Vartan Martaian

Discursul președintelui Armeniei, Serj Sarksian la Congresul PPE de la București

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

http://www.youtube.com

Stimate domnule Martens,

Stimați colegi,

Acum nouă luni, la Marsilia, precedentul congres al PPE a salutat intrarea a trei pardide armenești în marea familie a PPE.

Astăzi, ca președinte al Republicii Armenia și lider al Partidului Republican din Armenia, am pentru prima dată onoarea să mă adresez congresului PPE. Le mulțumesc tuturor celor prezenți, și în special președintelui Martens, pentru sprijinul adus aderării noastre. În același timp, îi mulțumesc președintelui Băsescu pentru găzduirea și organizarea impecabilă a acestei reuniuni anuale.

Profitînd de ocazie, doresc să felicit conducerea Uniunii Europene și cetățenii statelor membre cu ocazia primirii premiului Nobel pentru pace. Decernarea premiului este aprecierea contribuției aduse de Uniunea Europeană la consolidarea păcii și și în favoarea dezvoltării.

Poporul armean este o parte inseparabilă a civilizației europene prin trecutul, cultura și, de asemenea, prin țelurile și aspirațiile sale prezente. Aderarea partidelor armenești la PPE vine din moștenirea noastră creștină comună, precum și din asumarea comună a principiilor libertăților fundamentale, democrației și drepturilor omului. Partidul Popular European a devenit una din verigile cele mai importante ale revalorizării identității europene. Prin urmare, privim aderarea noastră la PPE ca pe o componentă importantă a procesului asocierii noastre cu Europa. Familia noastră politică este forța motrice a integrării europene, precum și susținătoarea reformelor.

Mă bucur să subliniez că, mai ales după lansarea Parteneriatului Oriental, cooperarea dintre Armenia și Uniunea Europeană se dezvoltă într-un rimt ascendent, înregistrînd o importantă creștere calitativă și de conținut în toate domeniile de cooperare. Astăzi Armenia este unul din fruntașii Parteneriatului Oriental atît prin prisma negocierilor de asociere, cît și a amplelor reforme inițiate. Salutăm proclamația acestui summit despre piața comună. Acordul privind Zona Profundă și Cuprinzătoare de Comerț Liber îi va permite și pe viitor Armeniei să profite de posibilitățile pieței comune.

Guvernul Armeniei a eliminat vizele de intrare pentru cetățenii UE și ai țărilor acordului de Schengen. Sperăm că cei prezenți și mii de cetățeni ai țărilor dumneavoastră se vor folosi de această nouă posibilitate de vizitare fără opreliști a Armeniei.

Noi am inițiat elaborarea unui program cuprinzător de reforme, în urma căruia vom avea un sistem de guvernare mult mai eficient. Pentru atingerea acestor țeluri, Armenia are nevoie de ajutor financiar concret. În acest scop pregătim, împreună cu Comisia Europeană, o conferință a donorilor pentru Armenia.

Stimați colegi,

Țara noastră se pregătește pentru noi alegeri prezidențiale. Alegerile parlamentare din primăvară au fost calificate de observatorii internaționale drept cel mai bine organizate după proclamarea independenței Armeniei. Autoritățile Republicii Armenia sînt hotărîte să transforme progresul înregistrat într-o tendință stabilă și să organizeze alegeri prezidențiale libere, corecte, transparente și democratice. În acest scop sînt întreprinse măsuri pregătitoare avînd ca bază concluziile și propunerile OSCE. E de prisos să menționez că și de această dată așteptăm participarea activă a observatorilor internaționali.

Doamnelor și domnilor,

Securitatea regiunii Caucazului de Sud este parte inseparabilă a securității europene. Noi nu vedem nici o alternativă la procesul de pace cu privire la chestiunea Karabaghului sub auspiciile Grupului de la Minsk al OSCE. Recent, prin glorificarea unui ucigaș transferat dintr-o țară membră a Uniunii Europene, Azerbaidjanul a lansat o provocare întregii omeniri civilizate și a dovedit încă o dată că xenofobia este politică oficială a acestei țări și constituie o amenințare directă la siguranța poporului din Karabagh.

Stimați colegi,

Criza economico-financiară constituie o amenințare extrem de serioasă atît pentru țările Uniunii Europene, cît și pentru statele partenere. O criză de asemenea amploare nu poate fi depășită de unul singur. Motto-ul summit-ului din acest an al PPE este extrem de actual: este răspunsul la această provocare, „Mai multă Europă”. Răspunsul la această provocare este o Europă mai unită și o asumare mai fermă a ideilor europene. Numai o astfel de Europă va putea depăși prezenta criză economico-financiară și va deschide noi posibilități pentru prosperitatea societăților noastre.

Vă mulțumesc pentru atenție.