Szekely Csaba

GHERLA | Slujbă de rit armenesc cu ocazia Festivalului Armenopolis

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

      Duminică 21 august 2022 a fost o zi deosebită pentru comunitatea armenească din municipiul  Gherla. La Catedrala armeano-catolică din centrul  oraşului a avut loc o slujbă religioasă de rit armenesc onorată de  membrii delegaţiilor oraşelor înfrăţite  din Forcheim (Germania) şi  Aba (Ungaria), dar şi de numeroşi creştini romano-catolici. Slujba a  fost oficiată de preotul paroh Küsmödi Attila, care a citit mesajul Guvernatorului Apostolic al armenilor, exarh al comunităţii  armenilor, conducătorul Ordinariatului Armenilor catolici din România, IPS dr. Kovács Gergely. Episcopul romano-catolic de Alba Iulia a felicitat comunitatea armenească din fostul Armenopolis, unicul oraş al Transilvaniei fondat în secolul  al XVIII-lea după un plan prestabilit. Evoluţia orașului se suprapune în timp cu pătrunderea barocului în Transilvania , purtînd din acest motiv pecetea acestui stil în mod pregnant. Oraşul baroc  Gherla numit şi Armenopolis a fost întemeiat de către o parte armenilor  veniţi din Moldova sub conducerea episcopului  Oxentius Verzellescus,  cu acordul principelui Mihai Apafi. Deci, nu întîmplător festivalul aflat la a doua ediţie poartă numele de Armenopolis, multe din manifestările culturale organizate cu acest prilej purtînd  semnul acestor tradiţii ( cum a fost evoluţia de mare succes a dansatorilor armeni din formaţia „Haykaghak” condus de  Ursan Esztegar Erika, o prezenţă de mare succes pe scena festivalului gherlean).

       În cadrul slujbei duminicale a cîntat corul condus de Molnár Árpád, care a interpretat numai piese în limba armeană. La acest eveniment religios a  fost prezent ambasadorul Armeniei la Bucureşti, ES Sergey Minasyan, care a revenit la Gherla doar după o lună și jumătate de cînd s-a sărbătorit Sfântul Grigore Luminătorul.

Szekely Csaba