Mihai Stepan Cazazian

Cuvântul PS Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Arhiepiscopiei Armene din România, rostit la slujba înmormântării lui Antranig Salgian

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

 

Îndoliată familie,îndurerată adunare,

 

Ne-am adunat astăzi aici în aceste clipe de tristețe, profund mâhniți  pentru dispariția pământească a iubitului Nostru fiu duhovnicesc și dăruit colaborator în truda noastră  de slujire a Bisericii noastre strămoșești, Antranig Salgian.

Prin trecerea  sa la Domnul Antranig Salgian  lasă un mare gol în mijlocul comunității armene din România, care simte deja lipsa dăruirii sale către Sfânta Biserică și către toate problemele întregii noastre comunități, cărora le-a  oferit toată credincioșia și priceperea sa, toată stăruința spre buna chivernisire și spre folosul lor. Truda sa s-a făcut simțită în  toate domeniile, nu doar ca specialist renumit pe plan profesionaal dar și spre folosul nostru,al tuturor, ca un adevărat armean,credincios,patriot, veșnic truditor spre bine și spre armonie, iar această realitate de netăgăduit ne va face să conștientizăm și mai mult  golul lăsat în urma trecerii sale la Domnul de această personalitate marcantă a comunității noastre.

A fost de-a lungul întregii sale vieți un adevărat model al armeanului adevărat, respectat și apreciat de toți cei care l-au întâlnit, nefiind de loc surprinzător faptul că s-a bucurat de dragostea tuturor. Nu întâmplător roadele îndelungatei sale osteneli în folosul Bisericii Armene și spre binele comunității conaționalilor săi au fost răsplătite după merit prin Hrisovul de apreciere și binecuvântare patriarhală   primit din partea Catolicosului Tuturor Armenilor Karekin al II lea spre împodobirea  frumuseții sale sufletești cinstitoare de biserică. Antranig Salgian și-a sfințit viața făcând din aceasta o fereastră spre lumina slujirii Bisericii  noastre strămoșești și a armenilor de pretutindeni.

Adresăm acum îndureratei familii și tuturor apropiaților săi cuvânt de prețuire,de curaj,de nădejde  în aceste grele clipe. Fiți mângâiați iubiții Noștri fii! Antranig salgian va rămâne pururi în inimile noastre! Să nu-l uitați,pomenindu-l în rugăciuni, precum nici noi nu vom osteni a-l pomeni în rugile noastre!

Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-ți lumineze calea și să te găsim acolo te-au adus meritele tale  purtând aceeași bucurie în suflet preum cea arătată în toate ceasurile cât ai fost alături de noi!

Mergi în pace

iubite fiu!

Noi ne vom ruga și te vom însoți cu dragostea și cu prețuirea noastră!

,,Secerișul este mult,dar lucrătorii sunt puțini,,(Matei 9,37) Tot mai puțini!

Veșnica lor pomenire!

Fie veșnic binecuvântată amintirea celor drepți!

 

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România