Mihai Stepan Cazazian

Donație de carte

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Image (6) (1) (1)Împlinindu-și o îndatorire testamentară față de MANUC ANANIAN, Sofia (soție) și Hasmig (fiică) – din cadrul comunității armene din Constanța – au donat bibliotecii DUDIAN  a Arhiepiscopiei Armene din România, un număr de aproximativ 100 de cărți, în cea mai mare parte în limba armeană (cca. 80), celelalte fiind în limba franceză. Această donație a fost înfăptuită în memoria celui care a fost Manuc Ananian, soț și tată devotat, membru marcant al comunității armene din Constanța, intelectual de elită, armean autentic, mândru de originea sa, pasionat continuu de cultura și civilizația armenilor, permanent preocupat de a descoperi noi mijloace de atragere și motivare a tinerei generații spre a cunoaște  și iubi valorile culturii armene.    Neobosit cercetător și animator cultural, a adunat în biblioteca

sa personală o impresionantă colecție de carte clasică, dar și modernă, în limbile armeană și franceză. Semnalăm prezența unor remarcabili autori armeni, ca Daniel Varujan, Siamanto, Hovanes Șiraz, Derenik Demirgian, precum și a unor mari scriitori din literatura universală (în traducere și original): H. de Balzac, L.Tolstoi, Al.Dumas, Ch.Dielh, etc.    S-a îndeplinit astfel dorința sa dintotdeauna ca aceste cărți – adunate prin migală și selecție riguroasă –  să poată sta la dispoziția celor interesați, dar și pentru ca ele să stimuleze dorința și aspirația tinerei generații de a se informa și instrui în domeniul culturii și civilizației armenilor, spre a-și păstra identitatea națională, tradițiile, limba maternă și, mai ales, credința religioasă –  factori decisivi și garanție a dăinuirii noastre în veac. În semn de respect și recunoștință pentru donația făcută Bibliotecii DUDIAN , Î.P.S.S. arhiepiscop Datev Hagopian, a oferit în dar familiei Ananian, din partea Arhiepiscopiei Armene din România, Medalionul Aniversar a 500 de ani de la ctitorirea mânăstirii HAGIGADAR.    Cu această ocazie, părintele paroh Oshakan Khachiatryan a ținut să menționeze faptul că această zi  impresionantă nu trebuie să fie marcată de tristețe, deoarece Manuc Ananian – donatorul – , de acolo de unde se află, de undeva de sus, privește și este mulțumit că i-a fost îndeplinită cea mai mare dorință.

Arșaluis Gurău