Mihai Stepan Cazazian

GHARIB HARUTYUNYAN – SECRETAR GENERAL AL YOUTH ORGANIZATION ARMENIAN CHURCH WORLD

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Am primit de curînd vizita domnului Gharib Harutyunyan, doctor in economie, secretar general al Youth Organization Armenian Church World (Organizaţia de Tineret a Bisericilor Armeneşti din Întrega Lume). Iată ce ne-a povestit printre altele la o discuţie în faţa unor cafele armeneşti:

“Prima şedinţă prin care s-a constituit organizaţia a avut loc la Ecimiadzin în 2008 sub patronajul Sanctităţii Sale Karekin II, Catolicos si Patriarh al Tuturor Armenilor, care este si preşedintele organizaţiei. Una dintre dorinţele Sanctităţii Sale creearea şi organizarea unei organizaţii de tineret a Bisericii Armene la nivel mondial, care reuneşte toate organizaţiile de tineret ale diocezelor din Armenia şi Diaspora.   Există desigur în Diaspora şi alte organizaţii de tineret.  Organizaţiile noastre de tineret funcţionează pe langa dioceze în cadru Consiliilor Eparhiale ale Bisericii şi sînt reunite în cadrul Youth Organization Armenian Church World. Anul trecut Sanctitatea Sa Catolicosul Karekin II ne-a oferit un sediu central în Erevan, unde ne desfăşurăm şi planificăm proiectele şi activităţile noastre. Toate proiectele sînt coordonate de către un consiliu central executiv, în a cărui componenţă intră 21 de membri din fiecare filială regională din întreaga lume. O regiune este Armenia, apoi o alta zona o constituie Europa, urmează America de Nord şi de Sud şi în sfîrşit Australia, fiecare cu filialele sale. Regiunea europeană este reprezentată de 7 membri (din România, din pacate încă nu avem nici un membru deoarece in cadrul reuniunii de anul trecut nu au fost selectaţi). În prezent planificăm următoarea reuniune a Youth Organization Armenian Church World , care va avea loc în Armenia în perioada 7-11 iulie. Ma aflu în aceste zile în România deoarece particip la un eveniment internaţional şi cu această ocazie am avut o întrevedere cu Precuviosul Parinte Arhimandrit Datev Hakobian, căruia i-am vorbit despre structura şi proiectele organizaţiei noastre. Stiu că aici există tineri interesaţi de organizaţia noastră, dar ei nu sînt încă afiliaţi la o astfel de structură . Sanctitatea Sa Karekin II şi-a exprimat dorinţa ca în fiecare dioceză armeană din întreaga lume să există o organizaţie de tineret structurată. M-am întalnit cu trei tineri de aici din comunitate, cărora de asemenea le-am prezentat proiectele organizaţiei noastre. Ei şi-au exprimat interesul şi s-au declarat motivaţi pentru a se organiza într-o filială a Youth Organization Armenian Church World. Îşi vor putea alege un preşedinte, un secretar, un comitet şi vor avea doi delegaţi la reuniunea noastră din iulie. În cadrul acestei Adunări Generale vom discuta şi adopta un nou statut , aflat în acest moment pe biroul de lucru al Sanctităţii Sale, care va avea cîteva puncte de vedere referitoare la acesta. Un alt punct pe ordinea de zi va fi alegerea unui nou consiliu central executiv şi de asemena vom discuta despre proiectele pentru următorii 2 ani. În America Arhiepiscopul Hovnan Derderian este conducatorul spiritual al organizatiei noastre, numit de către Sanctitatea Sa Catolicosul Karekin II. De asemenea în Armenia avem o noua persoană din rîndul clerului, care se ocupă deorganizaţia noastră, ne întîlnim în fiecare lună cu preşedinţii ai filialelor organizatiei noastre din ţară. Pagina noastră de internet se află încă în construcţie, dar curînd, pana la Adunarea Generală va fi funcţională. De asemenea avem periodic întîlniri la nivel regional în Europa şi în America. Am realizat deja 3 proiecte în Armenia – unul este o tabără spirituală pentru tineretul din cadrul filialelor noastre din diocezele bisericilor. Un alt proiect a vizat întîlniri ale tinerilor din cadrul organizaţiilor noastre cu Sanctitatea Sa Karekin II. În sfîrşit ultimul proiect numit Hope, Believe and Love (Speră, Crede şi Iubeşte) este axat pe restaurarea bisericilor armeneşti distruse în timpul perioadei sovietice sau a cutremurului din 1988. Au venit 150 de tineri voluntari care au lucrat la restaurarea mai multor biserici din regiunea Şirak şi Kotaig.

Pentru deschiderea unei filiale aici în România este necesar ca o persoană din rîndul clerului  să fie resposabilă de organizaţie, restul membrilor vor fi tinerii, pentru ca organizaţia noastră este o organizaţie de tineret, iar scopul lor va fi să organizeze activităţi şi proiecte sub egida bisericii. Noi sîntem gata să cooperăm şi să ajutăm, să oferim informaţii, resurse tinerilor interesaţi de dezvoltarea şi organizarea unor proiecte sub umbrela Youth Organization Armenian Church World.”