Mihai Stepan Cazazian

Cuvântul PS Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Eparhiei Armene din România, la trecerea din viața pământească a IPS Arhiepiscop Mesrob Mutafian, Patriarh al Armenilor din Constantinopol

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Am aflat cu mare durere
sufletească vestea trecerii la cele veșnice a 
IPS Arhiepiscopului Mesrob Mutafian, Patriarh al Armenilor din
Constantinopol și Turcia. Acum, când Patriarhul Mesrob cel vrednic de
pomenire  a fost chemat de Dumnezeu în
lumina Sa cea veșnică, transmitem sincere condoleanțe comunității armene din
Constantinopol și Turcia, drept credincioșilor și clerului din de Dumnezeu
păzita Patriarhie armeană din Constantinopol, încredințându-i de neascunsa
Noastră compasiune.

Chemarea slujirii bisericii i-a
călăuzit întreaga viață, chiar dacă o boală grea și necruțătoare  i-a fost opreliște  de-a lungul 
ultimilor 11 ani în împlinirea desăvârșită a misiunii sale.Vremea
slujirii pământene s-a sfârșit, dar, la trecerea din viața pământească,
sufletul Patriarhului Mesrob Mutafian va fi așezat de Dumnezeu în corturile
drepților, în lumina cea veșnică a  de
care se învrednicesc cei dăruiți slujirii Tatălui nostru ceresc.

Suntem părtași la durerea celor
care l-au iubit și i-au fost aproape, membrii ai familiei, prieteni,
colaboratori, dar și celor pe care i-a păstorit cu pilda vie a iubirii sale,
implorând  cu smerenie pe Bunul Dumnezeu
să ne învrednicească a-l pomeni cu evlavie și respect în rugăciunile noastre.

Binecuvântată fie amintirea sa!
Amin.

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Armene din România