Mihai Stepan Cazazian

Cuvântul PS Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Eparhiei Armene din România, la trecerea din viața pământească a IPS Arhiepiscop Mesrob Mutafian, Patriarh al Armenilor din Constantinopol

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Am aflat cu mare durere sufletească vestea trecerii la cele veșnice a  IPS Arhiepiscopului Mesrob Mutafian, Patriarh al Armenilor din Constantinopol și Turcia. Acum, când Patriarhul Mesrob cel vrednic de pomenire  a fost chemat de Dumnezeu în lumina Sa cea veșnică, transmitem sincere condoleanțe comunității armene din Constantinopol și Turcia, drept credincioșilor și clerului din de Dumnezeu păzita Patriarhie armeană din Constantinopol, încredințându-i de neascunsa Noastră compasiune.

Chemarea slujirii bisericii i-a călăuzit întreaga viață, chiar dacă o boală grea și necruțătoare  i-a fost opreliște  de-a lungul  ultimilor 11 ani în împlinirea desăvârșită a misiunii sale.Vremea slujirii pământene s-a sfârșit, dar, la trecerea din viața pământească, sufletul Patriarhului Mesrob Mutafian va fi așezat de Dumnezeu în corturile drepților, în lumina cea veșnică a  de care se învrednicesc cei dăruiți slujirii Tatălui nostru ceresc.

Suntem părtași la durerea celor care l-au iubit și i-au fost aproape, membrii ai familiei, prieteni, colaboratori, dar și celor pe care i-a păstorit cu pilda vie a iubirii sale, implorând  cu smerenie pe Bunul Dumnezeu să ne învrednicească a-l pomeni cu evlavie și respect în rugăciunile noastre.

Binecuvântată fie amintirea sa! Amin.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene din România