Mihai Stepan Cazazian

ECIMIADZIN / Ședința Consiliului Spiritual Suprem

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Marți, 3 martie, sub președinția S.S Catolicosul Karékin
al II-lea și a Patriarhului Sahak al II-lea de Constantinopol, la Sfântul Scaun
de la Ecimiadzin s-a 
deschis  ședința Consiliului
Spiritual Suprem.

Înființată în ianuarie 1924 de către Catolicosul
Kévork al V-lea, această adunare compusă din clerici și laici este un organ al
consiliului care îi consiliază pe Catolicos. El a înlocuit Sfântul Sinod din Ecimiadzin,
instituit de Țarul Rusiei în 1836 și desființat în 1917 de către Catolicosul
Kévork al V-lea în urma prăbușirii Imperiului rus. Acest organism nu are nici o
putere decizională, dar primește în fiecare an rapoartele de activitate ale
diferitelor departamente ale Catolicosatului.

La cererea Catolicosului, comisiile  specializate pregătesc, de asemenea și
documentele pregătitoare pentru reformele ce urmează  în domeniul teologic, liturgic sau disciplinar.
Cu toate acestea, Consiliul Național numit „Adunarea Națională Ecleziastică”
[Azgayin yéguéghétsagan joghov] este organul suprem de decizie al Bisericii Armene

În prezent, acest consiliu este format din 13 arhiepiscopi
și episcopi și 5 laici. Este prezidat de Catolicos, care este asistat de cei
doi Patriarhi, cel de Ierusalim și cel de Constantinopol, care conduc ședințele.

Ordinea de zi a acestei sesiuni de patru zile a avut
patru puncte:

– Pregătirea Consiliului Național pentru toamna anului
2020

– Lucrările de restaurare a Sfintei Catedrale din Ecimiadzin
și colecta națională în curs pentru finanțarea ei.

– Diverse chestiuni privind administrarea Bisericii, redactarea
pastoralelor și programele sociale și educaționale.

– CSS va audia, de asemenea, rapoartele anuale ale
diferitelor departamente ale Catolicosatului.