Mihai Stepan Cazazian

Cuvântul PS Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România …

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

Datev

 

Cu prilejul împlinirii unui sfert de veac de la reînființarea Uniunii Armenilor din România

București

 

Salutăm cu dragoste și aleasă bucurie împlinirea unui sfert de veac de la reînființarea Uniunii Armenilor din România, organizație căreia îi transmitem și pe această cale cu sinceră prețuire binecuvântarea Noastra arhierească. Avem fericitul prilej de a sublinia încă o dată rolul de o deosebită importanță pe care Uniunea Armenilor din România l-a avut și continuă sa-l aibă în viața conaționalilor noștri trăitori în România. Fiii poporului nostru au ajuns aici de-a lungul timpului, împinși de vicisitudinile istoriei și cu nădejdea aflării unui adăpost, găsind aici un pământ binecuvântat, un popor prietenos și primitor. Și-au găsit liniștea și un nou cămin, și-au găsit libertatea de a lupta în continuare pentru împlinirea mărețului lor țel spre care au fost mereu chemați, acela de a-și păstra spiritul, credința, identitatea națională, idealuri redescoperite parcă mai mult în acești ultimi ani.

S-au împlinit 25 de ani de când Varujan Vosganian, fondator și președinte al Uniunii Armenilor din România, și-a dovedit chemarea, acordând atenția cuvenită tuturor problemelor comunității armene din Romania și folosind toate mijloacele pentru rezolvarea acestora. Nu putem trece cu vederea aportul său mai mult decât benefic în soluționarea problemelor apărute în diverse domenii: cultural, educațional, publicistic, al conservării patrimoniului religios, etc., implicarea sa și exemplul personal fiind de real folos comunității armene din România și stradaniei acestora de a-și păstra identitatea națională.

În slujba aceluiași țel și-au adus aportul și publicațiile Ararat și Nor Ghiank, care, la fel ca pagina de internet, mereu actualizată a Uniunii Armenilor din România au prezentat știri, articole, documentare, etc.  referitoare la viața armenilor din România. Se cuvine a menționa și activitatea editurii Ararat, prin strădania căreia au fost publicate zeci de cărți ,care abordau cele mai vaste și diverse domenii: artă, cultură, istorie, religie, genocidul armenilor, etc.

Personalitatea lui Varujan Vosganian s-a făcut simțită nu doar în viața comunității armene din România și în activitatea de  25 de ani a Uniunii Armenilor din România. Varujan Vosganian a ocupat și diverse funcții cu mare răspundere în viața politică și socială a acestei țări, neprecupețind nici un efort spre a trudi pentru binele și bunăstarea poporului român. S-a dovedit a fi în același timp om politic, scriitor, intelectual, publicist…dar în primul rând dovedind că este modelul patriotului armean.

Nu putem trece cu vederea implicarea dlui Varujan Vosganian în procesul dezvoltării relațiilor între statele România și Armenia, realitate favorabilă ambelor părți, dovedită și concretizată prin numeroasele înțelegeri și convenții încheiate  între diverse structuri economice, culturale, comerciale din cele două state.

Romanul “Cartea soaptelor”  închinat comemorării unui veac de la Genocidul armenilor din 1915, a făcut cunoscut întregii lumi tragismul anului 1915. Durerea, suferința și cauza unui popor au fost din nou înfațisate tuturor spre luare aminte, spre judecată și neuitare!

Conferirea Ordinului Sf Nerses Snorhali de către Catolicosul Karekin al II lea, a venit ca un semn de  binemeritată și binecuvântată apreciere a activității dlui Varujan Vosganian, iar Noi suntem încredințați ca această apreciere este și o încurajare, un imbold pentru drumul pe care va păși în continuare, drum pe care îl dorim a fi luminat de bucuria noilor împliniri.

Astazi,in aceasta zi festivă, după 25 de ani de activitate a Uniunii Armenilor din România, putem afirma fără șovăire că strădania membrilor și conducerii acestei organizații a fost benefică nu doar armenilor din România, dar și poporului român. Suntem priviți cu dragoste și simpatie în întreaga țară, în București, dar și în toate orașele unde trăiesc armeni: Galați. Pitești, Focșani, Constanța, Iași, Botoșani, Suceava, Roman, Bacău, Braila etc.

Cu deplină mulțumire sufletească și părintească apreciere adresăm astăzi tuturor membrilor Uniunii Armenilor din România, comitetului director, președintelui organizației dlui Varujan Vosganian sincere urări de bine, sănătate și stăruința încununată de reușite bineplăcute lui Dumnezeu.

Suntem încredințați că strădania și dăruirea dumneavostră spre folosul și mândria poporului armean își vor afla răsplata binemeritată și din partea generațiilor ce vor veni.

Dumnezeu Cel Bun să ocrotească și să apere Uniunea Armenilor din România cu puterea Dreptei Sale, în pace, unitate,vrednicie și stăruința. Amin

Episcop Datev Hagopian

Întâistătător al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România

 

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România