Redactor

In memoriam TONI ZACARIAN (1926-2013)

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

toni-zacarian-1926-2013-796x1024

Ne-a părăsit cu discreţie Toni (Harutiun) Zacarian, actorul care a fost prezent în peste 140 de piese (!) din repertoriul teatral românesc şi universal, actor dăruit cu har şi distincţie, aparţinând unei generaţii de slujitori ai Thaliei care au evoluat într-o epocă de deosebită înflorire şi strălucire a vieţii noastre teatrale.

Absolvise Conservatorul de Artă Dramatică din Bucureşti, la clasa celebrei actriţe Maria Filotti, unde i-a avut ca dascăli şi pe polivalentul om de teatru Victor Ion Popa şi nu mai puţin celebrul actor Gheorghe Storin.

Înainte de a se statornici pentru 33 de ani la Teatrul „C. Nottara” din Bucureşti, ca orice actor tânăr, Toni Zacarian şi-a făcut ucenicia atât în câteva teatre bucureştene, cât şi la unele din Iaşi, Piteşti şi Petroşani. A avut marea şansă de a lucra, alături de actori de faimă, cu regizori care au dat strălucire vieţii teatrale româneşti – Vlad Mugur, Lucian Pintilie, Ion Şahighian, Lucian Giurchescu, Radu Penciulescu, Sanda Manu, Dinu Cernescu, Dan Micu, pentru a-i cita doar pe unii dintre cei mai renumiţi. Toni Zacarian a fost o prezenţă activă în Teatrul „C. Nottara” până în 1989, când s-a pensionat, după ce a depăşit cu curaj şi încredere o boală, în general, necruţătoare.

Numele lui a fost prezent în distribuţiile unor spectacole memorabile cu piese de Federico Garcia Lorca, Calderon de la Barca, Lope de Vega, Molière, Edmond Rostand, Victor Hugo, Jean Anouilh, Carlo Goldoni, Pirandello, Bernard Shaw, Eugene O’Neill, Cehov, Dostoievski şi, mai ales, de Shakespeare. Nu mai vorbesc de piese din dramaturgia românească (Victor Eftimiu, Lucian Blaga, Camil Petrescu, Tudor Muşatescu, Horia Lovinescu ş.a.)

Interpretările sale vădeau o vastă capacitate de întruchipare a celor mai complexe personaje, cărora le conferea profunde valenţe psihologice, manifestându-şi inteligenţa şi eleganţa scenică, indiferent de genul abordat – comedie sau dramă.

Unele din interpretările sale au fost răsplătite de timpuriu cu premii meritorii. Încă din 1952, el a obţinut premiul I la Concursul republican al „Tânărului actor”. Mai târziu, în 1959, Toni Zacarian a primit premiul „Constantin Ramadan” pentru „cel mai bun actor al anului”. A fost perioada cea mai fastă a carierei sale.

Cititorii de astăzi ai „Ararat”-ului nu ştiu că Toni Zacarian a fost o vreme un excelent animator al vieţii artistice armene de amatori. Spectacolele teatrale montate de el, serile de poezie şi muzică cu artişti amatori la Casa de Cultură Armeană din Bucureşti s-au bucurat de mare succes, iar interpretarea piesei într-un act „Sosesc deseară” de Tudor Muşatescu a fost încununată cu premiul I la Concursul orăşenesc al teatrelor de amatori în 1961.

Ultimul premiu important care a venit să încununeze îndelungata sa carieră artistică şi de animator al vieţii artistice a comunităţii noastre i s-a conferit în 2003 de către Uniunea Armenilor din România.

Şi mai puţini sunt astăzi cei care să ştie că, ani îndelungaţi, Toni Zacarian a semnat „cronica teatrală” în paginile pe atunci săptămânalului „Nor Ghiank”. Număr de număr, Toni Zacarian consemna cele mai importante spectacole şi evenimente teatrale bucureştene. Este ipostaza în care l-am cunoscut mai bine pe regretatul nostru conaţional. Săptămânal, el era o prezenţă agreabilă în mijlocul colectivului nostru, cu silueta sa elegantă, cu o politeţe cuceritoare şi cu un spirit plin de vervă, dar şi de prietenie.

Nu voi uita întâlnirile noastre de atunci, de multe ori în prezenţa lui Vartkes (Geo) Hatenesian, plecat mai întâi în SUA şi mai apoi într-o lume mai dreaptă, dar şi a altor tineri armeni din comunitate, dintre care Nonu Krikorian (azi la New York) era prietenul nostru cel mai pitoresc şi plin de viaţă.

Mă gândesc cu emoţie la cel ce a fost Toni Zacarian şi mă înclin cu recunoştinţă în faţa artistului care şi-a dăruit întreaga viaţă scenei teatrale româneşti, dar şi unor momente faste din viaţa culturală a comunităţii noastre de odinioară.

   Madeleine KARACAŞIAN

2 Responses to In memoriam TONI ZACARIAN (1926-2013)

 1. Eliz Sahaghian March 27, 2013 at 8:50 am

  Unchiul meu iubit a plecat de la noi, iar acum este a?ezat al?turi de Tat?l nostru iubit din ceruri. Odihneasc?-se în pace dragul meu unchi suferin?a ta este acum terminat.

  A? dori s? mul?umesc personal pe Madeleine Karacasian pentru un astfel de memorial minunat

 2. Edward S. Majian April 1, 2013 at 4:40 am

  Astvadz hokid lusavore, im sireli Medz Daidai.

  Tony, to his sister Nazeli, brother-in-law Ardash Sahaghian, niece and great nephew, was Haroutiun–an intellectual, a poet, actor and vibrant creative (truth speaking) spirit. While his life was lived in Romania, I have talked to him often and all throughout my life. He has always supported us emotionally, and encouraged me personally.

  Sad though it may be, Medz Daidai was the only member of my immediate family that I shared philosophy, poetry and performance with. At this moment, I am so garetul for the trips we made to Romania. My last trip as an adult, in particular, helped me to understand why, growing up, my grandmother always said we were alike.

  I will carry with me our discussions about French and German philosophy, literature and the importance of a broad-minded education — just as I will renew my commitment to honor the old rule of the stage. Be it the stage of life, or the stage of the theatre he so loved: always, the show must go on. And it will. And it will.

  Thank you, Ms. Karacasian.

  On behalf of our family, thank you for remembering this Armenian, this artist, this creative, ironic and resilient human being.

  We celebrate Easter with renewed insight today.

  Yetvart S. Majian