Mihai Stepan Cazazian

FOCȘANI / Biserica Sf. Maria revine în folosința exclusivă a proprietarului de drept, Parohia Bisericii Armene din Focșani

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

_0007307 (2)

După cutremurul din 1977, biserică Sf. Maria din Focșani, afectată de seism, este dată spre folosință pentru o perioadă de 5 ani, Bisericii Ortodoxe Române – Protoieria Focșani, în mod gratuit. Înțelegerea încheiată se prelungește în 1984 printr-o Convenție între Arhiepiscopia Armeană din România și Episcopia Buzăului și Vrancei, convenție conform căreia Episcopia Buzăului prelua spre folosință GRATUITĂ acest lăcaș pe o perioadă de 30 ani, asumându-și obligația de a efectuă în acest interval ,,lucrările de consolidare și restaurare a acestei biserici”-(pct. 4 al Convenției).

Perioada de 30 ani a expirat în februarie 2014. În urmă cererilor repetate ale proprietarului, reprezentat prin Consiliul Parohial al Parohiei Bisericii Armene Focșani, înțelegerea din 1984 nu a mai fost prelungita.

Actul de încetare a Convenției din 1984 s-a semnat în ziua de 17 august 2015, de cătrea IPS Ciprian, Arhiepiscop al Buzăului și Vrancei și PS Datev Hagopian, Întâistătător al Arhiepiscopiei Armene din România, procedura de predare a lăcașului urmând să se facă la 1 ianuarie 2016.

Actul de predare primire s-a semnat de către reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române-Protoieria Focșani și împuterniciții Consiliului parohial ai parohiei armene din localitate, în prezența PC Protoiereu Avedis Mandalian,vicar al Arhiepiscopiei Armene.

Toate bunurile aflate în biserică la data darii în folosință (1984) care erau proprietate a Parohiei Armene Focșani au fost predate proprietarului, prin actul de  predare-primire  semnat de către cele două părți.

Au rămas în dotarea bisericii armene instalația de încălzire recent montată (calorifere și centrală pe lemne), două aparate de aer condiționat și ferestrele termopan toate, achiziționate și  instalate de către fostul beneficiar al dreptului de folosință.

Consiliul Parohial al parohiei armene Focșani va înainta în cel mai scurt timp Consiliului Eparhial, în atenția PS Episcop Datev Hagopian, un material amănunțit referitor la situația actuală a imobilului, punctând  lucrările de restaurare și consolidare a bisericii care au fost sau ar fi trebuit să fi  fost  efectuate în cei 30 ani de folosință gratuită dar și lucrările  ce se impun a fi săvârșite în viitor.

După analiză materialului PS Episcop Datev va face o vizită de lucru în Parohia Focșani pentru stabilirea măsurilor ce se impun precum și a unui plan de activitate în funcție de prioritățile constatate.

De acum înainte se vor oficia slujbe săptămânale în biserica Sfânta Maria din Focșani.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România