Mihai Stepan Cazazian

IAȘI / Proiectul „Euroscola” dedicat minorităților naționale

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 
Pe data de 19 iulie, echipa reprezentantă a Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din Iași în cadrul proiectului „Euroscola” a participat, cu sprijinul Centrului de Cercetare și Comunicare Interculturală, la o dezbatere cu temă educativă, referitoare la diversitatea multiculturală care se regăsește la nivel social, cu precădere în spațiul românesc.
Prezența unor invitați excepționali precum doamna Margareta Herțanu, Președinte al Asociației „Pro Roma”, doamna Beatrice- Manuela Coțofan, director al Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” și doamna avocat Roxana Prisacariu au prilejuit o analiză aprofundată asupra relațiilor intercomunitare, cât și asupra integrării minorităților în spațiul unei majorități.
Doamna avocat Roxana Prisacariu a realizat pentru început o clarificare a termenilor „minoritate”, „majoritate”, „etnie” „multiculturalitate” și „interculturalitate”. Ulterior, împreună cu elevii prezenți și cu spijinul domnilor profesori coordonatori, doamna profesor și consilier școlar Cristina Vameșu și domnul profesor Alexandru Ursu, făgașul dezbaterii s-a orientat spre drepturile de care beneficiază minoritățile, spre relația minorităților cu majoritatea cât și spre relațiile interumane care se dezvoltă sub egida simbiozei culturale.
Intervenția doamnei Margareta Herțanu a avut ca scop explicarea viziunii socialo-politice asupra minorităților, iar perspectiva psihologică propusă a determinat fundamentalizarea unei noi perspective analitice în rândul tinerilor elevi participanți. Considerentele sociologice prezentate au determinat intensificarea gradului de conștientizare a discriminării lansate asupra minorităților, fiind prezentate totodată și căile de combatere necesare ale acestui fenomen.
Doamna profesor Cristina Vameșu a adus precizări importante cu privire la imaginea psihologică la nivel social a individului, și a perspectivelor pe care acesta le adoptă în analiza semenilor săi. Domnul profesor Alexandru Ursu a tratat importanța cunoașterii și a culturii, atât din perspectivă literară cât și filosofică, demonstrând importanța asimilării elementelor eterogene în procesul de evoluție socialo- culturală.
Ulterior, doamna Beatrice- Manuela Coțofan a realizat o scurtă incursiune în cadru istoric, referindu-se cu îndeobște la relațiile armeno- române închegate pe parcursul Evului Mediu. Totodată a fost adusă în discuție și Biserica Armeană din Iași, un centru cultural cu multiple funcționalități, prin intermediul căruia s-a facilitat înrădăcinarea comunității armenești în spațiul ieșean, acționând concomitent ca un conservator al identității.
Reprezentant al comunității armene din Iași, doamna Daria Tanasuca a îndreptat firul discuției asupra situației sociale a armenilor din Iași, asupra gradului acestora de integrare, a relațiilor interetnice și interculturale.
 
Mulțumită invitaților care s-au dedicat activității, spectrul informativ al elevilor a fost sporit, aceștia beneficiind astfel de o introducere în problematicile care se ridică la nivel interetnic, deschizându-se  în acest mod o nouă perspectivă asupra societății contemporane.
 
  CEZAR ENACHE 
 
   Membru al echipei de proiect 
   ArmenIS – identități ale trecutului