Mihai Stepan Cazazian

DACĂ…

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Banner Genocid pentru web (1)

 

… familia mea n-ar fi fost, aproape în întregime, ucisă în genocidul din 1915, aş fi avut bucuria să-mi cunosc bunicii şi astfel m-aş fi simţit un om împlinit.

… nu ar fi avut loc genocidul din 1915, armenii care au reuşit cu greu să se salveze nu şi-ar dormi somnul de veci în pământ străin, departe de locurile natale, de amintiri dragi.

… ar fi să pot răzbuna pe toţi nevinovaţii ucişi în genocidul din 1915, nu aş face-o cu arma în mână, ci doar rugând Pronia Cerească să le hărăzească ucigaşilor un sfârşit asemănător.

…nu se recunosc atrocităţile săvârşite cu cinism în 1915 împotriva armenilor din Turcia, înseamnă că au dispărut de pe faţa pământului dreptatea, omenia.

… s-ar aprecia corect şi s-ar condamna în unanimitate tragicele evenimente din 1915, s-ar reuşi mai uşor evitarea unor situaţii dramatice pentru întreaga omenire.

… întreaga umanitate şi-ar manifesta respectul faţă de valorile istorice ale poporului armean şi nu numai, şi ar recunoaşte faptul că genocidul din 1915 a fost un act inuman, aş muri fericită, eu, urmaşa acelui masacru odios.

… guvernul turc continuă să refuze recunoaşterea genocidului din 1915, nu face decât să priveze poporul armean de dreptul la propria sa istorie şi la dreptul său moral, ceea ce este o gravă nedreptate.

… nu ar fi avut loc cumplitul genocid din 1915, mulţi compatrioţi nu şi-ar fi părăsit locul de baştină pentru a putea supravieţui pe alte meleaguri, unde şi-au clădit alte cuiburi.

… au trecut 100 de ani de la odioasa crimă din 1915, nimeni să nu creadă că armenii vor putea cândva uita acel dureros moment însângerat şi că vor vizita vreodată Turcia fără resentimente, așa cum am făcut-o eu.

… Bursa şi Kemah rămân pentru mine meleagurile natale ale părinţilor mei, nu înseamnă că lacrimile mele se vor opri la gândul că ele le-au fost furate cu brutalitate şi neomenie.

… aş putea da timpul înapoi şi aş avea puteri supranaturale, mi-aş striga durerea în cele patru zări şi aş repune în drepturile sale eroicul meu popor armean, în faţa căruia mă închin şi sunt mândră că îi aparţin.

Prof. Malviné Keşişian Ciurel