Tiberiu Cosovan

Expoziţie documentară despre comunitatea armenească din Bucovina şi lansarea albumului „Hagigadar – Împlinitoarea dorinţelor”

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Aniversarea a 500 de ani de la târnosirea Bisericii Sf. Maria a Mănăstirii Hagigadar, moment de sărbătoare şi închinare pentru armenii de pretutindeni, a fost marcată la Suceava printr-o suită de manifestări de amploare, la care au participat Sanctitatea Sa Karekin al II-lea, Catolicosul şi Patriarhul Suprem al Tuturor Armenilor şi Preasfinţia Sa Episcopul Datev Hagopian, Întâistătătorul Bisericii Armene din România.

În seria acţiunilor organizate cu acest prilej s-a înscris şi expoziţia cu genericul „Comunitatea armenească din Bucovina în imagini şi documente”, expoziţie realizată de Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Suceava şi Uniunea Armenilor din România – Filiala Suceava, etalată în localul fostei Şcoli Armeneşti din curtea Bisericii Sf. Cruce, şi lansarea Albumului  „Hagigadar – Împlinitoarea dorinţelor”.

Mărturii ale vieţii şi activităţii armenilor din perimetrul bucovinean

Expoziţia, care s-a deschis în prezenţa Sanctităţii Sale Karekin al II-lea, Catolicosul din Înaltul Scaun de la Ecimiadzin (imediat după ce acesta a oficiat slujba de seară în Biserica Sf. Cruce) a înalţilor ierarhi ai bisericii şi a reprezentanţilor comunităţii armene în frunte cu preşedintele Uniunii Armenilor din România, Varujan Vosganian, şi cu liderul grupului minorităţilor naţionale din Parlamentul României, Varujan Pambuccian, a etalat într-o desfăşurare documentară exemplară mărturii ale vieţii şi activităţii armenilor din perimetrul bucovinean.

Documente prezentate în fotocopii (parte dintre ele au putut fi văzute ulterior, în original, în expoziţia cu genericul „Armenii din Suceava – O istorie de peste şase secole”, care s-a deschis la Muzeul Bucovinei), care fac parte din patrimoniul documentar al Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Suceava precum şi din colecţia Parohiei Armene din Suceava.

Documente din Fondul Comunitatea Armenească Suceava, icoane vechi, fotografii de familie

Documentele din inventarul Fond Comunitatea Armenească Suceava, deţinut de Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale, au fost reproduse în catalogul expoziţiei tipărit cu acest prilej. Lista de inventar cuprinde documente începând cu anul 1764 (Hrisovul prin care Grigore Ghica, domnul Moldovei, acordă negustorilor armeni din Suceava scutire de dări, desetină şi lei) şi se încheie cu anul 1930 (Adresa Şcolii primare de Băieţi referitoare la numărul de născuţi din raza parohiei armene).

Acestora li s-au alăturat o serie de icoane vechi din patrimoniul Parohiei Armene din Suceava, precum şi numeroase fotografii – portret şi fotografii de familie ale membrilor comunităţii armene locale, fotografii adunate cu grijă de dr. Ioan Foit, preşedintele Uniunii Armenilor din România – Filiala Suceava.

Lansarea albumului „Hagigadar – Împlinitoarea dorinţelor”

În cadrul expoziţiei, în prezenţa Sanctităţii Sale Karekin al II-lea, Catolicosul şi Patriarhul Suprem al Tuturor Armenilor şi a Preasfinţiei Sale Episcopul Datev Hagopian, Întâistătătorul Bisericii Armene din România, a fost lansat albumul „Hagigadar – Împlinitoarea dorinţelor”, editat de Uniunea Armenilor din România – Filiala Suceava în colaborare cu Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Suceava, album care, pe lângă prezentarea istoricului Mănăstirii Hagigadar şi a altor aşezăminte religioase armeneşti sucevene (Mănăstirea Zamca, Biserica Sf. Simion – Turnul Roşu, Biserica Sf. Cruce), reproduce fotocopii după diverse acte şi însemnări, precum şi fotografii ale unor armeni bucovineni, de la membrii înnobilatei familii Von Prunkul, la Luca Clipici (sau Moş Pătrunjel), un personaj pitoresc al Sucevei de altădată.

Catalogul expoziţiei „Comunitatea armenească din Bucovina în imagini şi documente” precum şi Albumul „Hagigadar – Împlinitoarea dorinţelor”, au fost editate şi pe suport electronic (DVD), material care a fost distribuit participanţilor la manifestare.

Albumul „Hagigadar – Împlinitoarea dorinţelor” şi alte tipărituri

Albumul „Hagigadar – Împlinitoarea dorinţelor” se adaugă altor tipărituri care au fost editate cu prilejul aniversării a 500 de ani de la târnosirea Bisericii Sf. Maria a Mănăstirii Hagigadar şi marcării vizitei în România a Sanctităţii Sale Karekin al II-lea, Catolicosul şi Patriarhul Suprem al Tuturor Armenilor. Albumul lansat la Suceava va sta alături de volumul „500 de ani de tipar armean”, editat de Uniunea Armenilor din România în colaborare cu editura şi redacţia publicaţiei „Ararat”, de volumul (reeditat) „Schiţă istorică a comunităţii armene din România”, de Sergiu Selian, şi de broşura „Vizitele pastorale ale Patriarhului Catolicos Karekin II în România”, care a apărut în limbile română şi armeană. Acestora li se alătură cele două ediţii speciale ale revistelor „Nor Ghiank” şi „Ararat”.

Tiberiu COSOVAN