Mihai Stepan Cazazian

ECIMIADZIN / Admiterea în anul universitar 2019-2020 la instituțiile de studii superioare care funcționează în cadrul Sfântului Scaun

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Străvechiul aşezământ de studii superioare, Seminarul GEVORGIAN (Facultatea Teologie) care funcţionează  în cadrul Sfântului  Scaun de la Ecimiadzin, pe teritoriul Republicii Armenia, anunţa organizarea înscrierii pentru admiterea în anul universitar 2019-2020.

Această instituţie a fost fondată de către  Catolicosul  Kevork al IV-lea în anul 1874 şi se consideră cea mai veche instituţie de studii superioare care funcţionează până-n prezent în Armenia. În această instituţie au predat specialişti şi pedagogi prestigioşi ca: Manuk Abehian, Hracia Aciarian, Leo, Stepan Lisiţian, Cristofor Kara-Murza, Hovhannes Hovhannisian, Hakob Manandian,  Arhiepiscopul Mahachia Ormanian, Arhimandritul Ter Mkrtcian, episcopul  Karekin  Hovsepian, Ervand Ter Minasian şi alţii.

La seminarul Gevorgian se pot înscrie cetăţeni ai Republicii Armenia şi ai altor state,  reprezentanţi de sex masculin în vârstă de până la 25 de ani care au studii medii sau superioare, sunt enoriaşi ai Sf. Bisericii Apostolice Armene. Cei înscrişi vor da examene la următoarele materii:

-limba armeană

-literatura armeană

-istoria Armeniei

-muzică

-limba străină (engleză)

Cererile se primesc până la data de 16 august 2019.

Totodată sunt anunțate şi înscrieri la şcoala Pregătitoare Tărbancian care funcţionează sub îndrumarea Sf. Scaun de la Ecimiadzin la HARIGIAVANC (Mănăstirea din Harigi). Acest aşezământ şcolar are ca ţel pregătirea viitorilor studenţi să capete cunoştinţe multilaterale şi fără medidaţii extraşcolare, să poată continua studiile şi-n instituţii teologice şi-n cele laice.

În general aici se pregătesc  aceia ce vor  să continue studiile la   Seminar. În afară de lecţii  elevii participă zilnic la slujbe şi la Sf. Liturghie de duminică. La nevoie  sunt organizate  ore suplimentare pentru studierea anumitor materii conform  programei şcolare , şi studii de cunoaştere aprofundată prin excursii specifice care ajută la ridicarea  nivelului de cunoştinţe.

Se primesc cereri de la tineri în vârstă de până la 17 ani de sex masculine, cetăţeni armeni şi al altor state care au absolvit  şcola generală sau învaţă în clasele de liceu 10,11,12 şi sunt enoriaşi ai Sf. Bisericii Apostolice Armene.

De specificat faptul că actualmente la seminarul Gevorgian studiază un tănâr armean din România: Bogdan Aritonovici din Botoşani. El a fost trimis prin mijlocirea   P.S Episcop Datev Hagopian, Întâistătătorul Eparhiei Armene din România şi a lui  a P.C părinte din Botoşani Krikor Radu Holca. După absolvire acest tănâr sub îndrumarea S.S. Patriarhul Armeniei Karekin al II-lea va sluji în lăcaşele de cult  din Eparhia  Armeană  din România.

De specificat la fel, că prin adoptarea noilor programe, studenţilor veniţi din diferite ţări, le este oferită posibilitatea de a studia teologia şi armenologia. Pentru studenţii nevorbitori  în limba armeană sunt oferite condiţii speciale. Datorită acestor schimbări, studenţii străini au posibilitatea să-şi continue studiile în alte instituţii prestigioase din lume, astfel continuind tradiţia formată de la începutul sec. XX. Studenţii eminenţi sunt trimişi din ordinal S.S. Patriarhul Tuturor Armenilor la aprofundarea studiilor în diferite instituţii prestigioase  din lume. 

            Toţi tinerii armeni din România care au dorinţa şi chemarea de a sluji Biserica şi poporul armean şi sunt dornici de a primi o educaţie aleasă şi a completa rândurile clericilor armeni, rugămintea noastră este de a se adresa Eparhiei Armene din România. Suntem siguri că România, prin exemplul S.S. Catolicosul Vasken I, va continua tradiţia şi va da clerici prestigioşi şi dedicaţi Bisericii Armene şi întregii armenimi.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi la biroul Eparhiei Armene din Bucureşti.

Biroul de presa al Eparhiei armene din Romania