Mihai Stepan Cazazian

ECIMIADZIN / Ședința Consiliului Spiritual Suprem

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Marți, 3 martie, sub președinția S.S Catolicosul Karékin al II-lea și a Patriarhului Sahak al II-lea de Constantinopol, la Sfântul Scaun de la Ecimiadzin s-a  deschis  ședința Consiliului Spiritual Suprem.

Înființată în ianuarie 1924 de către Catolicosul Kévork al V-lea, această adunare compusă din clerici și laici este un organ al consiliului care îi consiliază pe Catolicos. El a înlocuit Sfântul Sinod din Ecimiadzin, instituit de Țarul Rusiei în 1836 și desființat în 1917 de către Catolicosul Kévork al V-lea în urma prăbușirii Imperiului rus. Acest organism nu are nici o putere decizională, dar primește în fiecare an rapoartele de activitate ale diferitelor departamente ale Catolicosatului.

La cererea Catolicosului, comisiile  specializate pregătesc, de asemenea și documentele pregătitoare pentru reformele ce urmează  în domeniul teologic, liturgic sau disciplinar. Cu toate acestea, Consiliul Național numit „Adunarea Națională Ecleziastică” [Azgayin yéguéghétsagan joghov] este organul suprem de decizie al Bisericii Armene

În prezent, acest consiliu este format din 13 arhiepiscopi și episcopi și 5 laici. Este prezidat de Catolicos, care este asistat de cei doi Patriarhi, cel de Ierusalim și cel de Constantinopol, care conduc ședințele.

Ordinea de zi a acestei sesiuni de patru zile a avut patru puncte:

– Pregătirea Consiliului Național pentru toamna anului 2020

– Lucrările de restaurare a Sfintei Catedrale din Ecimiadzin și colecta națională în curs pentru finanțarea ei.

– Diverse chestiuni privind administrarea Bisericii, redactarea pastoralelor și programele sociale și educaționale.

– CSS va audia, de asemenea, rapoartele anuale ale diferitelor departamente ale Catolicosatului.