Mihai Stepan Cazazian

Hranuș Hakobian l-a felicitat pe Varujan Vosganian

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Min.Hranush-Hagopian

Scrisoarea de felicitare a Ministrului Diasporei a Republicii Armenia, doamna Hranuș Hakobian, adresată lui Varujan Vosganian cu ocazia decernării premiului „Angelus”

 

DOMNULUI VARUJAN VOSGANIAN, SENATOR AL ROMÂNIEI ȘI PREȘEDINTE AL UNIUNII ARMENILOR DIN ROMÂNIA

 

Mult stimate domnule Vosganian,

În numele Ministerului Diasporei al Republicii Armenia și al meu personal vă felicit din suflet cu ocazia cîștigării de către romanul „Cartea șoaptelor” a tuturor premiilor decernate la cea de a 11-a ediție a Premiului Literar al Europei Centrale „Angelus”.

Ocuparea locului întîi la acest prestigios concurs literar este o onoare pentru toți armenii și, de ce nu, și un mare succes în literaturile armeană și română pe calea prezentării valorilor armenești la nivel paneuropean.

Traducerea romanului în 18 limbi este un demers serios întru informarea cercurilor largi ale societății, a miilor de cititori străini despre Genocidul Armean, despre tragedia armenilor și barbariile comise de Imperiul Otoman timp de mai mulți ani.

Trebuie să menționez încă o dată că sînt nespus de impresionată de romanul „Cartea șoaptelor”, de descrierile atît de sugestive ale scenelor, de frumoasa redare a amintirilor și sentimentelor umane, ce parcă șoptind dezvăluie și oglindesc drumul sinuos parcurs de poporul nostru.

Sîntem mîndri că avem un compatriot atît de talentat ca Dumneavoastră care, pe lîngă politică, își aduce contribuția importantă la conservarea identității armenești și, prin poziția sa înaltă și bunăvoința sa, ajută la rezolvarea oricărei probleme a comunității.

Ceea ce faceți Dumneavoastră merită cu adevărat cea mai mare apreciere. Cu toții așteptam cu nerăbdare această victorie, fiind încredințați că romanul este cu adevărat cel mai bun.

Vă urăm succes în continuare în activitatea Dumneavoastră în folosul armenilor.

Cu cele mai calde urări,

HRANUȘ HAKOBIAN