Arhiepiscopia Armeana

,,Fericit cel ce caută la sărac și la sărman! În ziua cea rea îl va izbăvi pe el Domnul” (Ps.40,2)

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

,,Adunați-vă comori în cer”, acesta era îndemnul primit de la Domnul Iisus.
(Mat 6,20). Iar pentru a urma acest îndemn nu este cale mai potrivită decât
milostenia, facerea de bine pentru semenii noștri,  expresie a dragostei și compasiunii pentru
semenii noștri aflați în nevoi. Aceasta nu este doar o datorie creștină ci și  modul prin care ne aflăm drumul spre a fi
izbăviți de rele, de a ne elibera de păcate și a ne apropia de Dumnezeu, unde
aflăm lumina mântuirii! ,,Fericit cel ce caută la sărac și la sărman! În ziua
cea rea îl va izbăvi pe el Domnul!,,(Ps 40,2)

În spiritul acestui frumos sentiment izvorât din dragoste sinceră și
credință în Hristos Arhiepiscopia Armenă din România a continuat și în acest
ceas al sfârșitului de an  să și
dovedească purtarea de grijă și milostenia față de cei aflați în nevoi, față de
cei dornici de dragoste și compasiune. Prin purtarea de grijă a PS Episcop
Datev și din înalta Sa rânduială arhierească angajații Arhiepiscopiei au sârguit
spre realizarea unor frumoase inițiative în domeniul social.  În ziua de 18 decembrie PC Pr Oșakan
Khachatryan  și dna Bella Muradian, șefa
de cabinet a PS Episcop Datev, au vizitat școala specială nr 1 din capitală,
întâlnindu-se cu elevii școlii cărora le-au oferit diverse daruri, dulciuri, cărți
etc.

În ziua urmâtoare, 19 decembrie, PS Episcop Datev, împreună cu PC Pr Krikor
Holca și PC Pr Oșakan Khachatryan, au vizitat centrul special pentru îngrijirea
persoanelor cu dizabilități, loc unde se află de mult timp și Daniel Tevanian.
Oaspeții au fost întâmpinați cu bucurie firească, aducând cu ei daruri dar și
cuvinte calde de îmbărbătare și glas de rugăciuni  pline de mângăiere.

Conducerea eparhiei adresează parohiilor dar și persoanelor fizice din
eparhie   apelul de a încerca să-și concentreze atenția
și asupra persoanelor, familiilor cu probleme sociale, bolnavilor, orfanilor,
tuturor celor aflați în nevoi și care au trebuință de ajutor.

Astfel de acțiuni se desfășoară și în Parohia Constanța unde, în colaborare
cu Asociația Ortodoxă Coptă Sf. Mina, aprox 20 de familii  beneficiază periodic de ajutor constând în produse
alimentare.

Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Armene din România