Mihai Stepan Cazazian

CUVÂNTUL PS EPISCOP DATEV HAGOPIAN ÎNTÂISTĂTĂTOR AL ARHIEPISCOPIEI ARMENE DIN ROMÂNIA CU PRILEJUL ANULUI NOU 2017

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

Iubiți credincioși,

Din Catedrala Arhiepiscopală a Eparhiei Armene din România trimitem spre voi toți cuvântul Nostru de binecuvântare și cele mai frumoase urări cu prilejul trecerii în Noul An, 2017.Dăm încă o dată slavă și mulțumire Bunului Dumnezeu ,Care, cu mila Sa cea fără seamăn ne-a ocrotit pe noi toți, fii ai poporului armean din Armenia, Arțakh, din întreaga lume, ținându-ne în pace și liniștită trăire în anul care s-a scurs. Aducem mulțumire Părintelui nostru Ceresc, Celui Care ne-a hăruit  darul de a ne putea bucura cu multe reușite și împliniri,pe plan național și spiritual, toate înfăptuite   prin mila Sa cu binecuvântată trudă și frumoasă osteneală. Să pășim în noul an cu credință nezdruncinată și încredere neabătută spre noi împliniri,noi realizări, spre folosul poporului nostru și spre sprijinirea Sfintei noastre Biserici, întru mândria nației nostre ,întru mândria comunității armene din România. Să pășim în noul an purtând pavăza iubirii și armele credinței celei sfinte și a nădejdii nebiruite , cu fermă încredere în bine, în noi reușite care să ne încununeze truda pe ogorul slujirii lui Dumnezeu,a poporului armean și a tuturor semenilor noștri. Să nu ezităm a modifica ceva, dacă acest pas se impune pentru împlinirea năzuințelor noastre bineplăcute lui Dumnezeu! Să nu ezităm a ne arăta apărători și susținători ai binelui și  ai strădaniilor   care se dovedesc a fi făptuite spre folosul și susținerea bisericii noastre și a năzuințelor poporului armean! Avem datoria de a ne arăta demni,cinstiți ,vrednici de trecutul pe care-l moștenim ,trecut pe care dorim a-l duce mai departe  în strălucirea falei pe care o merită. Să rămânem aceeași mândri purtători ai numelui de armean, stăruitori neobosiți spre păstrarea ființei naționale și dăinuirea nației armene.

Iubiți credincioși,

Vedem cu durere  cum în fiecare clipă viața oamenilor de pe întreaga planetă este tulburată, războaiele,actele teroriste,atentatele  dar și crizele economice pun în pericol nu doar liniștea omenirii ci și viața ,dăinuirea fiișei umane.. Suferă întreaga lume, semeni de-ai noștri din toate colțurile planetei.Tragedii de nedescris au lovit întreaga lume…au lovit și asupra conaționalilor noștri din Armenia.Atțakh și din alte zone afectate de conflicte sângeroase. Suntem datori toți să nu precupețim nici un efort pentru a preveni și elimina astfel de tagedii, altfel vom apărea în fața urmașilor noștri cu povara rușinii unei datorii neîmplinite, responsabili pentru  viitoarele victime nevinovate.

Să ne unim în aceste clipe glasurile în rugăciune către Dumnezeu ,cerând ajutorul pentru ca toți să fim mai buni și pentru ca pacea ,iubirea,bunaînțelegere să aducă omenirii fericirea după care tânjește. Mila Domnului să pogoare asupra întregii lumi,asupra tuturor oamenilor,a tuturor popoarelor,aducând mângâiere,ajutor,armonie,liniște,spor și prosperitate,spre împlinirea dorinței noastre .

Comunitatea armeană din România  trăiește pe pământul binecuvântat al poporului român de mai bine de un mileniu! Zece veacuri de istorie  în liniște,bună înțelegere și frumoasă conviețuire.Noi, cei de astăzi, urmașii vrednici ai generațiilor trecute ,ne-am arătat mereu ca merituoși purtători ai numelui de armean,dar și ca cetățeni devotați patriei adoptive. În aceste condiții am reușit,de-a lungul anului 2016, să mai adăugăm la cartea istoriei noastre pe pământ românesc  încă o pagină cu înșiruirea frumoaselor noastre împliniri,pe plan spiritual,cultural,național ,spre mândria voastră,a tuturor ,și spre bucuria Noastră,ca Arhipăstor  al acestei comunități.

În anul care a trecut am marcat  cu atenția cuvenită cea de a 101 a comemorare a Genocidului armenilor din 1915.În realizarea manifestărilor prilejuite de această comemorare am beneficiat de sprijinul Ambasadei Armeniei în România,dar și de implicarea deosebită a Organizației UAR.

Activitatea mai multor membrii ai comunității armene a fost răsplătită prin conferirea de către Sanctitatea SaKarekin al II lea,Catolicos al tuturor armenilor, a Ordinului Sf Nerses Șnorhali sau prin acordarea Hrisovului de apreciere și binecuvântare patriarhală.  La rândul Nostru ,ca Întâistătător al Arhiepiscopiei,am răsplătit  strădania unor enoriași prin acordarea Hrisovului de binecuvântare arhierească.

De-a lungul anului trecut am păstrat și încurajat tradiția pelerinajelor organizate pe cuprinsul eparhiei,spre bisericile armene din Suceava,Botoșani,Galați,Pitești  precum și participarea credincioșilor din întreaga țară la Hramul Catedralei Arhiepiscopale din București,organizat în 6 noiembrie.Ne vom strădui ca și în anul 2017 să păstrăm cel puțin la același nivel  implicarea credincioșilor  prin participarea la aceste pelerinaje,încercând totodată să sprijinim și participarea la pelerinajele organizate spre biserici armenești din alte țări.

Împreună cu o parte din preoții eparhiei am participat în luna februarie 2016 la slujbele oficiate cu prilejul sărbătorii sfinților preoți Ghevonteanț în Biserica armeană din Sofia,Bulgaria,unde s-a și desfășurat o întâlnire de lucru între slujitorii celor două eparhii.

Eparhia noastră a fost reprezentată în anul 2016 la mai multe evenimente de seamă,întâlniri ecumenice și interconfesionale,organizate în țară sau străinătate,precum săptămâna de rugăciune ecumenică (ianuarie 2016),alături de reprezentanții celorlalte culte creștine din România.

În 26 februarie  am vizitat Serbia, ca reprezentant al Catolicosului tuturor armenilor ,unde  am avut o întrevedere cu președintele Tomislav Nicolici,în scopul obținerii sprijinului acestuia pentru construirea unei biserici și a unei școli armene la Belgrad.

În luna martie Ne-am întâlnit cu IPS Pimen,Arhiepiscopul Sucevei,discutând ultimele detalii referitor la finalizarea lucrărilor de restaurare a clopotniței și bisericii sf Simeon din Suceava.

În luna aprilie am răspuns chemării Sanctității Sale Karekin al II lea,  având cinstea de a-L însoți în vizita pe care a făcut-o în zona de conflict de la granița Armeniei. Aam  transferat către Sf Scaun suma de 20 000 euro din partea eparhiei noastre ,ca ajutor pentru familiile care au avut de syferit în urma confruntărilor armate.

La 9 mai 2016 am reprezentat Arhiepiscopia armeană la recepția organizată la Președinția României  cu ocazia zilei Europei.

În ziua de 19 mai am avut o întâlnire,la solicitarea Noastră,cu Excelența sa dnl Victor Opaschi,Secretar de stat pentru culte,reușind obținerea unui sprijin financiar din partea statului român pentru finalizarea lucrărilor la mănăstirea Hagigadar și pentru demararea lucrărilor renovării muzeului Dudian din București,

La mijlocul lunii iunie, cu ocazia vizitei pastorale făcute în parohiile armene din nordul Moldovei, Ne-am întâlnit cu primarul orașului Roman,analizând împreună posibilitatea unei colaborări cu primăria în scopul găsirii unei variante de renovare a imobilului fostei școli armene din localitate.

Luna septembrie a fost luna unei întâlniri de o deosebită importanță ,desfășurată  în Muntenegru, cu Mitropolitul bisericii muntenegrene, al cărui sprijin l-am obținut în scopul obținerii unei biserici spre folosința comunității armene din acest stat.

Am participat în luna octombrie,ca invitat de onoare,la festivitățile organizate la Iași cu prilejul sărbătoririi sf Cuvioase Paraschiva,prilej cu care am avut o întâlnire cu IPS Mitropolit Teofan al Moldovei.

În luna noiembrie am participat la conferința interreligioasă organizată la București,iar spre sfârșitul anului 2016 am fost prezent la întâlnirea organizației mondiale pentru unitatea tinerilor armeni,desfășurată la Londra și Atena. Vom continua și în anul următor să ne facem simțită implicarea  ca reprezentant al Bisericii Armene ,la toate acțiunile  organizațiilor ecumenice și interreligioase,dorindu-ne o rodnică activitate de colaborare cu bisericile surori,cu Societatea biblică din România,,fără a neglija însă datoria de a contribui la îndeplinirea inițiativelor  organizațiilor armenești care -și desfășoară activitatea sub patronajul Bisericii armene.

Anul 2017 va fi anul finalizării acțiunii de inventariere a bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea parohiilor și a centrului eparhial.

Sperăm de asemenea în concretizarea dorinței noastre de a finaliza  pozitiv solicitările făcute pentru a putea demara ampla acțiune de restaurare  a imobilului Muzeului Dudian, dar și pentru inventarierea ,restaurarea și conservarea bunurilor aflate în acest muzeu.

Amintesc cu bucurie faptul că și în anul 2016 Biserica noastră a dovedit preocupare pentru  cei care  se aflau în situații dificile,persoane care aveau nevoie de ajutor,copii aflați în case de copii sau în grija unor fundații,acordând acestora sprijin moral și ajutor material. Doar în cursul lunii decembrie  la sediul Arhiepiscopiei au fost primiți copiii aflați în grija fundațiilor Chance for life și Casa sf Stefan.Este pentru al doilea an când aceștia  au fost primiți de Noi. Le-am ascultat colindele și urările de sărbători,răsplătindu-le dorința de a ne bucura cu zâmbetele lor,oferindu-le cadouri,dulciuri dra și tradiționalul  ajutor material. Ne dorim să continuăm această tradiție spre  a reuși să aducem cât mai multă bucurie nevoiașilor și copiiilor orfani.

Nu putem să nu amintim relizările importante  precum finalizarea lucrărilor la Biserica sf Simeon din Suceava ,înfăptuită cu sprijinul obținut din fonduri europene.De asemenea s-a finalizat lucrarea de reconstructie a clădirii (trapeză și camere de oaspeți) din incinta Mănăstirii Hagigadar,inaugurată cu prilejul pelerinajului din luna august. Tot în cursul anului 2016 biserica sf Maria din Focșani  a revenit în folosința exclusivă a proprietarului de drept,Parohia armeană din Focșani,după ce mai bine de 38 de ani a fost folosită gratuit de Biserica Ortodoxă Română.Renovarea și reamenajarea acesteia,ca și a altor biserici și imobile aflate în proprietatea parohiilor (Biserica Sf Treime din Botoșani,Bisericile din Constanța, Bisericile din Pitești și Tg Ocna,fosta școală din Roman) se află pe lista de priorități a acțiunilor prevăzute pentru anul 2017. Dorim de asemenea să finalizăm inițitiva de amplasare a unui monument KHACIKAR în Constanța,dar vom analiza și posibilitățile amplasării unor astfel de monumente și în alte orașe unde există comunități armene.

Pe plan editorial în anul 2016  semnalăm lansarea cărții de predici scrisă de PC Pr Oșakan Khaciaturian  (Editura Ararat) dar și a Albumului Biserica Armeană din București (coordonator Andreea Tănase) . Spre folosința tuturor credincioșilor am editat broșura Ruga pelerinului către Sfânta Născătoare de Dumnezeu Hagigadar,scrisă de PC Protoiereu Avedis Mandalian. Dorim ca în continuare  să adăugăm titlurilor editate prin grija Arhiepiscopiei și alte cărți,broșuri,albume,având ca subiect  istoria și tradiții ale bisericilor armene din România,carte de rugăciuni, Viața sfinților armeni,etc. De altfel amănunte despre activitatea  curentă a bisericilor de pe cuprinsul eparhiei armene se găsesc postate cu regularitate pe internet.accesibile tuturor celor interesați.

Ne vom strădui în continuare să  ducem la bun sfârșit acțiunile de revendicare a unor proprietăți care au fost în patrimoniul bisericilor armene dar au trecut în proprietatea statului sub diverse forme.Deja o parte din procesele deschise în acest sens (5 procese) au fost câștigate (Iași,Babadag,Tulcea și Focșani).

În semn de respect pentru istoria comunității armene din această țară vom demara procedurile necesare amplasării în București a două statui care să-i reprezinte pe Catolicosul Vazken I și pe marele savant H Dj Siruni, precum și amplasarea în Armenia a statuilor lui N Iorga și a poetului M Eminescu.

Nu vom neglija nici strădania satisfacerii nevoilor spirituale ale enoriașilor armeni,iar în acest scop vom încerca să invităm din Armenia noi preoți slujitori pentru parohiile armene. Cu același scop vom trimite la sf Ecimiadzin un tânăr armean din Botoșani, spre a învăța limba armeană și a urma cursurile seminarului și probabil ale Academiei teologice.

În general dorința Noastră este aceea de a atrage cât mai mult și mai eficient reprezentanții generației tinere către biserică,către activitatea de susținere a acesteia.

Iubiți credincioși,

Avem ferma încredere că vom reuși să pășim în continuare pe acest drum spre împlinirea năzuințelor tuturor de a face totul pentru folosul bisericii,comunității armene  și spre mândria tuturor.Contăm mai departe pe sprijinul organizației UAR dar și al Ambasadei Republicii Armenia de la București.

Vom continua,ca trăitori pe acest pământ binecuvântat,să  ne gândim și să stăruim pentru binele acestei țări,pentru prosperitatea celor care trăiesc aici,fără însă a uită că undeva departe,la poalele Araratului,patria inimilor noastre-Armenia,dar și Arțakh-ul strămoșesc se vor bucura oricând vor simți gândurile noastre frumoase și sprijinul pentru liniște,pace și bunăînțelegere.

Să ne unim glasurile în rugăciune, dorind ca anul 2017 să fie deschizătorul unui nou drum,să fie pragul unei noi epoci,în care pacea,iubirea,liniștea și iubirea să ne călăuzească spre zile fericite.

Dumnezeu să ne ajute a păși pe calea cea bineplăcută Lui!

La Mulți Ani!