Mihai Stepan Cazazian

Cuvântul PS Episcop DATEV HAGOPIAN rostit cu prilejul aniversării Centenarului târnosirii Catedralei Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din București

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

datev 2

 

Iubiții mei credincioși,frați și surori în Hristos,

 

 

Anul 2015 este un an plin de însemnătate pentru comunitatea armeană din România, deoarece în acest an se împlinește un veac de la târnosirea Catedralei Arhiepiscopale Sfinții Arhangheli din București, aniversare pe care o sărbătorim în cadru festiv cu toată cinstirea care i se cuvine.

Colonia armeană din România este cea mai veche din Europa și de-a lungul trecutului său a păstrat cu sfințenie religia creștină, rămânând statornică în credința  strămoșilor ei. În urmă cu aproape 1000 de ani, când primii armeni au pus piciorul pe pământul românesc, aceștia au ridicat în acest loc nu doar adăpost pentru familiile lor, dar au purces în același timp la înălțarea unor locașuri pentru Dumnezeul lor Cel iubit, biserici și mânăstiri în care să se strângă pentru a se ruga, pentru a vorbi cu Dumnezeu și unde, păstrând cu evlavie credința și învățătura creștină, tradițiile dar și odoarele sfinte ale trecutului lor unit cu Hristos, să se bucure de începutul unei noi vieți în har și binecuvântare de la Dumnezeu.

În anul 1915, din cauza genocidului, valuri de armeni pribegi și-au aflat adăpost în România unde, chiar în centrul Bucureștiului, au ridicat Catedrală Arhiepiscopala Sfinții Arhangheli. Erau sârguincioși și conștienți în împlinirea menirii lor de a-și păstra limba și credința, cultură, istoria și identitatea națională, iar târnosirea Catedralei se va arata ca un nou ajutor spre realizarea acestor năzuințe.

Această minunată biserică a strâns în jurul ei valorile și tradițiile armenilor din România, transmițându-le mai departe celor pe care, precum o mamă grijulie, îi ocrotea și educa în spiritul învățăturii creștine sub cupolele sale.

Astăzi, după exect 100 de ani, avem datoria de a ne dovedi  urmaşi demni ai înaintașilor noștri, iar fiecare dintre noi, preot sau păstorit, trebuie să ostenească neprecupețit pentru că bisericile noastre să fie mereu deschise, pline cu creștini rugători către Dumnezeu, deoarece pentru armenii trăitori departe de patria mamă Biserica este unicul lăcaș în care sufletele noastre se pot înnoi.

Iubiți credincioși, facă Domnul că această casă a sufletelor noastre să rămână în veci mândră și netulburată, iar credința și patriotismul înaintașilor noștri să se pogoare în sufletele noastre, să ne întărească, să ne fie pildă și imbold pentru a nu ne îndepărta de sfântă noastră Biserică Apostolica și a nu rămâne nepăsători în față sfințeniei și învățăturii acesteia  și pentru a ne arată purui adevărați închinători în față Sfintelor Altare. Pentru noi, pentru poporul armean, biserica nu este doar un lăcaș de rugăciune, iar creștinismul nu este doar o simplă religie! Creștinismul este culoarea pielii noastre, iar biserică este izvorul vieții! Realitatea trecutului ne arată că toate comunitățile care s-au depărta de Sfântă Biserică Apostolica  Armeană au dispărut de pe scenă istoriei, căci doar Biserică  a fost, este și va rămâne puntea cea trainică de legătură dintre diaspora și patria mamă.

Iubiți credincioși,

Mare bucurie trăim astăzi cu toții, în acest ceas aniversar. Să nu uităm însă  că este și ceasul de a ne arată responsabili și a dovedi că suntem conștienți de datoria ce o avem: să-i păstrăm în suflet și în minte pe toți înaintașii noștri care au trudit pentru ceea ce noi moștenim astăzi, să păstrăm ceea ce ei cu suferința și osteneală ne-au transmis. Se cuvine  a-i pomeni cu recunoștință și închinăciune pe ierahii cei vrednici care s-au ostenit în duhovniceasca slujire pe Sfântul Altar al acestei Catedrale: Arhiepiscopul Husik Zohrabian, Episcopul (apoi Catolicos al Tuturor Armenilor) Vazken Balgian, precum și pe arhipăstorul care a ținut aprinsă făclia credinței  de-a lungul ultimei jumătăți de veac, Arhiepiscopul Dirayr Mardichian.Veșnică fie pomenirea lor! Totodată, vreau să amintesc de Prea Cuviosul Pr. Dr. Zareh Baronian care a slujit vreme de 50 de ani în acestă frumoasă Catedrală.  Spre cinstirea lor și spre mândria noastră să lăsăm generațiilor ce vor veni această minunată Catedrală nu doar ca loc de închinăciune, ci și ca un loc de pelerinaj unde să ne legăm prin jurământ a rămâne pururi devotați idealurilor înaintașilor noștri, statornici în credință și ostenitori dezinteresați spre folosul Bisericii și poporului armean.

Dumnezeu să ocrotească această Catedrală, iar binecuvântarea care pogoară asupra acestui lăcaș să se reverse cu îmbelșugare către voi toți și către generațiile viitoare, spre slava lui Hristos și strălucirea Sfintei Biserici Apostolice Armene. Amin!

 

 Episcop Datev  Hagopian

Întâistătător al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România

(Traducere-Protoiereu Avedis Mandalian)