Eduard Antonian

DESPRE UNIUNEA ARMENILOR ÎN ARARATUL DE ODINIOARĂ

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

APRILIE

Sărbătorile Pascale din 1939 au adus puţină linişte sufletească armenilor din România. Dar nimeni nu ştia atunci că peste un an întreaga lume se va schimba din temelii. Şi nu în bine…

Chiar în luna Aprilie 1939  trecuse la cele sfinte, IPSS Patriarhul României Dr.Miron Cristea, un mare prieten al armenilor. Iată ce scria Vartan Mestugean în Ararat: “Suflet nobil şi blând IPSS era un mare prieten al obijduitului popor armenesc. Iar pentru obştea armeană din ţară avea cele mai mari simpatii cari s-au tradus prin următoarele cuvinte de iubire pe care Patriarhul României le-a adresat Uniunii Armenilor din România şi Consiliului Eparhial cu ocazia promulgării nouiei Constituţii – Nici eu şi nici Guvernul nu considerăm pe armenii din ţară ca străini, pentru bunele lor sentimente faţă de români şi de cauza românească, armenii sunt fraţii noştri. Cu această tristă ocazie s-au celebrat parastase solemne la toate bisericile armeneşti din ţară. Şeful Eparhiei şi Preşedintele Uniunii Armenilor din România au expediat o telegramă de condoleanţe Suveranului care a binevoit să răspunză mulţumind pentru sentimentele obştei armene. Iar în ziua înmormântării, PSS Arhiepiscopul Husik însoţit de Dl.K.H.Zambaccian, Preşedintele Uniunii Armenilor din România au urmat cortegiul funerar de la Gara de Nord până la Sf. Patriarhie. Armenii vor purta vecinic în inimile lor recunoscătoare amintirea marelui Patriarh.“

În ceea ce urmează, vă prezentăm o afacere tipic armenească. Prezentată in Ararat, exact în stilul acid al lui Mestugean:

“La sfârşitul lunii trecute s-a ţinut Congesul Eparhial.  Printre invitati s-au numarat şi Dl.K.H.Zambaccian, Preşedintele UAR şi Vartan Mestugean, Secretar General. Consiliul Eparhial aflând că Dna.Marchiză de Skedong născută Ekaterina Ivanovna, nepoata şi ultima moştenitoare a lui Manuc Bey a scos la vânzare bunurile rămase de la acesta din urmă a cerut să se facă demersuri pe lângă Marchiză ca să doneze o parte Comunităţii Armene din Hânceşti. Pentru aceasta, Consiliul a hotărât ca o delegaţie să plece la Modena Italia unde locuieşte Marchiza acum octogenară şi să ia contact cu ea. Printre bunurile ce vor fi solicitate ca donaţie se numără Biserica Armenească din Hânceşti, un palat, un pavilion de vânătoare, păduri, pământ, o fabrică de spirt şi o moară.”

Şi în final, ultima problema a lunii Aprilie 1939:

“Se vorbea să se reia ideea regretatului Preşedinte UAR, D.Danielian de a se întemeia o Şcoală Serală de adulţi pentru învăţământul limbei române. Conducerea fusese încredinţată Prof. H.Gârnighian. Ideea a rămas baltă. O astfel de şcoală se impune cu atât mai mult cu cât printre condiţiunile referitoare la dobândirea naţionalităţii române se prevede si cunoaşterea limbii şi a istoriei românilor.“ Hristos Hariav i mereloţ !

Eduard  ANTONIAN