Vartan Martaian

Declaraţia deputatei Valérie Boyer

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

Anularea legii privind penalizarea negării genocidurilor recunoscute de lege este o mare decepţie pentru francezii de origine armeană şi în general pentru totalitatea francezilor susţinători ai drepturilor omului. (…)

Ca toate deciziile Consiliului Constituţional, şi aceasta reprezintă o interpretare a Constituţiei. Chiar dacă nu sîntem în măsură să contestăm această decizie ce ni se impune, o găsesc întru-totul discutabilă. Într-adevăr, numeroşi constituţionalişti deţin argumente solide în favoarea constituţionalităţii legii. Din păcate acestea nu au fost reţinute de Consiului Constituţional. I-au act de aceasta.

Totuşi, în calitate de autoare a textului, doresc să spun încă o dată cît de innacceptabil mi se pare ca memoria victimelor genocidurilor recunoscute de Franţa să nu fie protejată de aceeaşi manieră. Această inegalitate a tratamentului familiilor victimelor este intolerabilă şi nu ar trebui să se perpetueze în Franţa.

Desigur că libertatea de exprimare este o libertate constituţională, dar ea este în egală măsură o libertate relativă şi nu absolută. Este aşadar de competenţa legiuitorului să o definească pentru a asigura buna funcţionare a ordinii publice şi, astfel, a proteja memoria victimelor genocidurilor, oricare ar fi acestea.

Dacă interpretările Constituţiei duc la asemenea discriminări este pe deplin legitim şi necesar să propunem un nou text, aşa cum tocmai a anunţat Preşedintele Republicii.

Prin adoptarea de către Adunarea Naţională şi de către Senat a penalizării negării genocidurilor recunoscute de lege am depăşit o etapă suplimentară în apărarea cauzei armene. Sînt foarte mîndră că am participat activ la aceasta, în ciuda tuturor presiunilor la care am fost supusă.

Astăzi Consisliul Constituţional ne opune un nou obstacol şi ne revine nouă ca, încă o dată, să ne unim forţele cu aleşii, cu asociaţiile reprezentative ale comunităţii armene şi cu ansamblul poporului francez pentru a le depăşi. Presiunea exercitată de un stat străin negaţionist nu va învinge niciodată o cauză universală, apărarea drepturilor omului şi măreţia Franţei. În ceea ce mă priveşte, lupta continuă şi voi lupta pînă la capăt.

28 februarie 2012