Arhiepiscopia Armeana

Eparhia armeană din Bulgaria o punte între Armenia și Bulgaria

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

             Dat fiind importanța, rolul și
semnificația comunității armene din Bulgaria, activitatea și implicarea ei în
viața spirituală și națională, în perioada 07.12.2019 – 05.01.2020,  Întâistătătorul Eparhiei Armene din România
și Locțiitorul Eparhiei Armene din Bulgaria, P.S. Episcop Datev Hagopian a
efectuat vizite pastorale în parohiile armene din diferite orașe din Bulgaria precum
urmează:

            P.S. Episcop Datev Hagopian, pe 7
decembrie 2019, a vizitat  comunitatea
armeană din Silistra, fiind însoțit de P.C preot Tirayr Hadavyan din Ruse, a
oficiat Sf. Liturghie la biserica armena SFÂNTA NĂSCĂTOARE din Silistra
(fondată în anul 1620), s-a întâlnit cu membrii ai comunității armene
locale,  a avut o întrevedere oficială cu
mitropolitul  din Silistra I.P.S.  Avrosil Dorostolski.

         Pe 8 decembrie 2019, P.S. Episcop a
vizitat orașul Burgas. În Biserica Sf. Cruce (fondată în anul 1853) a avut loc
Sf. Liturghie de rămas bun al P.C. preot Poghos Micaelyan.  La sfârșitul Sf. Liturghii P.S. Episcop a
adresat cuvinte de gratitudine P.C. părinte pentru slujirea sa cu dăruire și
i-a urat noi realizări în misiunea sa pastorală. Apoi s-a întâlnit cu membrii
comunității  armene pe care I-a
binecuvântat.

            În continuare, pe 15 decembrie 2019,
P.S. Episcop, însoțit de preotul paroh Tirayr Hadavyan, a vizitat comunitatea
armeană din Ruse. A  oficiat Sf.
Liturghie în biserica armeană  SFÂNTA
NĂSCĂTOARE (fondată în anul 1610 și renovată în anul 1832). În cadrul vizitei a
avut o întrevedere oficială cu mitropolitul din Ruse I.P.S. Naum Cervenski.

            Următoarea comunitate vizitată a
fost cea din orașul Iambol, unde în biserica Sf. Iacob, construită în anul
2017, cu ocazia praznicului dedicat Sf. Iacob din Mățbăna, a oficiat Sf.
Liturghie, la sfârșitul căreia a sfințit Madaghul. În cadrul vizitei pastorale
s-a întălnit cu membrii comunității armene și i- a binecuvântat  pe enoriași.

            Însoțit de preotul paroh  P.C. Hraci Muradian, pe 24 decembrie 2019,
P.S. episcop  Datev Hagopian a vizitat
comunitatea ameană din Bazargic, unde cu ocazia sărbătorii Sf. Stefan, în
biserica (construită în anul 2011) care are hramul acestui sfânt, a oficiat Sf.
Liturghie și a sfințit Madaghul. La sfârșitul Sf. Liturghii P.S. Episcop l-a
felicitat pe preotul paroh  P.C. Kevork
Hacerian cu ocazia împlinirii a venerabilei vârste de 80 de ani, urându-i multă
sănătate, putere de muncă. P.C. părinte a slujit mulți ani în biserica din
Plovdiv, actalmente  fiind  preot la Bazargic.

             Următoarea vizită, pe 25 decembrie
2019, însoțit de preotul Hraci Muradian, a fost la  Hascovo, unde în biserica Sf. Stefan (datând
din anul 1923), cu ocazia Sf. Sărbători, a fost oficiată Sf. Liturghie și a
fost sfințit Madaghul. În cadrul vizitei P.S. Episcop s-a întâlnit cu membrii
comunității. La inițiativa dl. Tigran Balabanyan, pe peretele de la intrare în
școala armeană a fost amplasată o placă în 
memoria  unei profesoare de  limba armeană și anume d-na Mesropuhi Tangaranyan,
apoi de către elevii școlii a fost 
prezentată o serbare cu ocazia 
Anului Nou.

            Pe 29 decembrie 2019, P.S. Episcop
a vizitat comunitatea armeană din Varna unde a oficiat Sf. Liturghie de sfârșit
de an, a sfințit rodiile în biserica Sf. Sarkis (datând din 1844) și a
binecuvântat pe enoriași. De semnalat faptul că de la terminarea perioadei de
slujire a preotului  P.C. Năjdeh
Cheșișyan, de 5 luni nu se mai oficiase slujbă în biserică. Astfel enoriașii au
avut posibilitatea de a primii Sf. Împărtășanie.

              Pe 4 și 5 ianuarie 2020, Locțiitorul
Eparhiei Armene din Bulgaria a oficiat Sf. Liturghii la Burgas si Varna  cu ocazia 
sărbătorii Nașterii Domnului.

              Despre numărul armenilor care
locuiesc în Bulgaria diferite surse dau cifre diferite. Din surse neoficiale se
consideră că ar fi locuit un număr de 20 000 de armeni. Cele mai semnificative orașe
din Bulgaria care au un număr apreciabil de armeni sunt: Plovdiv, aproximativ 7
000,  Varna – 5 000, Sofia – 4 000,  Burgas – 1 500, Ruse – 1 000.  În orașele Șumen, Hascovo, Iambol, Bazargic,
Dobrici, Stara Zagora, Sliven, Silistra există 
comunități armene nu foarte 
numeroase.

              Actualmente în Bulgaria funcționează
instituții culturale, sportive, educaționale armene, care împreună cu Biserica
armeană depun efort  apreciabil pentru păstrarea
identități naționale, organizând programe și activități în cadrul comunității
armene, concomitant cu participarea autorităților locale și inter statale. Sunt
foarte active partidul Dașnac și cancelaria Cazul Armean (Hay Dat) prin toate
sucursalele lor. Deasemeni are o activitate mare Uniunea Generală Armeană de
Binefacere (UGAB) în Sofia, Varna, Plovdiv, Burgas, Uniunea Generală Armeană de
Sport (UGAS) cu filiale în orașele Sofia, Varna, Burgas, Plovdiv, Ruse, Șumen,
Uniunea de Ajutorare Armeană (UAA) în orașele Sofia, Varna, Plovdiv, Burgas și
în alte orașe.

              În comunitățile armene din Bulgaria, în afară
de sus menționatele organizații mai funcționează diferite organizații
comunitare locale care au o activitate susținută în diferite domenii ca:  sociale, culturale, educaționale, spirituale,
s.m.d. În domeniul educațional este încă foarte activă organizația ,,Erevan’’,
fondată din 1944, al cărei centru administrativ se află la Sofia. În Bulgaria
funcționează 3 ziare tipărite și una electronica. Cele tipărite sunt:  săptămânalul ,,Erevan’’ la Sofia (din 1944), săptămânalul
,,Vahan’’ la Plovdiv (din 1991) și 
jurnalul  bilunar ,,Baregorțakani
dzayn’’ la Plovdiv (din 2004). Cel electronic: ,,Kantegh Araratian’’, vebsait
oficial (http://gantegh.agbubulgaria.org

             Nu este întâmplător că după ce a
fost numit Locțiitor Eparhiei Armene din Bulgaria, P.S. episcop Datev Hagopian
mereu are sub vizor activitatea din Eparhie. Dovadă sunt permanenta grijă și
numeroasele vizite pastorale și oficiale efectuate, numeroasele  acorduri și înțelegeri care au fost semnate
cu oficialitățile bulgare și cu Biserica Ortodoxă Bulgară ale căror țel constă
în revigorarea și dezvoltarea relațiilelor 
întrer statale și inter confesionale. Trebuie menționat faptul că
autoritățile și societatea bulgară au o atitudine de respect și grijă asupra
moștenirii culturale armene și-și aduc sprijinul și participarea în toate
activitățile organizate de comunitatea armeană.  

            Viziunea P.S. Episcop, vizitând numeroasele și mai puțin numeroasele comunități armene din Bulgaria, constă în a da un suflu nou, a revigora viața comunitară, a crea posibilitate ca-n toate bisericile armene să sune Sf. Liturghie. În predicile sale P.S. Episcop îndeamnă pe enoriași să fie aproape de biserică, de credința, să-și păstreze identitatea națională, deoarece, biserica armeană a fost cea care de secole a  sprijinit și a transmis tradițiile armenilor din  generație  în generație.  Biserica, ca un părinte, și-a luat sub aripa sa pe fiii săi răniți și i-a educat în spirit creștin. Trebuie să fim fideli credinței strămoșilor noștri, fie laici, fie clerici, datoria  tuturor constă  în a ține bisericile deschise, a păstra limba, tradițiile, deoarece, pe meleaguri străine, departe de patrie, biserica armeană este  acel loc unic unde spiritul se reînnoiște.

            În timpul vizitelor P.S. Episcop a
fost  întâmpinat și însoțit de către
preoții locali, membrii comitetelor eparhiale și parohiale. În viitor P.S.
Episcop va vizita și alte comunități unde încă nu a ajuns.

Biroul de presă al Eparhiei Armene din România