Mihai Stepan Cazazian

De la notațiile coregrafice ale lui Komitas și Srpuhi Lisițian la metoda lui Gaghik Kinosian

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 
În anul 1907-1908, Komitas a notat opt eșantioane de dansuri naționale. A notat și muzica, iar mișcările dansului le-a descris prin komitascuvinte. Deoarece nu exista un alt sistem de notare Komitas
a spus „ să lăsăm asta pentru timpuri mai bune”.
După el, Srpuhi Lisițian în anii 40′ a publicat la Moscova cartea „Înregistrarea mișcării” care este un model unic de notare a dansurilor. În mediile specialiștilor era cunoscut sistemul de notare alui Laban, dar el cedează față de accesibilitatea sistemului Lisițian. Metoda etnografei-folkloristei armene a fost utilizată apoi și de teatrele Bolșoi și Marinskiy din Moscova, care au așternut pe hârtie balete și puneri în scenă întregi. Astfel că Srpuhi Lisițian a făcut prima încercare serioasă pe baza căreia pot fi notate dansurile și a altor popoare. Metoda Lisițian nu este strict națională, dar purcede din izvoare naționale. Elevele lui Lisițian, Emma Bedrosian și Jeni Haciatrian, declară că profesoara lor a notat circa trei mii de dansuri, majoritatea din Armenia de Vest, preluate de la refugiați. O muncă infernală și titanică, datorită căreia s-a păstrat și s-a transmis arta dansului a armenilor apuseni, generațiilor următoare. Spre deosebire de dansurile lor, cele ale armenilor din est, conțin elemente din dansurile diferitelor popoare caucaziene, chiar denumirile unora ( Uzundara, Tarakyama) nu sunt armenești. Iar Armenia Apuseană a avut dansuri neaoș naționale, semnificative, simbolice, cu încărcătură istorică și sens.
Cei din Karin, care în cea mai mare parte s-au stabilit în Djavakhk și Akhaltskha,
printre alte tradiții naționale au păstrat și dansurile tradiționale. Fondatorul și conducătorul ansamblului de cântece și dansuri „KARIN” Gaghik Kinosian, povestește :” Bunicii mei sunt din Karin, au imigrat de acolo, au venit la Akhaltskha. Acolo, m-au văzut odată dansând vecinii și au spus: -dansezi la fel de bine ca bunicul tău”. Știam că la începutul sec.XX, la Akhaltskha a fost pus în scenă dansul „ Demostrația Vartanienilor” , că cei din Karin au avut un bogat tezaur de dansuri, le-au păstrat și transmis generațiilor. Fiind nepot de karneți, eram foarte interesat de istoria acestor dansuri, originea lor, percum și de smnificația lor. M-am dus la etnografa Jeni Haciatrian, care, așa cum făcuse și Srpuhi Lisițian notase dansurile din Djavakhk. Dansurile notate de ea le-am readus la viață, și eu însămi am căutat șî notat alte dansuri din Akhaltskha și Djavakhk. Aveam un tezaur bogat de dansuri din Karin. În anul 2001, am fondat „KARIN” , un ansamblu de dansuri tradiționale de dansuri și cântece, unde în afară de dansurile din Karin au fost cuprinse dansuri din tot lanțul muntos armenesc”.
Datorită sistemului de notare elaborat de Srpuhi Lisițian astăzi este posibil să fie notate orice dans. Gaghik Kinosian, încă acum zece ani, și-a propus să facă accesibilă metoda Lisițian pentru orice începător. El povestește că prima încercare nu i-a reușit. Tehnologiile nu erau așa de avansate ca acum. Acum doi ani, șeful organizației „Instigeit”, Vahagn Boghosian, care a pregătit sit-urile „Karin” , „Hayrik Muradian”, „Leonid Azgaldian”, s-a apucat să pună la punct un sit de kinetografie. Kinetografie, etimologic, înseamnă : Kineto-mișcare, graphein-scriere. Gaghik Kinosian a propus un termen armenesc, derivat din krapar: gakavagrutyun. Gakavel kinosianînsemnă a dansa. Cuvântul barel mai are un sinonim , tevel. După cum se vede ambele cuvinte sunt legate de păsări. Rădăcinile dansului sunt precreștine, ba chiar înainte de politeism. Nu degeaba se spune tevatap yegha, tevatarats modetsa. În aceste expresii nu folosim cuvântul mână (tserk). Mai spunem, deasemenea tev tevi barel. Adică a dansa împreunându-și aripile. Problema e că în vechime, dansul era un omolog al zborului păsărilor și făceau parte din ritualurile dedicate cultului păsărilor. Gaghik Kinosian subliniază că :” Cele mai vechi exemple ale noastre de dansuri sunt dansuri aviforme. A dansa precum potârnichea (Gakavel). Avem și dansul Șoror, denumire ce a provenit de la pasărea soror. Dansul Krnkaven înseamnă a dansa precum cocorul. Unele repetări ale mișcărilor notate ale dansului sau analogii ce le putem observa la covoarele noastre sau khacikarurile noastre, broderiile noastre, sau chiar urcioare de metal sau lut. Să nu vă fie cu mirare. Nu numai că unele domenii ale culturii noastre au influențat pe celelalte, dar a existat o întreagă credință generală care a radiat și a lăsat amprenta sa asupra diferitelor domenii culturale și
pretutindeni a căpătat expresia sa proprie.
Semnele (niș) cu care se notează dansurile se numesc gakavaniș. Aceste sunt pentru dans precum notele pentru muzică. În site-ul pentru gakavagrer, sunt notate 18 dansuri armenești. Din acestea, deocamdată, Gaghik Kinosian, și discipolii săi, doresc să le aducă la o formă finală perfectă. Deși în prezent oricine poate citi dansurile cu ajutorul gakavagrutyan, fiecare din cele 18 dansuri. Sunt notate dansurile: Astvatstsna bar, Djodjk, Gorani, Karno kociari, etc. G.Kinosian va nota în curând alte 50 de dansuri.
Această notație permite învătarea dansurilor fără instructor de dans. Muzica sună, iar fiecare mișcare a tălpii piciorului, umărului, capului, genunchiului, piciorului, sunt indicate succesiv. Este doar necesar să fi puțin atent la început, să nu confunzi semnul pentru piciorul pus pe pământ cu semnul tălpii ținute sus, etc. Și ce este cel mai important, aceste dansuri nu vor pieri, ele se vor transmite generațiilor și vor fi reprezentate. G. Kinosian are de gând să noteze și alte dansuri naționale. Numai că are nevoie să asigure securitatea sit-ului. Deoarece nu este exclus ca turcii și azerii să nu-și bage nasurile aici și să nu le fure. Este necesar ca să se implementeze sistemul de siguranță cel mai performant ca gakavakirurile să nu poată fi downloadate. Totodată el consideră necesar ca gakavakirurile să se răspândească și în spyurk pentru ca și acolo să se învețe dansurile naționale. Mai ales că aceste dansuri au ajuns la noi de la strămoșii spyurkahailor.
Sistemul de notare a dansurilor este accesibil și inteligibil tuturor: specialiștilor cu atât mai mult. Komitas spunea:” Dansul exprimă trăsăturile caracteristice ale fiecărui neam, în special moravurile și nivelul de civilizație.” Dansurile noastre exprimă și sunt mărturie a culturii noastre străvechi, istoria, originea, riturile, credințele. Orice nație, și asta fără șovăire, ar face din asta imediat un brand și le-ar preda încă din grădiniță.
Gaghik Kinosian dorește cel mai mult ca alături de limba armeană, matematica, și alte discipline, dansul tradițional armean să facă parte din programa obligatorie șolară a școlilor generale, ca materie independentă, spre a fi predată copiilor.

Trad. Arpiar S.