Mihai Stepan Cazazian

Din Arhiva Ararat cu ocazia aniversării M.S.Regele Mihai I

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Astăzi 25 octombrie M.S. Regele Mihai I a împlinit 90 de ani. O serie de manifestări aniversare au loc la Bucureşti cu această ocazie. În arhiva ziarului nostru am găsit numărul din luna octombrie 1940 în care, pe prima pagină apare mesajul Arhimandritului Husik Zohrabian cu ocazia suirii pe tronul României a M.S.Mihai I

Redăm mai jos fotocopia acelei pagini de ziar şi mesajul către M.S.Mihai I transcris conform cu originalul.

 Suirea pe Tron a M. S. Regelui Mihai I

 

Atât cu ocazia sfinţirei suirei pe Tron a M. S. Regelui Mihai I, cât şi a sosirei M. Sale Reginei Mame, s’au celebrat în bisericile armene din ţară, Tedeumuri solemne. În biserica din Bucureşti P.S.S. Arhiepiscopul Husik, şeful eparhiei armene, a dat citire celor două apeluri ale d-lui general Ion Antonescu, Conducătorul Statului Român şi Preşedinte al Consiliului de miniştri şi a ţinut predici inimoase făcând urări pentru prosperitatea României. Mulţimea credincioşilor s’a rugat în genunchi pentru binele ţării.

Telegrame omagiale

  P.S.S. Arhiepiscopul Husik a expediat următoarele telegrame omagiale, în numele Eparhiei Armene din România:

MAJESTĂŢII SALE REGELE MIHAI I

 

            Suirea Majestăţii Voastre pe Tronul glorios al României a fost sfinţită şi de Biserica Armeană, în capilală şi în întreaga ţară.

            Rugi fierbinţi au fost ridicate de credincioşi pentru ca Pronia cerească să Vă acrotească şi să Vă ajute şi ca Domnia M. Voastre să fie încoronarea tuturor năzuinţilor nobilului şi mult încercatului popor românesc.

            Mulţi ani trăiască Regele Mihai I, întrupătorul tuturor năzuinţelor neprescriptibile ale Neamului.

            Trăiască România.

 

Arh. Husik Zohrabian