Vartan Martaian

EDITORIAL / GENOCID. O ALTĂ PERSPECTIVĂ

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

1610933_753263194772757_3362046760186330677_n„Genocid”, sau cuvîntul „G”, apare de-a dreptul sufocant în orice discuție sau dezbatere purtată în spațiul public al Diasporei armenești. Și nici nu ar putea fi altfel, de vreme ce genocidul a marcat în mod dramatic destinul armenilor, atît în plan individual și familial, cît mai ales ca națiune. Însă „Genocidul” a ajuns de prea multe ori să joace rolul liantului unic între armenii din Diasporă. De cele mai multe ori un rumanahay se simte la fel de străin de un hunahay sau iranahay, pe cît se simte un român față de un grec sau un iranian. Față de hayastanți prăpastia este și mai mare. Limba armeană occidentală se află în pragul dispariției și nu mai este de multă vreme mijloc de comunicare între armenii din Diasporă. Rămîne „Genocidul” ca substitut identitar, cu toate implicațiile sale morbide. O întrebare pusă mai în glumă, mai în serios, este „ce ne facem după ce Turcia va recunoaște Genocidul?” Dar să nu ne „îngrijorăm”: Turcia va avea grijă ca ani buni de acum înainte să nu spulbere baza identitară a Diasporei noastre. Din păcate, dincolo de lamentația colectivă – ce reunește sute de mii de istorisiri în care fiecare își expune drama propriei familii –, nu se întrevede în Diasporă dorința revanșei istorice (a se înțelege sintagma în spirit sportiv). Ne mulțumim cu lamentația publică în fața auditoriului nearmenesc pe care îl emoționăm cu istorii individuale, dar ne gîndim prea puțin – sau aproape deloc – că principala consecință a genocidului este aceea că am pierdut o țară, o civilizație, un mod de viață. Ne mulțumim cu trimiteri la trecut, dar nu ne pasă de prezentul dezolant. Trăim din amintiri, ne plîngem soarta (personală), dar ne aruncăm cu totul în brațele asimilării, rapide și totale. Nu ne simțim deloc vinovați că armenitatea Diasporei își trăiește agonia, și aceasta din vina noastră, căci ne-am pierdut reperele identitare firești: țară, limbă, cultură. Armenia este mai mult destinație turistică, decît o țară față de care fiecare dintre noi avem o responsabilitate cît de măruntă, limba armenească este prezentă doar ca o curiozitate caligrafică, iar în lipsa limbii de cultură nici nu mai poate fi vorba. Cu un astfel de viitor pecetluit de propria noastră indiferență și alterare a ființei naționale, oare revendicarea privind recunoașterea Genocidului nu se golește de substanță? Nu sîntem și noi oarecum complici ai criminalilor a căror condamnare morală o cerem, de vreme ce în fapt desăvîrșim planul lor genocidar ?

VARTAN  MARTAIAN

 

 

One Response to EDITORIAL / GENOCID. O ALTĂ PERSPECTIVĂ

  1. gugush August 24, 2015 at 1:46 pm

    Ar trebui pus textul asta ca editorial permanent