Mihai Stepan Cazazian

Enciclica adresată de către Catolicosul Karekin al II-lea credincioșilor armeni din întreaga lume

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Karekin al II lea, rob al Domnului Iisus Hristos,  prin mila lui Dumnezeu și voința națiunii  

Mai mare între episcopi,Catolicos  Al Tuturor Armenilor,Patriarh suprem al Sfintei Biserici Apostolice Armene, Sf. Echimiadzin

Dragoste întru Hristos

     și binecuvântarea Noastră Patriarhală tuturor,                                                                           

Catolicosatului Ciliciei, Patriarhiilor armene din Ierusalem și Constantinopol, Arhiepiscopilor, Episcopilor, Arhimandriților,

preoților și diaconilor,Adunărilor delegaților eparhiali,consiliilor eparhiale și parohiale,tuturor truditorilor spre folosul bisericii armene  și întregului popor armean,

,,Cu lumina Ta Hristoase,cu toții ne-am luminat!,, (Ceaslov)

 

 

 

 

His-Holiness-Karekin-II-Supreme-Patriarch-Catholicos-Armenians

 

Iubit popor armean din Armenia, Arțakh și din întreaga lume,

S-au împlinit  în acest an 350 de ani de la tipărirea Bibliei în limba armeană, reușită binecuvântată și aducătoare de har și lumină a cunoașterii lui Dumnezeu,făclia luminoasă a credinței în Hristos arătându-se prin slove tipărite întregului popor armean.

Biblia a fost tradusă în limba armeană încă de la începutul sec V,prin truda și binecuvântarea Sf Patriarh Sahag dar și datorită împlinirii binecuvântatei strădanii a Sf Mesrob Maștoț,creatorul alfabetului armean.  Frumusețea tainică a Sfintei Scripturi a devenit astfel mîngâietore  a sufletelor creștinilor armeni. De-a lungul veacurilor mănăstirile armene au oferit adăpost și sprijin copiștilor truditori la lumina opaițelor pentru a  copia fără încetare paginile Scripturii,reproducând în întregime sau parțial cartea cea mai căutată  și cea mai trebuincioasă.Foile măcinate de vremuri poartă și acum,păstrate după secole, cuvintele de inspirație divină,poartă istorisirea vieții Mântuitorului Hristos, poartă amprentele și sudoarea copiștilor laolaltă cu respectul și credința cititorilor care s-au putut lumina citindu-le.plecându-și sufletele în fața acestui neprețuit tezaur al istoriei noastre. Prin traducerea Sfintei Scripturi și răspândirea acesteia s-a pogorât și lumina lui Hristos asupra întregului popor,s-a întărit rădăcina credinței în sufletele creștinilor armeni,călăuziți mai departe pe calea iubirii și a nădăjduirii spre bine,toate acestea zămislind noi și noi împliniri,noi izbânde bineplăcute Domnului.

După  inventarea tiparului  întreaga Europă a fost teatrul unei adevărate transformări,literatura tipărită făcându-și loc cu repeziciune în toate țările.Și-ar fi imaginat oare cineva atunci că micul popor armean,atât de încercat de istorie și lovit de vicisitudinile  trecutului va găsi în adâncul sufletului său permanent creator dorința și putința de a se angaja la împlinirea unei noi  biruințe pe altarul ostenelii pentru generațiile care vor veni? La doar câteva decenii după apariția tiparului Hagop Meghabard tipărește la Veneția,în 1512,prima carte în limba armeană,punând astfel piatra de temelie pentru viitorul tipăriturilor armenești.Conștient de importanța cunoașterii și de tot ceea ce cărțile tipărite pot oferi maselor largi de oameni,în numeroase locuri armeni cu viziunea luminată a viitorului nu precupețesc nici un efort pentru a da prin tipărire hrana sufletului  și minții omenești.Se urmărea cu precădere tipărirea sfintei Scripturi! Pentru realizarea acestui scop  Catolicosul Hagop IV  trimite în Europa un tânăr  arhimandrit ,Voskan Yerevanți,cu sarcina de a-și folosi întreaga destoinicie pentru lucrarea ce se dorea înfăptuită.După îndelungi strădanii și eforturi,trecțnd peste toate piedicile și obstacolele întâmpinate,acesta reușește să tipărească Scriptura  în anul 1666,în orașul Amsterdam.

Tipărirea Bibliei la Amsterdam a fost un prim mare pas al tipăriturilor în limba armeană.Au urmat altele și altele,până când, o dată cu înființarea tipografiei de la Sf Ecimiadzin, se deschid noi orizonturi în fața celor care trudeau pentru răspândirea  culturii armene.

Aniversarea tipăririi Sfintei Scripturi în limba armeană este astăzi un prilej pentru noi toți de a ne arăta recunoștința față de toți cei care au trudit pentru acest ideal, dar este și clipa împlinirii unei datorii de onoare și de suflet=să ne plecăm genunchii sufletelor în fața ostenelii și dăruirii lor!

Dorim din suflet și vă îndemnăm pe toți ca în acese zile,mai mult ca altădată, să vă străduiți cu toții împreună,biserică și credincioși,organizații culturale,întreaga suflare armeană din această lume,spre a  marca această aniversare,cu fast și mândrie națională,cu bucurie și recunoștință,conștienți de valoarea trecutului și de rolul acestuia în viitor.Convinși că simțiți cu toții măreția și însemnătatea acestui deosebit eveniment al istoriei noastre dorim întregului nostru popor bucuria de a dori și sluji mai departe nobilelor idealuri a căror temelie a fost pusă prin stăruința strămoșilor noștri.Ne vom putea bucura prin  aceasta de lumina lui Hristos,de lumina care ne va călăuzi spre iubire și har,spre o viață fericită.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu pentru ca lumina Harului și a binecuvântării Sale să vegheze pururi viața nației nostre,a tuturor credincioșilor armeni,din patria mamă Armenia,din Arțakh și din toate colțurile lumii. Dreapta Sa cea ocrotitoare să fie pavăză poporului armean de pretutindeni și Sfintei noastre Biserici Apostolice,acum și pururea și în veciii vecilor.Amin.

,,Toată Scriptura este insuflată de la Dumnezeu și de folos spre învățătură,spre mustrare,spre îndrptare,,spre înțelepțirea cea întru dreptate. Astfel ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit,bine pregătit pentru orice lucru.,,(II Timotei,3-16,17)

 

Cu binecuvântări.                                                                                                                  

KAREKIN al II lea   Catolicos al Tuturor Armenilor

Scris la sf Ecimiadzin la 28 iulie, anul Domnului 2016,iar în anul armenilor  1465,  cu nr 963

 

Duminică 16 octombrie, în toate bisericile armene de pe cuprinsul Eparhiei se va citi Enciclica adresată de către Catolicosul Karekin al II lea credincioșilor armeni din întreaga lume cu ocazia aniversării a 350 de ani de la tipărirea Sfintei Scripturi în limba armeană.

Biroul de  presă al Arhiepiscopiei Armene din Românigontag-2

gontag-1

 

One Response to Enciclica adresată de către Catolicosul Karekin al II-lea credincioșilor armeni din întreaga lume

  1. Pingback: Vizite pastorale ale Preasfin?itului Episcop Datev Hagopian în Parohiile din Suceava, Boto?ani, Ia?i ?i Pite?ti | araratonline.com