Mihai Stepan Cazazian

GENOCIDUL JUDECAT

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

BarsegovDosarul Juridic al Genocidului Armean titlul sub care editura ARARAT a publicat versiunea în limba română a cărții Profesorului Y.G. Barsegov, (1926-2008) , expert în drept internațional ONU și Director al Institutului Armean de Politică Externă și Politologie, este o lucrare tematică unicat. Intr-adevăr, în timp ce vasta literatură asupra genocidului armean este în general descriptivă, (Lepsius, Brice, etc) sau, mai rar, analitică ( Melson, Taner Akcam, etc) avem acum, în limba română o lucrare juridică, scrisă din perspectiva dreptului penal internațional și care dresează un dosar echivalent cu pledoaria unui procuror ce se apropie de subiect cu armele profesiei sale. Acest fapt nu așază această carte pe un nivel superior față de celelalte. Fiecare au importanța lor și sunt deopotrivă necesare. O astfel de pledoarie juridică este însă o noutate pentru cititorul român interesat de genocidul armean ca fapt penal comis de făptași și suferit de victime.
Prof. Barsegov, periodizează fenomenul genocidar, prezent dintotdeauna în imperiul Otoman, intolerant și discriminator față de elementul neturc. Sistemul juridic și fiscal discriminator din imperiul Otoman aplicat ne-turcilor, apoi turcirea acestora prin violență (aceasta includea și islamizarea), apoi masacrele parțiale hamidiene ce aveau ca scop bascularea demografică în favoarea populației turce din vilayetele armenești, au culminat, în cea de a 4-a etapă istorică a genocidului, cu soluția finală a purificării etnice totale, minuțios planificate, de guvernul pucist al Junilor Turci ittihadiști care a pustiit Anatolia de Est de armeni.
Prof. Barsegov arată că scopul final al acestei crime, ce se află sub incidența dreptului penal internațional, este însușirea teritoriilor ce aparțin poporului armean de milenii. Dar ittihadiștii și-au însușit prin rapt și bunurile patrimoniale armenești ( mănăstiri, biserici, cimitire, locuințe, terenuri, valori mobile și depozitele bancare din băncile turcești ).
Prof. Barsegov demontează argumentația inconsistentă a negaționiștilor pas cu pas prezentând documente irefutabile și demonstrează prezența intenției în acțiunile genocidare a guvenului pucist care a uzurpat puterea în imperiul Otoman în acei ani.
Prof. Barsegov nu consideră că persoanele fizice trăitoare azi în Turcia sunt vinovate de crimele comise acum un secol. Acuzațiile sale se îndreaptă însă asupra negaționiștilor care ascund poporului turc trecutul său istoric. El susține, în concluziile sale, necesitatea anulării consecințelor Genocidului care persistă și azi permanentizând suferințele poporului armean nevoit să trăiască în exil.
Prof. Barsegov arată că nesancționarea Genocidului armean a deschis calea altor genociduri care au marcat sec.20 și au inaugurat și sec 21 ( Holodomorul, Șoahul, Cambodjia, Bosnia, Darfur). De aceea Genocidul armean nu mai aparține doar armenilor, este un fenomen global, care amenință toată omenirea, acum când armele de distrugere în masă sunt tot mai eficiente și mai ieftine . Pericolul este cu atât mai mare cu cât dreptul penal internațional este deocamdată lipsit de elementele coercitive eficiente și se lovește de piedici precum absolutizarea unor principii ca interese superioare de stat sau integritatea teritorială a statelor genocidare asupra teritoriilor obținute prin măcelărirea populației proprietare de drept.

Versiunea în limba română este adusă la zi cu ultimele dezvoltări ale dreptului penal internațional (tratatul de la Roma, Curtea de Justiție Internațională) într-un cuvânt din partea traducătorului,(A.Sahaghian) suplinind absenta unei prefețe la ediția româna promisă de autor, dar pe care el nu a mai apucat s-o scrie. Este dată în anexe o recenzie a articolului scris de Barsegov și recenzat de Sasounian, care în fapt este și adevărata concluzie a autorului. În final, pentru ediția în limba română traducătorul a alcătuit un index pentru numeroasele nume de persoane și denumiri geografice din carte.

TRAD.