Simona Paula Dobrescu

EROUL CULTURII ȘI AL SPIRITUALITĂȚII ARMENE

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

“Sfințenia se împletește cu cunoștința, care este experiența misterului lui Iisus Hristos, indisolubil legat de misterul Bisericii. Această legătură dintre sfințenie și inteligența lucrurilor divine, împreună cu cele umane, strălucește în mod deosebit, în cei care au primit titlul de Doctor al Bisericii. Discipoli ai divinei Înțelepciuni, ei devin la rândul lor, maeștri de înțelepciune pentru întreaga comunitate ecleziastică”. Sub această lumină, Sfinții și Sfintele,” Doctori”, figurează în Calendarul Roman General.

Înscrierea Sfântului Grigore din Narek (Surp Krikor Naregatsi) în Calendarul Roman General, în urma deciziei Papei Francisc, care a decretat să fie sărbătorit în ziua de 27 februarie, este o bună ocazie de a analiza pe scurt trei importante cărți, publicate în Italia, dedicate călugărului armean din secolul al X-lea, teolog și cărturar cu scrieri mistice.

ANGELO AMATO, Gregorio di Narek. Dottore della Chiesa [Grigore din Narek. Doctor al Bisericii] Libreria Editrice Vaticana 2015.

Cardinalul Angelo Amato în prezentul volum schițează biografia Sfântului Grigore din Narek, proclamat Doctor al Bisericii pe 12 aprilie 2015 de către Papa Francisc.

Născut la Anzevatsik în jurul anului 950 a fost scriitor și Episcop. Consacrat preot în mânăstirea din Narek unde a frecventat școala de Sacra Scriptură și de Patristică, a ajuns apogeul sfințeniei și al experienței mistice în același loc unde a trăit întreaga sa existență. Om instruit, cunoștea în traducere armeană fie scrierile Părinților greci și siriaci:Irineu, Vasile, Grigore Nanzianz, Grigore din Nissa, Chiril din Ierusalim, Afraat, Efrem,Ioan Gură de Aur, cât și scrierile Părinților armeni:Mosè din Khoren, Eznik, Korium, Eliseu, Ioan Mantakuni.

Opera sa cea mai importantă este “Carta plângerii”  din 1003,ce conține 95 de rugăciuni pentru variatele necesități ale vieții și pentru diversele clase sociale.
Volumul cardinalului Amato începe cu descrierea vieții  și a operelor Sfântului, analizând în continuare creștinismul în Armenia, ortodoxia Cristologiei armene, originalitatea liturghiei și dinamica ecumenismului armean; universalitatea și importanța  ecumenică a doctrinei și a spiritualității.

IGNACIO LARRANAGA, Gregorio di Narek. Come croce nella pietra [Grigore din Narek. Ca o cruce în piatră] San Paolo Edizioni Editore 2015.

Volumul care prezintă viața, opera și o antologie a scrierilor Sfântului Grigore din Narek  în spaniolă, este tradus  în limba italiană de teologul și sagistul Natale Benazzi.

Cartea este prezentată de Monsignor Rino Fisichella, Arhiepiscop catolic, teolog și academician, Președintele Consiliului pentru promovarea noii evanghelizări.Iată pe scurt cuvintele celui amintit mai sus pe  pe care le putem citi în prefața volumului:
“Grigore din Narek este acea voce puternică, poetică și modernă ascultată și interpretată de sufletul omenesc, care îl recunoaște ca maestru al Bisericii universale” .

BOGHOS LEVON ZEKIYAN, La spiritualita’ armena. Il libro della lamentazione di Gregorio di Narek [Spiritualitatea armeană. Cartea plângerii a lui Grigore din Narek] Edizioni Studium, Roma 1999.

Armenia este situată din punct de vedere geografic între” două continente și trei lumi”, înconjurată de contexte religioase care  în marea lor majoritate nu sunt creștine. Cu toate acestea, spiritualitatea
armeană a  continuat să  existe, chiar și prin experiența diasporei unui popor, care deși  răspândit prin toate colțurile lumii, a reușit să-și  păstreze  identitatea milenară, bazată pe o importantă tradiție culturală, literară, lingvistică, religioasă și artistică.

Poporul armean în cursul secolelor a trăit, cu mici excepții, într-o realitate de frontieră, din punct de vedere geografic și politic, între Occident și Orient, ostatic al conflictelor neântrerupte, dintre imperii și  popoare (perși, greci, parti, romani, arabi, bizantini, turci, otomani, ruși…) a suportat    masacre, deportări, un genocid și numeroase tentative di distrugere al milenarului patrimoniu cultural format din: biserici, mânăstiri, cimitire, mărturii istorice și artistice, locuri ale memoriei, devenite simbolurile unei identități amenințate.

Statuia Sfântului Grigore din Narek dezvelită în aprilie 2018 în grădina Vaticanului

Sfântul Grigore din Narek este comparat  cu poetul italian Dante Alighieri, iar rugăciunile sale  sunt  considerate  “pietrele prețioase” ale literaturii armene, de o inestimabilă valoare  pentru toate națiunile(traduse în multe limbi) și  cu un puternic efect curativ.

“În virtutea puterii Sale, eu cred cu o speranță care nu șovăie, în sigură așteptare mă refugiez în mâinile celui Puternic… pentru a-L vedea, în mila și în duioșia Sa și în moștenirea Cerurilor”.

(Sfăntul Grigore din Narek, Cartea Plângerii XII)

Simona Paula Dobrescu