Mihai Stepan Cazazian

Gând de prețuire și recunoștință la despărțirea de pilduitorul slujitor al bisericii lui Hristos

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

                                                                       

                                                                         ,,Fericiți sunt cei ce ascultă                                                            

                                                                          cuvântul lui Dumnezeu și-l  păzesc. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                    (Luca 11,28)

 

       Am primit cu adâncă durere vestea plecării dintre noi a IPC Arhimandrit Dr. Zareh Baronian… Inalt prea cuvioșia sa, iubitul nostru Hayr Surp, cel mai vechi, cel mai îndrăgit și cel mai titrat între umilii săi  colegi de slujire a altarelor sfintelor noastre biserici din această Eparhie a trecut la Domnul! Slujitorul dăruit prin jurământ Sfântului Scaun de la Ecimiadzin și hăruit prin vrerea lui Dumnezeu Sfintei noastre Biserici Apostolice ne-a părăsit  în urmă cu câteva zile, în  Joia cea neagră din Săptămâna Patimilor plecând la Tatăl nostru Cel Ceresc.

          Biserica Apostolică Armeană, Sfântul Scaun de la Ecimiadzin, comunitatea armeană din România, întreaga lume creștină armeană pierde  astfel un mare om, un mare slujitor al altarului, dăruit de-a lungul întregii sale vieți purtării jugului cel dulce al Mântuitorului Hristos. Mai bine de 50 de ani a trudit pe ogorul care i-a fost încredințat spre grijire, semânând credință, dragoste și smerenie desăvârșită. A fost paroh al Bisericii Armene din București dar și Vicar al Eparhiei, lăsând urma unor fapte alese  dar și pilduitoare  împliniri în toate domeniile vieții bisericești după îndelungata sa slujire. Întreaga sa viață a fost o dăruire neprecupețită și dezinteresată în folosul Bisericii Armene, al poporului armean și al comunității armene din România dar și spre cinstirea  patriei sufletului său, Armenia.

           Regretatul Părinte Arhimandrit Zareh a fost pentru cei care l-au cunoscut  un adevărat tipar al slujitorului bisericii, model de viață duhovnicească între oameni dar pentru oameni! S-a bucurat pe merit de dragostea și respectul tuturor și ne-a făcut mereu mândri, de a-i fi aproape, de a-l avea printre noi. Întreaga sa osteneală spre folosul bisericii și spre binele păstoriților săi, împlinirile strădaniilor sale și roadele întregii sale activități l-au făcut binecunoscut nu doar aici, pe pământ românesc, dar și în întreaga lume creștină. Mulți au avut de învâțat din gândirea sa, din viața sa, din slujirea sa, toate acestea dovedind că ceea ce este bun, adevărat, drept și frumos trebuie să  împodobească în mod firesc omul dăruit slujirii lui Dumnezeu.

          De-a lungul veacurilor Sfânta noastră Biserică Apostolică a dăinuit  prin valorile după care omenirea însetează și va înseta în vecii vecilor, valori dovedite de dăruirea multor slujitori ai săi. Părintele Arhimandrit Zareh a fost unul dintre aceștia, bun și vrednic, meritând din plin toată recunoștința noastră și prețuirea tuturor. A străjuit biserica, a păzit credința și  ne-a făcut să simțim îndemnul de a-i urma pilda! Vrednic este de toată rugăciunea noastră pentru odihna sufletului său!

          Uniți în rugăciune transmitem sincere condoleanțe rudelor sale și prietenilor care nu l-au uitat și i-au fost aproape. Suntem părtași în durere întregii Biserici Armene, Patriarhului Tuturor Armenilor, fraților noștri dăruiți aceleiași slujiri sfinte, îngenunchiați în fața sfintelor altare. Condoleanțe întregii comunități armene din România… V-ați pierdut fiul, fratele, părintele, duhovnicul…. Să însoțim cu smerite rugăciuni trecerea sa la Domnul.

          Hayr Zareh a fost chemat de Dumnezeu, în lumina Sa cea veșnică, după o viață binecuvântată, închinată slujirii Bisericii și neamului armenesc.

          Fie binecuvântată și amintirea sa…

 

Veșnică pomenire!

Episcop Datev Hagopian

Întâistătător al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România