Mihai Stepan Cazazian

FONDUL ARMENIA / APEL la acțiune al PREȘEDINTELUI Republicii Armenia, ARMEN SARKISSIAN

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Comunicat al directorului executiv

21.07.2020

Dragi prieteni,

Fondul Armenia a lansat o nouă campanie de strângere de fonduri intitulată „Consolidarea  comunităților de  frontieră” pe 19 iulie 2020. În acest scop, închidem colectarea de fonduri COVID-19. Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru dăruirea dvs. pentru această campanie atunci când am generat împreună 800.000 USD pentru sprijinul sistemului de sănătate din Armenia. În continuare, toate fondurile acumulate vor fi direcționate către această nouă campanie de strângere de fonduri care își propune să sprijine comunitățile de graniță din Tavush, în special având în vedere escaladările recente. În prezent ne gândim să transformăm această direcție într-un subiect principal al Teledon-ului 2020, cu un context mai larg pentru a include Tavush și alte zone de frontieră ale Armeniei, precum și întregul Artsakh. Puteți găsi detaliile acestei campanii pe pagina noastră de internet  www.himnadram.org.
Am  atașat Apelul la acțiune al președintelui Armeniei și  președinte al consiliului de administrație al Fondului  cu privire la această nouă inițiativă în l.armeană, cu o traducere neoficială în engleză. Vă rugăm să transmiteți acest mesaj tuturor membrilor comunității, membrilor consiliului de administrație ai organizațiilor, mass-media și oricărei alte persoane care ar putea fi interesate de acest apel.

Foarte curând veți primi un buletin informativ care va include cele mai recente actualizări cu privire la activitățile Fondului Armenia, inclusiv raportul final al campaniei COVID-19.
Urmăriți-ne pe pagina noastră de Facebook la https://www.facebook.com/HayastanAllArmenFund/.
Cu sinceritate,
Haykak Arshamyan

Director executiv Fondul Armenia
26 B-dul Baghramyan, 0024, Erevan, R.Armenia
Telefon: (+374 10) 52 15 05
Web: www.himnadram.org

APEL LA ACȚIUNE AL PREȘEDINTELUI  REPUBLICII ARMENIA,

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

AL FONDULUI ARMENIA 

ARMEN SARKISSIAN

Dragi Compatrioti,

Recenta escaladare a operațiunilor militare de către forțele armate azerbaijene pe frontiera de stat Armenia-Azerbaidjan ne obligă din nou să ne unim eforturile și resursele pentru protejarea și întărirea Patriei noastre.

Deși au fost ținta acțiunilor agresive de zeci de ani, locuitorii comunităților de frontieră din Armenia stau ferm pe pământul lor și au devenit păzitorii frontierelor noastre suverane.

Aceste comunități de frontieră sunt vitale fără echivoc și strategic pentru securitatea Armeniei și a Artsakh-ului. Protejarea strategică, economică și socială este o prioritate națională.

Fondul Armenia a lansat campania  de strângere de fonduri „Consolidarea comunităților de frontierță. Toate încasările din această campanie globală armenească se vor adresa nevoilor cele mai presante ale acestor comunități.

Solicit prin prezenta tuturor funcționarilor de stat, liderilor spirituali, partidelor politice, organizațiilor și persoanelor implicate din Diaspora, să-și direcționeze eforturile și resursele către această campanie folosind canalele Fondului și să aducă contribuții bănești prin intermediul platformei online de pe site-ul Fondului Armenia www.himnadram.org dedicate strângerii de fonduri,  sau prin transferuri bancare, sau prin filialele din întreaga lume ale Fondului , pentru a consolida toate donațiile către Fond prin aceste canale.

Patria pornește de la graniță. De ani buni, Fondul a sprijinit acești apărători dedicați ai granițelor noastre printr-o mare varietate de dezvoltări de infrastructură, proiecte agricole și sociale inovatoare. Astăzi, vitejii rezidenți ai comunităților noastre de frontieră au nevoie de noi să fim  împreună ca o familie armenească globală.
Uniți întărim comunitățile de frontieră.

PRESEDINTELE REPUBLICII ARMENIA,
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL  FONDULUI ARMENIA

ARMEN SARKISSIAN
21 iulie 2020

Traducere și  adaptare

Garabet Haciaturian

Reprezentant național al Fondului Armenia în România

Unofficial translation

CALL TO ACTION
BY THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA; PRESIDENT OF HAYASTAN
ALL ARMENIAN FUND’S BOARD OF TRUSTEES
ARMEN SARKISSIAN

Dear Compatriots,

The recent escalation in military operations by the Azerbajiani armed forces on the Armenia-Azerbaijani state border once again compels us to unite our efforts and resources to protect and strengthen our Homeland.

Despite being the target of aggressive actions for decades, the residents of Armenia’s border communities stand firm on their land and have become the guardians of our sovereign borders.

These border communities are unequivocally and strategically vital for the security of Armenia and Artsakh. Protecting them strategically, economically and socially is a national priority.

The Hayastan All Armenian Fund has launched the “Empowering Remote Border Communities.” fundraising campaign   All proceeds from this global Armenian campaign will go to addressing the most pressing needs of these communities.

I hereby call on all state officials, spiritual leaders, Diaspora political parties, organizations and individuals involved in the Fund’s Board of Trustees to direct their efforts and resources to this campaign using the Fund’s channels and to make monetary contributions through the dedicated online fundraising platform on the Hayastan All Armenian Fund’s website www.himnadram.org, or through bank transfers, as well as contact the Fund’s worldwide affiliates in order to consolidate all donations to the Fund through these channels.

The Homeland starts at the border. For years, the Fund has supported these dedicated defenders of our borders through a wide variety of infrastructure development, innovative agricultural and social projects. Today, the brave residents of our border communities need us to stand together as one global Armenian family.

United We Strengthen Our Border Communities.

President of the Republic of Armenia,

President of the Board of Trustees

of the Hayastan All Armenian Fund                                      

Armen Sarkissian

21 July, 2020