Mihai Stepan Cazazian

Hramul bisericii armene Sf. Ioan Botezătorul din Pitești

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Sfântul Ioan Botezătorul, numit și Înaintemergătorul lui Hristos este nu doar unul dintre cele mai cunoscute personaje ale Noului Testament, ci este în același timp cel asupra căruia și-au îndreptat atenția sfinții părinți ai bisericii încă din primele secole ale creștinismului. Prooroc și învățător, Înaintemergător al mântuitorului Căruia avea să-I pregătească calea (Mat 3;1, Marcu 1;2) Sfântul Ioan  este amintit în Evanghelii că ,,Botezator” (Matei 3;1, și 14;2, Marcu 6;14 și Luca 7;20-23) și amintit cu aceeași denumire și în tradițiile bisericii. Această denumire a fost adoptată că nume propriu în rândul poporului armean.

În vechile scrieri bisericești armene întâlnim alăturat numelui Botezătorul sau în locul acestuia numele de ,,Hirotonisitor”, aceasta fiind denumirea celui care  punea mâna pe creștetul celui venit spre a primi botezul, gestul semnificând transmiterea harului. O parte dintre aceste scrieri au păstrat și denumirea de ,,Glas”, ,,Voce”, denumire atribuită tot Sfântului Ioan Botezătorul. Denumirea este întâlnită și la Sfinții Ioan Gură de Aur, Chiril Alexandrinul și Efrem Șirul, dar și la teologii armeni Vartan Arevelti, Grigor Datevati, Nerses Șnorhali.

Această denumire își are probabil originea nu doar în  expresia ,,vocea profetului în deșert” dar și în realitatea faptului că mai întâi se aude  un glas, o voce și abia după aceea se distinge cuvântul, precum a fost și rolul lui Ioan să pregătească și să anunțe venirea lui Mesia. Era glasul care anunță venirea Celui Care va ridica păcatele lumii, glasul care dorea să-i trezească pe oameni din amorțirea păcatelor.

Evanghelia Sf. Luca este singura în care găsim referiri la părinții săi, preotul Zaharia și Elisabeta, la nașterea și copilăria sa (Luca 1;5). Bătrânul preot Zaharia a primit vestea că i se va naște un fiu în timp ce se află în templu, sârguind spre împlinirea rânduielii tămâierii. Ioan este nume iudaic,,Iohanan”, prescurtare de la ,,Iehohanan” și înseamnă ,,Dumnezeu s-a milostivit”.

În întreaga Eparhie Armeană din România există o singură biserică ce poartă hramul Sf. Ioan Botezătorul, ridicată în anul 1852 în orașul Pitești. Biserica a fost târnosită în anul 1882 cu mâna Episcopului Khoren Narbei. Biserica este funcțională, aflându-se într-o foarte bună stare datorită purtării de grijă manifestată de către membrii comunității armene din localitate.

Duminică, 2 iunie 2019, la ora 11:00, în Biserică Sf. Ioan Botezătorul din Pitești, PS Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Eparhiei Armene din România va săvârși Sf. Liturghie. Cu această ocazie vor fi înfățișate credincioșilor prezenți  părticele ale moaștelor Sfântului, aduse de la Catedrala Arhiepiscopală din București.

            Adresăm tuturor credincioșilor chemarea de a participa la această arhierească Liturghie, care va fi urmată de slujba de sfințire a tradiționalului Madagh.

 Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene din România

  •  
  •