Eduard Antonian

DIN ARARATUL DE ODINIOARĂ – AUGUST 1925

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 Vremea vilegiaturii sosise aproape pentru toată lumea în lunga vară fierbinte interbelică. Mai puțin însă pentru armenii care, contrar aparențelor nu o duceau chiar atât de bine pe cum se spunea. Probleme persistau în comunitate. Orfelinatul era una dintre ele:

“Comitetul Central al Orfelinatului Armean din România a publicat darea de seamă pe exercitiul 1924-1925 în al doilea an de existență. În cursul acestui al doilea an starea sanitară culturală și morală a așezământului n-a lăsat nimic de dorit. Cheltuielile au fost însă mari din cauza scumpetei alimentelor și îndeosebi a pâinei. Toate Comitetele Regionale ale Orfelinatului în număr de 20 au contribuit cu diferite sume. Bucureștii au contribuit cu 389 574 lei. Au contribuit si orașele mai mici unde nu există comitete. Numai Cetatea Albă n-a contribuit cu nici un ban și în dreptul ei pe lista donatorilor în loc de o sumă figureaza o liniuță. Iată un oraș  cu o destul de numeroasă și avută comunitate armenească unde nu s-a găsit nici măcar o singură persoană  care să se îndure să dea măcar o lețcaie orfanilor. Numărul orfanilor a scăzut de la 200 cât era la început la 125 aceasta prin plasarea celorlalți 75 pe la particulari. Ca încheiere Comitetul Central nădăjduiește ca cu sprijinul persoanelor de inimă și caritabile va fi în măsură să ducă la bun sfârșit opera umanitară a Orfelinatului.”

Iată și o informație interesantă mai ales pentru confrații noștri din Sucursala Cluj de astăzi:

“Excursia Corului Armeano Catolic din Gherla la Cluj – Sunt 75 de ani de când primii comercianți armeni stabiliți în Cluj au introdus și aci Sfântului Grigorie Luminătorul Armeniei. Și anul acesta conform obiceiului, familiile armenilor din Cluj au organizat această serbare religioasă. În oraș neexistând biserică armeano catolică proprie serviciul divin a fost celebrat în Catedrala Latină de către clerul bisericelor din Gherla și Elisabetopol. Răspunsurile au fost date de Corul și Orchestra Societăței Corale Bisericești din Gherla. S-au cântat psalmii milenari dedicați Sfântului Grigorie și alte bucăți de muzică bisericească cu o preciziune sublimă și cu totul artistică. A fost pentru prima oară când serviciul divin armeano catholic a fost a fost la Cluj acompaniat de o muzică instrumentală. Sfântul lăcaș era arhiplin de un evlavios public fără deosebire de rit. Cu această ocazie s-a trimis si o telegramă de felicitare Arhiepiscopului Armeano Catolic Grigore Govrik originar din Gherla la Viena pentru ziua sa onomastică.“

Și în final iată o mostră din cel mai fin umor marca Vartan Mestugean: “Confratele nostru Nor Arșaluis atrage atenția celor în drept că un fapt grav se petrece la Școala Armeană din București căci nu “ se dă cuvenita atenție studiului desenului pentru care nu s-a angajat până acum nici un profesor specialist. Astfel niciodată aptitudinile elevilor în această ramură nu se vor desvolta iar viitoarele talente se vor stinge în fașe.”

În vipia verii interbelice mai aflăm cum că “PSS Episcopul Husig Șeful eparhiei armene a plecat la Sinaia spre a-și căuta sănătatea.“

Eduard ANTONIAN