Mihai Stepan Cazazian

DIN PRESA ARMEANĂ / O traducere istorică “Rănile Armeniei” în românește

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

timthumbViața, activitatea, creația lui Khaceatur Abovian au constituit, în secolul al 19-lea și în perioada următoare, un mare imbold pentru dezvoltarea domeniilor literaturii, gândirii pedagogice, filologiei, istoriei, armenologiei.

După dispariția scriitorului în 1848, a sporit interesul atât față de persoana sa, cât și față de creația lui, îndeosebi în jurul romanului Rănile Armeniei, scris cu un mare elan patriotic. Romanul nu numai că a orientat într-o nouă direcție literatura armeană, din punctul de vedere al inaugurării preocupării de a prezenta într-un stil artistic evenimentele istorice, dar de asemenea a modificat concepțiile asupra poporului armean. Interesul pentru viața și opera lui Khaceatur Abovian era atât de mare, încât creația lui nemuritoare a fost tradusă în diferite limbi.

Fiecare inițiativă de acest fel este o importantă contribuție la aprofundarea cunoașterii Armeniei, a națiunii armene, a istoriei sale. Astăzi, în rândul acestor traduceri, și-a ocupat locul tălmăcirea românească, realizată de scriitorul și traducătorul Sergiu Selian, originar din România, actualmente rezident în Australia, patriot, devotat literaturii armene, a cărui însemnată inițiativă se deosebește simțitor de tălmăcirile anterioare, ceea ce o dovedește prefața frumos concepută, comentând aproape exhaustiv subiectul.

Contribuția adusă de S. Selian la jubileul  celor 210 ani de la nașterea lui Kh. Abovian și la comemorarea centenarului Genocidului îi introduce pe milioanele de români în sfera cunoașterii destinului armenilor, sporind numărul celor interesați de armeni și de patria lor.

Hovhannes Zatikian

(„Azg“ 28 august 2015, Erevan)

 

Romanul Rănile Armeniei. Lamentația unui patriot în românește

 

Traducerile literare, care în realitatea armeană au o vechime seculară, contribuie la statornicirea unui renume pentru literatura și cultura armeană, la apropierea de alte popoare.

Arta multiseculară a traducerii, în Armenia, la poporul armean, își aduce contribuția la literatura lumii. Tradiția aceasta, care în vremurile noastre are un rol mare și important, a fost impulsionată de manifestările prilejuite de centenarul Genocidului. Evenimentele comemorative n-au ignorat paginile din trecutul istoriei armene. Romanul Rănile Armeniei. Lamentația unui patriot de Khaceatur Abovian, care a marcat începutul literaturii moderne armene, concentrând faptele istorice de până la abominabilul an 1915, prezintă opiniei publice mondiale acel trist capitol al biografiei armenimii și demonstrează că, în condițiile permanentului conflict dintre cele două imperii musulmane orientale, populația autohtonă rezista la tentativele de dezintegrare etnică a sa.

Având în vedere această realitate istorică și consemnând împlinirea a 210 ani de la nașterea marelui armean Khaceatur Abovian și centenarul Genocidului, scriitorul și traducătorul Sergiu Selian, rezident în Australia, a tradus în românește nemuritorul roman Rănile Armeniei. Traducerea în limba română, realizată după prima ediție din 1858, este fidelă originalului, iar explicațiile și notele detaliate dau cititorului străin posibilitatea să-și facă o idee clară și despre existența poporului armean, folclorul acestuia, tradițiile lui etnografice, viața sa interioară bogată pe când se afla în ghearele străinilor.

Considerăm că, după lectura romanului, cititorul român va deveni mai interesat de cunoașterea trecutului și prezentului națiunii armene, ceea ce constituie serviciul făcut neamului său de literatul, filologul, scriitorul și traducătorul Sergiu Selian.

Hovhannes Zatikian

(„Eter“ 3 septembrie 2015, Erevan)