Redactor

formula-as.ro | Despre poluarea fonică – BOGDAN LAZAROVICI

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

(inginer acustician): „Zgomotul produce boli. Chiar mortale!”

„Vai, mi-a sărit inima din piept!” spu­nem când ne sperie un zgomot brusc, un claxon, o sirenă, o drujbă. Pare doar o expresie, dar nu e departe de adevăr. Or­ganizația Mondială a Sănătății estimează că po­lua­rea fonică este responsabilă, anual, de 12.000 de decese în Europa, de 48.000 de cazuri noi de cardiopatie ischemică, iar zeci de milioane de eu­ropeni trăiesc în zone cu nivel de zgomot nociv. Să­nătatea ne este șubrezită de stresul și de tulbu­rările cronice de somn cauzate de zgomot. Când o rudă sau un prieten ce vine în vizită de la țară ne spune că ziua petrecută în oraș „l-a zăpăcit de cap”, noi zâmbim condescendent, fără să știm că zgomotul constant ne afectează în mod direct și pe noi. Mult mai puțin discutată în com­parație cu po­luarea atmosferică, poluarea fonică are un cu­vânt greu de spus, în ceea ce privește calitatea vie­ții. De ce se întâmplă așa, aflăm de la un pro­fe­sionist al acusticii urbane, Bogdan La­zarovici.

„Am lucrat în echipa care a întocmit primele hărți de zgomot din țară”

– Explicați-ne specificul meseriei de inginer acustician. Cum se desfășoară munca în acest do­meniu?

– Am studiat In­gineria Mediului, în ca­drul Fa­cul­­tății de E­ner­getică a Po­litehnicii din Bucu­rești și acolo am par­ticipat la pri­mele cursuri de acus­tică. Un domeniu nou pentru mine, inte­re­sant, care m-a atras. La modă era atunci gestio­narea de­șeurilor, dar mi-am zis că vreau o meserie curată și, ca o ironie, prima mă­surătoare pe care am avut-o de făcut a fost la o mare groapă de gunoi. Am făcut parte din colec­tivul ce a lucrat la standardizarea măsurătorilor fonice în România, adică stabilirea detaliilor tehnice pe care să le respecte toate laboratoarele. În 2005 am lucrat în echipa ce a întocmit primele hărți de zgomot din țară. Acum lucrez la un laborator de măsu­rare a nivelului sune­tu­lui. Sun­tem solicitați, atât de po­luator, cât și de cei poluați fonic, și în cazul în care zgomo­tul este mai pu­ternic decât cel legal, pro­pu­nem măsuri de dimi­nuare. Cei mai mulți le acceptă, pentru a in­tra în legalitate și a scăpa de amen­zile, de multe ori ustură­toa­re, undeva în jurul sumei de 50.000 de lei. În mare parte, este vorba de obiec­tive in­dus­triale, ce produc un zgomot constant. Șan­tierele, chiar dacă sunt amplasate în oraș, sunt tem­porare și, în funcție de stadiul lucrărilor, pro­duc un nivel diferit de zgomot. Desigur, și ele au niște limite și reguli de urmat.

by IULIAN IGNAT , NUMĂRUL 1494

citește articolul integral pe formula-as.ro