Redactor

În Duminica Drepteicredinţe la Galaţi Fraţi învăluiţi în lumina Maicii Domnului

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share


 

Duminica Ortodoxiei, Anul Domnului 2011, a fost o zi a păstrării,  mărturisirii şi continuităţii Drepteicredinţe la Dunărea de Jos. A fost Duminica Ortodoxiei, o zi care a dat expresivitate învăţăturii Sfinţilor Părinţi, tradiţiei apostolice şi universale a Drepteicredinţe. Ieri, mii de „chipuri” ale lui Dumnezeu s-au regăsit în Biserica Mamă, la dumnezeiasca Liturghie, cu bucuria întâlnirii în Duh cu Hristos şi Sfinţii Săi Dreptmăritori.

La sărbătoarea din acest an s-au adăugat în unitate şi comuniune cu Arhiepiscopul nostru – Înalt Prea Sfinţitul Părinte Casian al Dunării de Jos – noi generaţii de icoanari. Copii şi tineri din şcolile şi liceele noastre, de la an la an mai frumoşi, mai adevăraţi, fapt ilustrat de icoanele ce le-au purtat pe braţe la Liturghie şi în tradiţionala precesiune.

Fiindcă aşa am fost învăţaţi în Biserica părinţilor părinţilor noştri – mai cu seamă de la 843 şi până astăzi – că nu se poate Ortodoxie fără Icoană, nu se poate să treacă prima Duminică din Postul Paştelui fără tradiţionala noastră Sărbătoare a Drepteicredinţe.

Ieri, întreaga comunitate Dreptmăritoare – asemeni celei din tot locul unde se „simţeşte” româneşte – a primit prin Arhiereul locului cuvântul de întărire al Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel, îndemnul la comuniune şi mărturisire a Ortodoxiei prin solidaritate cu semenii aflaţi în nevoi.

Ieri, în Catedrala Galaţilor, în toate bisericile, oamenii au venit la Icoană, s-au lăsat îmbrăţişaţi şi învăluiţi de lina lumină la care ne cheamă Chipul, Care a dat chipurile din multele icoane  făcute de mâini neprihănite.

Mântuitorul, Maica Sa şi Toţi Sfinţii „au îmbrăţişat întreaga comunitate Dreptmăritoare de la Dunărea de Jos, întreaga Creştinătate, fiindcă Sărbătoarea Ortodoxiei este aceeaşi în toată lumea dreptmăritoare”, sublinia Înalt Prea Sfinţitul Părinte Casian al Dunării de Jos.

Din Ţara Sfântă până în România, din România până în îndepărtata Japonie, în Armenia, Grecia, chiar Cuba şi în tot locul în care „pământul cântă în icoane”. Ieri, în cadrul Liturghiei arhiereşti s-au rostit rugăciuni „de îndepărtare a suferinţei şi a urgiei care s-au abătut asupra Japoniei” în zilele din urmă…

Sărbătoarea frumuseţii şi a luminii a fost încununată de întâlnirea seminariştilor, a elevilor liceelor de Artă din Galaţi şi Brăila, precum şi a celor de la cluburile elevilor din  Lieşti, Galaţi şi Tecuci, cu prilejul vernisajului de icoană bizantină de la Palatul Episcopal, actualul Muzeu de Arte Vizuale. Aici copii şi tinerii ne-au chemat la expoziţia organizată an de an în această perioadă.

În consecinţă, în Duminica Ortodoxiei, bucuriile s-au împărtăşit în faţa Chipurilor Sfinte aşezate în Duh de peste o sută de copii din Eparhia noastră, care au fost premiaţi.

Bucuria a constat ieri şi în faptul că  Păstorul Dunării de Jos l-a primit mai întâi în Sfânta Catedrală, apoi la Palatul Copiilor, pe Întâistătătorul Bisericii Apostolice Armene  din România – Înalt Prea Sfinţitul Datev.

Oaspetele este al 43-lea episcop al Comunităţii Armenilor din România de la Domnitorul Alexandru cel Bun şi până astăzi. Abia ales în fruntea fraţilor ortodocşi armeni, Arhiepiscopul Datev este zilele acestea (inclusiv astăzi) în prima vizită pastorală la Dunărea de Jos.

Întâlnirea dintre cei doi „Fraţi” Arhierei ai Bisericii Ortodoxe Universale a fost una „frăţească”, asupra căreia vom reveni. Întâlnirea este o certitudine că „fraţii” rămân pururea învăluiţi în lumina din Icoana Maicii Domnului, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos care ne deschid permanente „Ferestre spre Cer”.

Autor:Maria Stanciu

Viata Libera Galati