Mihai Stepan Cazazian

IAȘI / Centenarul Uniunii

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

…Armenilor din România – Gala Excelenței în Educație 2019

Un eveniment de marcă al societății ieșene ce scoate în prim plan actul
educațional de calitate a fost organizat de Uniunea Armenilor din România Sucursala
Iași, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași cu ocazia aniversării a 100
de ani de cultura armenă în spațiul românesc. O serie de școli partenere au
ieșit în evidență prin organizarea unor activități interculturale deosebite pe
parcursul colaborării.

O serie de dascăli au răspuns pozitiv demersului nostru inițiat și au desfășurat
în timpul anului școlar diverse proiecte prin care au scos în evidență
importanța toleranței și a diversității culturale, în contextul actual al unei
societăți interetnice.

Școala Gimnazială „Ion Creangă” din Iași este o școală de tradiție care odată cu trecerea timpului a reușit să creeze o serie de proiecte interculturale printre care se numără și Festivalul „Cânt și joc de pretutindeni”, la care participă an de an trupa de dans Siamanto a comunității armene . De asemenea cadrele didactice și-au arătat deschiderea în vederea organizării unor workshop-uri de dans pentru a introduce pe tinerii boboci în cultura și tradițiile acestui frumos popor.

Liceul U.C.E.C.O.M. „Spiru Haret” Iași pe parcursul timpului a reușit să scoată în evidență sfera interculturală prin organizarea unor evenimente ce promovează spiritul tolerant și dornic de cunoaștere a altor culturi. În acest sens cadrele didactice au venit în sprijinul comunității armene de a participa la diverse activități fie de vizionare a unui material documentar, fie de vizitare a unor locuri celebre ce au marcat istoria milenară a acestui popor.

Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași s-a implicat pe parcursul timpului într-o o serie de proiecte ce au promovat spiritul intercultural la nivelul societății ieșene. Prin activitățile realizate se numără seratele culturale, atelierele gastronomice și workshop-urile de dans. Elevii s-au implicat în mod exemplar și în acest context am reușit să ducem mai departe valorile armenești.

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri„ din Iași s-a implicat pe parcursul timpului în numeroase activități ce promovează sfera interculturală unul dintre cele mai importante fiind „ArmenIS – identități ale trecutului”, un proiect ce a luat naștere în cadrul competiției internaționale Euroscola. Scopul a fost acela de promovare a unui obiectiv de cult la nivelul societății, elevii alecsandriști dorind să promoveze Biserica Armeană din Iași datorită faptului că este considerată a fi prima atestare documentară „a orașului celor 7 Coline”.

Școala Gimnazială „George Călinescu” din Iași s-a evidențiat prin organizarea unor evenimente cu tematică internațională. O serie de proiecte au fost implementate la nivelul instituției școlare, iar cadrele didactice au jucat un rol important în pregătirea unui material didactic exemplar ce promova valorile interetnice și toleranța la nivelul comunității.

Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” din Iași este o instituție modernă aplecată atent asupra valorilor interculturale, promovând în cadrul activităților extracurriculare conceptul de toleranță la nivelul societății. Profesorii au jucat un rol important pe parcursul întrucât au realizat o serie de materiale adjuvante procesului educațional ce vizează valorile etnice.

Scena culturală a orașului capătă contur zi de zi, iar principalii actori sunt profesorii ce sădesc în sufletul elevilor valorile morale. Activitățile din sfera interculturală devin dezideratul societății contemporane ce are la bază motto-ul Uniunii Europene: „unitate în diversitate.” Instituțiile școlare s-au axat anul acesta școlar pe actul educațional de calitate, pe activitățile extracurriculare și pe vizitele organizate în principalele zone culturale ale orașului Iași.

Articol realizat de : Alexandra Damian