Mihai Stepan Cazazian

„Dezastrul trebuie prevenit, dar acest fapt este posibil numai prin eforturi comune, într-o atmosferă de solidaritate”: spune SS KAREKIN II, Catolicos al Tuturor Armenilor

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

La 5 iunie, Sanctitatea Sa Karekin II, Patriarhul Suprem și Catolicos al Tuturor Armenilor s-a întâlnit și a avut o discuție cu membrii Frăției Sfântului Scaun din Ecimiadzin.

În cadrul întâlnirii, s-a făcut referire specială la activitățile clerului slujitor în eparhii și a membrilor Frăției Sfântului Scaun în această perioadă a pandemiei de Coronavirus. În aceste condiții stresante, actuale, s-a subliniat importanța depunerii mai multor eforturi pentru consolidarea credinței, a speranței de a depăși aceste dificultăți cu ajutorul lui Dumnezeu, precum și a unui spirit de optimism și dragoste față de Patrie, Națiune și Sfânta noastră Biserică.

Apelând la membrii Frăției cu vorbele Apostolului, care afirma: „Preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului ”(1 Corinteni 15: 57-58), Catolicosul a îndemnat clerul să își continue slujbele cu grijă spirituală și cu predici mai viguroase, prin învățăturile Bibliei și a poruncilor divine și prin transmiterea doctrinei lui Hristos, pentru a lupta împotriva acestor fenomene nepotrivite și inacceptabile în viața poporului nostru.

În cadrul discuțiilor, s-au evidențiat pașii făcuți de Biserică pentru a depăși consecințele pandemiei și s-a exprimat îngrijorarea cu privire la atmosfera de dezarmonie și adversitate creată în viața noastră națională și politică.