Mihai Stepan Cazazian

Erevan: Primul ministru s-a întîlnit cu noul ambasador al României

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 Despan1

Marți 4 februarie, primul ministru armean, Tigran Sarksian, l-a primit pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al României în Armenia, Sorin Vasile.

Șeful guvernului l-a felicitat pe ambasadorul român pentru debutul misiunii sale diplomatice, urîndu-i succes în activitatea sa. Tigran Sarksian și-a exprimat speranța că, prin activitatea sa, noul ambasador va întări relațiile de prietenie dintre cele două popoare și va da un nou impuls cooperării româno-armene.

Mulțumind pentru primire, ambasadorul Sorin Vasile l-a încredințat pe șeful guvernului armean că pe parcursul mandatului său va depune toate eforturile în vederea intensificării și întăririi legăturilor bilaterale.

Interlocutorii au dezbătut perspectivele dezvoltării relațiilor economice între România și Armenia și, în acest scop, oportunitățile realizării de proiecte comune în diverse domenii. Pentru valorificarea adecvată a potențialului existent s-a pus accentul pe activitatea comisiei mixte interguvernamentale româno-armene, intensificarea legăturilor de afaceri, organizarea de forumuri de afaceri. A fost subliniat rolul important jucat de comunitatea armeană din România în strîngerea relațiilor bilaterale.

În cadrul întîlnirii au fost abordate și chestiuni și evoluții regionale. În acest context, primul ministru Tigran Sarksian a apreciat poziția echilibrată și imparțială a autorităților române în chestiunea reglementării pașnice a conflictului din Karabagh.

http://armenpress.am