Mihai Stepan Cazazian

Cuvântul PS Episcop Datev Hagopian, Întâistătătorul Bisericii Armene din România, la săptămâna de rugăciune ecumenică 2016

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

datev

 

“Voi sunteți cei aleși să vestiți bunătățile

Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa cea minunată.”

(1 Petru 2;9)

Domnul nostru Iisus Hristos le vorbea oamenilor cu vorbe simple, din suflet, convingătoare. Învățătura Sa îi  uimea pe toți iar felul de a vorbi era altfel decât al cărturarilor, leviților sau al fariseilor. Se simțeau în vorbele Sale convingerea, autoritatea de necontestat.

Ca bun păstor și adevărat Arhiereu Domnul, prin învierea Sa și prin pogorârea Sfântului Duh a insuflat credință și putere ucenicilor Săi, celor care și-au împlinit apoi cu cinste menirea, aceea de a propavadui și răspândi învățătura creștină, deseori chiar și cu prețul jertfei lor.

Iisus și-a ales ucenicii dintre simplii pescari, spunându-le ,,Veniti!”, iar aceștia               L-au crezut și L-au urmat fără a se mai gândi la trecut. De-a lungul a trei ani Iisus a fost pentru ei păstor și arhiereu, pildă de bunătate, slujire, smerenie și înțelepciune. Tot acești pescari au fost martori ai ultimilor trei ani din viață Sa pamânteană, martori ai vânzării Sale, martori la patimi, la răstignire și martori la învierea Sa cea biruitoare. După Sfânta Sa înviere Iisus le-a apărut, le-a fost alături,                îmbărbătându-i și dându-le puterea spre slujire și suferința. Înainte de înălțarea Sa la ceruri Iisus le-a poruncit: ,,Mergând învățați toate neamurile, botezându-le în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-i să păzească toate câte v-am poruncit vouă!”. (Matei 28;19)

Astfel i-a chemat Iisus la slujire, la daruire și credință. Pentru noi toți Mântuitorul a devenit pilda cea minunată a modelului de slujire, de credința și dăruire. Nu uităm cuvintele Sale: ,,Eu, în mijlocul voostru sunt ca unul care slujește.”                 (Luca 22;27)

Au trecut mai bine de două milenii…Astăzi trăim în secolul 21, iar noi, preoții, slujitorii sfintelor Altare, suntem urmașii lor. La fel ca și Sfinții Apostoli atunci, astăzi avem și noi nevoia de a ne întări în credință, în convingerea și conștientizarea menirii noastre, spre  a-I putea împlini porunca de a propovădui învățătura și a răspândi exemplul credinței adevărate spre luminarea tuturor.

Creatorul a spus la început: ,,Sa fie lumina!” (Facere 1;3) și s-a făcut lumina. A creat apoi luminătorii pe tăria cerului, s-a înfățișat cu chip de foc lui Moise și tot cu semnul flăcărilor luminoase a călăuzit poporul evreu prin deșertul întunecat. Prorocul Isaiia amintea tot lumina, spunând: ,,Veniți să umblăm în lumina Domnului!” (Is.2;5). Citim și în Noul Testament despre lumina cea adevărată: ,,Eu sunt lumina lumii, cel ce  Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va  avea lumina vieții” (Ioan 8;12) și ,,Eu Lumină am venit în lume, ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână în întuneric”( Ioan 12;46). La fel Sf. Evanghelist Matei scria: ,,Voi santeti lumina lumii…Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, așa încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri” (Matei 5;14-16).

Prin lucrarea Sfântului Duh lumina cea dumnezeiască s-a pogorât asupra Sfinților Apostoli, care au purtat-o apoi răspândind-o în întreagă lume.

Ca urmași ai apostolilor să continuăm și noi astăzi să aducem mărturie despre Lumina Sa cea dumnezeiască nu doar prin vorbe, dar și prin fapte. Puterea luminii să se vadă în faptele noastre, în slujirea noastră pentru oameni spre a-i ține pe aceștia în credința către Hristos.

Să ne rugăm către Dumnezeu spre a ne ține tari și statornici în credința și slujirea noastră, urmându-i pilda ca a unui păstor bun care ,,își pune sufletul pentru oile sale” (Ioan 10;11).

Harul, iubirea și pacea Domnului să fie cu voi cu toți. Amin!

 

PS Episcop Datev Hagopian