Eduard Antonian

DESPRE UNIUNEA ARMENILOR ÎN ARARATUL DE ODINIOARĂ

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

IANUARIE  1940

Veneau vremuri
crunte pentru armenii din România. Ţara se afla în război şi parcă nu era de
ajuns, o iarna haină bântuia prin Europa. Vestea bună, cel puţin în aparenţă
era că ordinea si calmul deocamdată erau păstrate. În aparenţă…Iată ce aflăm
din revista noastră din Ianuarie 1940

“De la UAR – Pentru înzestrarea Armatei. România întregită în fruntariile ei
fireşti n-are nici o revendicare.Dar dacă s-ar întâmpla ca ochi duşmani şi
pizmaşi să se îndrepte spre ele, România va ştii să apere cu toată bravura
acele fruntarii trasate pentru vecie cu jertfa de sânge a sute de mii de
vajnici luptători. De aceia,Ţara e datoare să înzestreze Oastea cu armamentul
necesar la înălţimea tehnicei militare moderne foarte costisitoare, dar de care
atârnă izbânda. Şi Ţara e conştientă de această sfântă datorie. Toţi armenii
cei legaţi de această ţară trebuie să subscrie la înprumutul de înzestrare al
armatei. Subscriitorii nu numai că vor face un act de patriotism dar vor
realiza în acelaşi timp, şi un sigur plasament al economiilor şi capitalurilor
lor. Armenii din ţară, legaţi definitiv de România, devenită adevărata lor
patrie, vor folosi acest prilej spre a-şi arăta cu fapta dragostea lor de ţară.
Uniunea Armenilor din România a şi format în Capitală un Comitet sub
preşedenţia Dlui. A.Kasargian pentru înboldirea subscrierilor.

În comitetele din
provincii figurează de asemenea mulţi fruntaşi ai comunităţilor respective.
Astfel au fost chemaţi să ia parte la lucrări, în Bucureşti Dl.A.Kasargian, la
Galaţi Dnii.Hlepnikian, Topalian şi Seferian, la Bazargic Dl.Caprielian, la
Cetatea Albă Dl.Asfadurov.

Înainte, deci, fără
şovăire la biurourile de înscriere la acest împrumut patriotic pentru
asigurarea intereselor celor mai vitale ale ţării şi gloria nepieritoare a
României eterne !“ Pură propaganda dar care a avut
efectele scontate.

Un an mai târziu, o altă problemă lovea în armenii
din România…

“Demersuri – Dl.K.Zambaccian Preşedintele Uniunii
Armenilor din România a fost primit în audienţă de Dl.General Petrovicescu,
ministrul de interne căruia i-a prezentat un memoriu cu privire la doleanţele
armenilor. Dl.Ministru a primit cu mare bunăvoinţă, a prelungit data prezentării
actelor armenilor aflători în România şi a făgăduit uşurări în ce priveşte
taxele fixe. Împreună cu Dl.avocat Ghemigian, Dl.Zambaccian au mai prezentat
Dlui Ministru de Interne un alt memoriu în chestia celor 80 de refugiaţi armeni
din Cadrilater şi care au primit ordin să se înapoieze în Bulgaria. S-au dat
lămuriri asupra situaţiei critice a acestor refugiaţi armeni cari şi-u desfăcut
gospodăriile spre a veni în România. Dl. Ministru a acordat o păsuire făgăduind
a da chestiunei un aviz favorabil.“

Ca de obicei, Uniunea Armenilor din România rezolva
atunci, ca şi acum, toate problemele posibile şi imposibile…

Eduard  ANTONIAN