Mihai Stepan Cazazian

Grigore Trancu Iași / Despre Marea Unire de la 1918

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Să nu uităm că la temelia acestei mari Catedrale, care înseamnă România Mare, stă o jertfă a 800.000 de viteji și sufletele lor priveghează de acolo de sus toată opera noastră. Așteptăm blagoslovenia lor în Unirea noastră desăvârșită întru apărarea patrimoniului scump al patriei noastre.

GRIGORE TRANCU-IAȘI
(Discurs Camera Deputaților, 1 decembrie 1931)