Mihai Stepan Cazazian

IN MEMORIAM / Ne-a părăsit dirijorul și profesorul ARA MANAȘ

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

În ziua de 23 august s-a stins din viață la Los Angeles prof. Ara Manaș, profesor și maestru de cor, originar din România. La începutul anilor 1960, prof. Ara Manaș și o parte din membri cunoscutului cor „Komitas” al Comunității Armene din România, s-au stabilit în zona Los Angeles, constituind nucleul corului „RAFFI” din Los Angeles. A dirijat corul la Biserica Armenească Sf. Garabed și a predat muzică la Școala Armenească „Rose și Alex Pilibos” din Hollywood.
Pentru contribuțiile sale remarcabile în cadrul Comunității Armene din California de Sud, a primit medalia „Sf. Mesrob Maștoț” din partea Catolicosului Aram I, în octombrie 2004.

Am extras din Dicționarul ”Personalități armene din istoria modernă și contemporană a României” de Madeleine Karacașian ( Editura Ararat, 2018) biografia sa.

Manaş, Ara (1932), dirijor de cor, profesor de muzică. A ab­sol­vit secţia Pedagogie şi Dirijat a Conservatorului „Ciprian Po­rum­bescu” din Bucureşti. A cân­tat în corul „Komitas” al Casei de Cul­tu­ră Armene, pe care ulterior l-a dirijat în anii 1959-1964. Cu acest cor a participat la con­cur­suri naţionale din România, cu­cerind premii importante. Cea mai im­por­tantă realizare a sa a fost prezentarea, în 1962, la Ate­neul Român din Bucureşti, a ope­rei în concert „Anuş” de Armen Tigra­nian, avându-i ca solişti pe Arax Săvagian, Meline Poladian, Gar­bis Zobian, David Ohanesian, Ar­mand Ghedoian, Edmond Pa­pa­zian şi Nvart Simon. A fost un eveniment memorabil. În 1965, a dirijat cu mult succes concertul religios al Corului Catedralei Arhiepicopale Armene Sfinţii ar­han­gheli „Mihail şi Gavriil” din Bucureşti, cu prilejul vizitei în România a celui ce a fost Vasken I, Catolicos şi Patriarh suprem al tuturor armenilor. În acelaşi an, s-a stabilit în SUA, unde iniţial a
înfiinţat corul „Raffi” al Asocia­ţiei culturale a armenilor origi­nari din Româ­nia. Ulterior, corul a trecut sub auspiciile Asociaţiei Educaţio­nale şi Culturale „Ha­maz­kayin”, schimbându-şi denu­mirea în „Ku­san”. Ara Manaş a condus aproape patru decenii acest cor, cu care a abordat un reper­toriu bogat de muzică armeană şi uni­versală. Totodată a fost pro­fesor de muzică armeană în şcoli ar­mene din Los Angeles. A în­fiin­ţat coruri şcolare şi a dirijat co­ruri bisericeşti. Este deţinător al ordinului „Hamazkayin” al Aso­­cia­ţiei susamintite.

Corul Komitas, cca 100 membri la opera în concert ANUȘ de Armen Tigranian pe scena Ateneului Român ( 7 iunie 1962). În primul rând de la stânga la dreapta, Hraci Manaș, Ferdinand Agopian, Armand Ghedoian, pianista Șache Ezeghelian, tenorul Garbis Zobian, Meline Poladian, dirijorul Ara Manaș, soprana Arax Sâvagian, baritonul David Ohanesian, Simon Nvart, Edmond Papazian, Silva Relevici, actorul Tony Zacarian și sufletul administrativ al concertului, producătorul Garbis Sayabalian.

PS. În revista Ararat a apărut în anul 1999 un articol cu titul Un eveniment muzical de rezonanță națională – Opera ANUȘ în concert la Ateneul Român semnat de Ara Manaș.