Vartan Martaian

Franţa : „Înţelepţii” au decis: negarea genocidului armean este legală!

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

La 28 februarie, Consiliul Constituţional al Franţei a invalidat legea privind penalizarea negaţionismului.

 

Considerînd, printre altele, că legea Boyer „nesocoteşte libertatea de exprimare şi de comunicare proclamată de articolul 11 al Declaraţiei drepturilor omului şi cetăţeanului din 1789, precum şi principiul egalităţii delictelor şi pedepselor rezultînd din articoul 8 al acestei Declaraţii; că reprimînd, pe de o parte, doar genocidurile recunoscute de legea franceză şi, de cealaltă parte, genocidurile prin excluderea celorlalte crime împotriva umanităţii, aceste dispoziţii nesocotesc în acelaşi timp principiul egalităţii”, că „în termenii articolului 11 al Declaraţiei din 1789 libera comunicare a gîndurilor şi opiniilor este unul din drepturile cele mai preţioase ale omului: aşadar, orice cetăţean poate vorbi, scrie, tipări liber ”, că „articolul 34 din Constituţie dispune: legea stabileşte regulile privind… drepturile civice şi garanţiile fundamentale acordate cetăţenilor pentru exercitarea libertăţilor publice”, că „libertatea de exprimare şi de comunicare este cu atît mai preţioasă cu cît exercitarea sa este o condiţie a democraţiei şi una din garanţiile respectului altor drepturi şi libertăţi”, că „atingerile aduse exercitării acestei libertăţi trebuie să fie necesare, adaptate şi proporţionale cu obiectivul urmărit”, că „reprimînd contestarea existenţei şi calificării juridice a crimelor pe care chiar el le-a recunoscut şi calificat ca atare, legiuitorul a adus o atingere neconstituţională exercitării libertăţii de exprimare şi comunicare”, Consiliul Constituţional declară că „legea privind reprimarea contestării existenţei genocidurilor recunoscute de lege este contrară Constituţiei”.

 

În comunicatul său, Consiliul Constituţional adaugă că în această decizie nu s-a pronunţat asupra legii din 29 ianuarie 2001 privind recunoaşterea genocidului armean, întrucît aceasta nu i-a fost supusă spre examinare şi, în consecinţă, nu a formulat nici o apreciere asupra faptelor în cauză. În acelaşi timp, Consiliul nu avea de ce ţine seamă de legea Gayssot din 1990, privind penalizarea negaţionismului în cazul genocidului evreiesc, întrucît aceasta nu reprimă contestarea „crimelor recunoscute de lege”.