Mihai Stepan Cazazian

Cuvântul Sanctității Sale Karekin al II lea Catolicos al Tuturor Armenilor…

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

…Rostit în Catedrala Patriarhală de la Sf. Ecimiadzin cu prilejul zilei Victoriei și a Păcii dar și a aniversării eliberării orașului Șuși și a împlinirii a 25 de ani de la crearea armatei Republicii Arțakh

 

 

 

        

 

 

         Karekin al II lea,

         Rob al lui Iisus Hristos,

         Prin mila lui Dumnezeu și voința națiunii mai mare între episcopi și Catolicos al Tuturor Armenilor, Patriarh Suprem al Sfintei Biserici Apostolice Armene trimitem spre voi dragostea Noastră părintească și binecuvântarea patriarhală.

         Catolicosatului Armean din Cilicia, Patriarhiilor Armene din Ierusalim și Constantinopol, Arhiepiscopilor, Episcopilor, Arhimandriților, Preoților și Diaconilor, tuturor slujitorilor Bisericii Armene, delegaților aleși  în Adunările Eparhiale, membrilor consiliilor parohiale și eparhiale, ostașilor și ofițerilor Armatei Armene precum și armenilor de pretutindeni.

         ,,Se vor bucura  și se vor lăuda cu Tine toți cei ce iubesc numele Tău, că Tu vei binecuvânta pe cel drept, Doamne, căci cu arma bunei-voiri  ne-ai încununat pe noi,, (Psalmi 5 ,11-12).

         Cu aceste frumoase cuvinte ale psalmistului  trimitem spre voi binecuvântarea Noastră patriarhală cu prilejul acestei zile de cinstire a victoriei, de cinstire a păcii,  este și ziua marcării eliberării orașului Șuși, eveniment de seamă pe calea renașterii Arțakh-ului strămoșesc, zi în care astăzi aniversăm cel de-al 25 lea an de la crearea Armatei de apărare a Republicii Arțakh. Dragostea și binecuvântarea noastră fraților noștri din eroica Republică Arțakh, ostașilor și ofițerilor  armatei care luptă pentru apărarea granițelor acstui pământ.

         Ziua eliberării orașului Șuși reprezintă un moment deosebit în istoria armenilor, în istoria Arțakh-ului. Bucuria acelei zile este bucuria biruinței, a încununării cu laurii victoriei a unei perioade de luptă și suferințe stropită cu sângele multor armeni iubitori de țară. Au purtat această luptă purtând pavăza credinței și armele iubirii de țară și a încrederii nestrămutate  în biruință. Călăuziți de idealurile sfinte, de credința în libertate, dreptate și pace, frații noștri au purtat această luptă stromoșilor lor care, de-a lungul a multor veacuri, au luptat și biruit cu ferma convingere că Dumnezeu va binecuvânta lupta cea dreaptă! Cu arma bunei-voiri i-a încununat Domnul, binecuvântând armata luptătorilor pentru libertate, armata care asigură din acea zi siguranța granițelor Arțakh-ului și viața liniștită a bravilor noștri frați.

         Lupta pentru eliberarea Arțakh-ului reprezintă un moment de seamă în istoria întregului popor armean – momentul când armenii de pretutindeni, din Armenia și diaspora, și-au unit eforturile, s-au unit în luptă,venind în sprijinul fraților lor care luptau pentru libertatea Arțakh-ului. Împreună au biruit! Suntem toți martori ai acestei  biruințe, suntem martori ai fumoului prezent al acestei Republici independente și vom fi, noi și urmașii noștri, martori ai viitorului luminos, în pace și libertate sub pavăza binecuvântării lui Dumnezeu, Cel Care ,,ne-a încununat pe noi cu arma bunei-voiri”. Cu gând de recunoștință pentru cei care s-au jertfit, cu adânc respect pentru toți cei care au luptat în această luptă dreaptă sub drapelul libertății armenilor din Arțakh ne rugăm Bunului Dumnezeu ca să țină mereu Dreapta Sa cea păzitoare asupra acestei țări și asupra locuitorilor săi.

         Iubiți credincioși, cununa biruinței acestei lupte este făurită cu greu, împletită din ramurile nepieritoare ale unor idealuri și convingeri sădite de veacuri în sufletul poporului nostru. Credința, încrederea în izbânda luptei celei drepte pentru libertate și pace ne-au condus pe valurile istoriei noastre spre limanul cel binecuvântat astăzi al bucuriei de  trăi fericirea libertății.

         În ziua de 9 mai,  zi a victoriei, datori suntem a-i pomeni cu recunoștințe pe  toți cei care s-au jertfit  pentru pace, pentru biruința binelui. Să-i pomenim pe fiii Arțakh-ului care și-au vărsat sâgele și s-au jertfit în anii celui de al II lea Război Mondial, dar și pe urmașii lor care au luptat și s-au jertfit pentru libertatea Arțakh-ului strămoșesc. Amintirea unor astfel de eroi va dăinui peste veacuri!

         Avem cuvinte de aleasă bucurie și apreciere pentru toți locuitorii Arțakh-ului, mândri apărători ai pământului armenesc. Lăudăm truda președintelui Bako Sahakian, ne bucurăm și ne mândrim cu strădania IPS Arhiepiscop Parkev Martirosian, conducător al Eparhiei din Arțakh, apreciem slujirea preoților slujitori în rîndul Armatei Republicii Arțakh   îndrumați cu  mare purtare grijă  de PS Episcop Vrtanes Abrahamian. Dumnezeu să-i întărească și să-i îndrume pe calea strădaniei pentru pace și libertate pe toți ostașii armatei armene, soldați și ofițeri, purtători ai uniformei hăruite slujitorilor idealului de libertate! Datorită slujirii lor  avem astăzi un vis împlinit – un stat independent, liber,  purtător al făcliei niciodată stinse a năzuinței poporului nostru! Este acum începutul unei noi ere, a unui viitor în care tot ce ne-a fost refuzat de istorie în trecut să se împlinească, în fața oamenilor, a omenirii  și a Celui Care ne-a dăruit harul de a crede și a lupta pentru ceea ce merităm – libertate și recunoașterea adevărului!

         În urmă cu multe veacuri, în sec IV, pe pământul sfânt al Arțakh-ului  a trecut la Domnul prin moarte jertfelnică Sf Krikoris, nepot al Sf Grigore Luminătorul, cel chemat încă de tânăr a fi episcop al credincioșilor din acest ținut.  A trecut la Domnul în chinuri  sângiuitoare, nemeritat sfârșit pentru cel vrednic a-și sluji  Domnul și a-și apăra turma oițelor credincioase ce i-au fost date în gijă! Rămășițele sale pământești odihnesc la mănăstirea ridicaată spre cinstirea lui,Amaras, loc sfânt de rugăciune și pelerinaj pentru creștinii armeni.

         Ne rugăm și astăzi, plecându-ne cu pioșenie în fața sfintelor altare Implorând  harul cel luminos pentru ca mijlocirea Sfântului Krikoris, martirul nostru ocrotitor să aducă asupra țării  Arțakh-ului, a locuitorilor săi, ostașilor și armatei sale, dar și  asupra armenilor de pretutindeni biruință în luptă și plinirea idealurilor de libertate și independență, cu răsplata binemeritată pentru toți cei care se fac prin jertfă făcători de pace și aducători de  fericire pentru toți oamenii. Fie ca Bunul Dumnezeu să țină pururi sub pavăza Dreptei Sale ocrotitore întreaga suflare armeană, din toate colțurile lumii păzindu-i în pace, dragoste și unitate, spre plinirea visurilor noastre de veacuri. 

         ,,Doamne, cu arma bunei –voiri ne-ei încununat pe noi!…Se vor lăuda cu Tine toți cei ce iubesc numele Tău, căci Tu vei binecuvânta pe cel drept”.

 

Cu binecuvântări

Karekin al II lea

Catolicos al Tuturor Armenilor

 

Scris la 7 mai    

În Anul Domnului 2017-05-13                        

iar în anul armenilor 1466                                                                                                                                  

La Sf Ecimiadzin

Nr 1006

 

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România