Mihai Stepan Cazazian

Hristos s-a născut și ni s-a arătat

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Cu  nemărginită bucurie  și tainică trăire am simțit și în acest început de an vestea pe care, cu multe multe veacuri înainte, „evanghelistul Vechiului Testament”, profetul Isaia, ne-a vestit-o ,,Iată Fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel,” (Isaia 7,14). Catedrala Arhiepiscopală Bisericii Armene din România precum și  toate celelalte biserici armene de pe cuprinsul Eparhiei noastre, s-au dovedit, cu haina smereniei desăvârșite și sărăcia primitoare a peșterii celei simple, loc sacru de săvârșire a minunatelor slujbe închinate marelui Praznic. Praznicul Nașterii și Arătării Domnului Iisus Hristos!

În Catedrala Arhiepiscopală a Eparhiei noastre  numeroșii credincioși  care au înfruntat viscolul și temperaturile extrem de scăzute au trăit bucuria de a primi ,,vestea cea minunată-Avedis” vestea Nașterii Domnului. Oastea cerească a îngerilor dădea  ,,slavă întru cei de sus lui Dumnezeu” dorind „pe pământ pace și între oameni bunăvoire”, (Luca 2,14), luminând calea inimilor noastre cu steaua cea sfântă spre a vedea ,,Taina cea din veci ascunsă neamurilor  iar acum descoperită Sfinților Săi”, (Colos 1,26)

Sfânta Liturghie a zilei de ajun, 5 ianuarie, dar  și Sfânta Liturghie arhierească din ziua Praznicului, 6 ianuarie, au adus tuturor bucuria cea luminoasă a  sărbătorii,  În ziua e 6 ianuarie, după săvârșirea Sfintei Liturghii, a fost oficiată slujba sfințirii apelor. Agheazma cea mare a fost sfințită  de către PS Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Arhiepiscopiei Armene din România. Pe Sfântul Altar au slujit alături de PS Sa PC Pr. Krikor Holca, vicar administrativ al Eparhiei, diacon Azarian Haik și ipodiaconii Bulutyan Karen, Hovakimyan Vahe și Damian George.

Ziua marelui praznic a fost sărbătorită în cadrul agapei organizate prin truda unită a membrilor conducerii eparhiei și ai UAR, spre aleasa bucurie a tuturor participanților.

Duminică, 8 ianuarie, după săvârșirea Sfintei Liturghii, PS Episcop Datev Hagopian  a fost prezent ca invitat de onoare al întregii comunități la  serbarea Pomului de Crăciun, bucurie a celor mici dar și a celorlalți participanți.

Mulțumim tuturor pentru participare și implicare, dorindu-le tuturor să păstreze în inimi nu doar bucuria momentului! Să vă rămână în suflet pururi lumina tainei vestite de îngeri.

,,Iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi la tot poporul” (Luca 2,10)

Hristos s-a născut și ni s-a arătat!

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene din România