Redactor

Discursul preşedintelui Serj Sarksian cu ocazia Zilei Naţionale

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Dragi compatrioţi,

Istoria poporului nostru este o istorie a luptei pentru libertate. Această luptă a continuat secole şi milenii, cu succese schimbătoare, s-a întărit sau a slăbit, dar nu a încetat niciodată. Casele noastre regale sau nobiliare, avînd în spate sprijinul întregii naţiuni, şi-au transmis una alteia drapelul identităţii, spiritului şi statalităţii armene. Și au făcut acest lucru nu aşteptîndu-şi clipa astrală, ci clăndidu-şi acea clipă: au reunit naţiunea în jurul ideii, au adunat mijloace pentru atingerea ţelului sfînt, au luptat şi au negociat, au construit şi au creat, au patronat arta şi ştiinţa. Toate acestea s-au petrecut în acelaşi timp, completîndu-se. Ca urmare, ne-au transmis un patrimoniu bogat, ce ne îndatorează. Atît de bogat, încît uneori ne este greu să îl asimilăm, atît de bogat, încît Matenadaranul devine neîncăpător, ne îndatorează într-atîta, încît uneori pare că purtarea poverii acestei răspunderi este peste puterile noastre.

Dar, la 21 septembrie 1991, poporul Armeniei i-a vestit lumii ceea ce uneori era forţat să spună în şoaptă sau în gînd. A spus cu tărie DA, eu sînt stăpînul moştenirii mele, al identităţii, drapelului şi statalităţii mele, eu port o răspundere istorică. Sîmt gata să mă reunesc în jurul ideii, sînt gata să adun mijloace în numele ţelului sfînt, sînt gata să lupt şi să negociez, să construiesc şi să creez, sînt gata să extind Matenadaranul.

Referendumul era, în mare măsură, o promisiune pe care ne-am făcut-o nouă înşine şi, mai ales, urmaşilor noştri. Anii ce au trecut au arătat că noi, ca naţiune, ne-am împlinit şi ne împlinim promisiunea. Desigur, în acest răstimp au fost şi eşecuri, chiar erori frapante, dar nu a fost o greşeală fatală care să ne fi abătut de la parcursul nostru sau să fi primejduit libertatea şi securitatea ţării noastre.

Din perspectiva istoriei, fiecare an de independenţă a fost fructuos şi ne-a adus reuşite. Am acumulat destulă experienţă, atît pozitivă, cît şi negativă. Ne-am maturizat atît ca structură a statului, cît şi ca cetăţeni avînd conştiinţă statală, în ale căror acţiuni se regăsesc atît sentimentele, cît şi calculul rece şi abordarea realistă.

Armenia independentă a trecut prin trei crize economice majore. Chiar dacă am făcut greşeli, am depăşit aceste încercări. Le-am depăşit învăţînd. Astăzi, din nou, sîntem pe un drum ascendent şi avem iarăşi problema punerii creşterii economice pe baze solide, înţelegînd în prealabil corecţiile aduse de criză în modelul economic mondial.

Da, continuăm să ne dezvoltăm în condiţiile unei blocade ilegale. Noi nu considerăm pe nimeni ca fiindu-ne duşman, dar avem vecini ale căror vorbă şi faptă au un vădit caracter ostil. Este regretabil, dar este o realitate. Sîntem nevoiţi să acţionăm ţinînd cont de realităţi. Violările tot mai frecvente ale încetării focului şi acţiunile vădit provocatoare pe linia frontului primesc, desigur, replica noastră şi ne ascut vigilenţa. Înaintăm pe un drum dificil, dar singurul corect, acela al independenţei Arţahului şi păcii durabile. Pe acest drum, reamintim: nu încercaţi să ne speriaţi, noi nu sîntem din soiul fricos, nu vă purtaţi trufaş şi nu vă puneţi într-o situaţie penibilă, nouă nu ne puteţi impune, noi nu sîntem din soiul supus, dar sîntem gata să stăm de vorbă şi să strîngem mîna în jurul hotărîrilor juste.

Dragi compatrioţi,

Statul armean şi-a îndeplinit şi îşi îndeplineşte misiunea. Speranţa noastră sîntem noi înşine. Aceasta nu înseamnă că nu avem prieteni, aliaţi şi parteneri. Aceasta înseamnă că existăm şi, prin efort colectiv, prin forţa minţii, braţului şi credinţei poporului nostru vom aduce mai aproape noua clipă astrală a armenilor. O vom face tot aşa cum, în zilele luptei pentru libertate, cu preţul vieţii lor, eroii au adus victoria mai aproape.

Glorie memoriei celor nemuritori!

Trăiască Republica Armenia!