Mihai Stepan Cazazian

Cuvântul PS Episcop Datev Hagopian Întâistătător al Arhiepiscopiei Armene din România, rostit la Învierea Domnului – 16 aprilie 2017

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.Amin

       

 ,, Cu moartea pre moarte a călcat

și cu Învierea Sa ne-a dăruit

nouă viață,,!  (Troparul Învierii)                                                                                           

                                                                                                  

                                                                                             

 

Iubiți credincioși,

Mare este bucuria întregi lumi creștine în această zi! Asemeni celorlați creștini se bucură  și credincioșii armeni, căci de pe sfintele altare ale bisericilor armenești de pretutindeni se aude imnul biruinței vieții asupra morții, a luminii asupra întunericului! Precum în urmă cu două milenii  femeile mironossițe priveau cu uimire mormântul gol iar apostolii se cutremurau aflând minunea negrăită a învierii Sale, trăim și noi astăzi aceeași strălucitoare stare de bucurie. Lumina cea neînserată a dumnezeirii  a pogorât atunci peste oameni, peste întreaga fire aducând posibilitatea unui alt mod de viață, o viețuire în har, o viețuire în dorința arzătoare de a fi aproape de Iisus întăriți în credința izbăvitoare care ne poate elibera de lanțurile robiei păcatelor, ridicându-ne  la viața cea veșnică. Începea viața cea nouă, viața spre mântuire, se deschidea calea  cea izbăvitoare, stropită cu sângele jertfei Sale, calea neatinsă de întuneric ci luminată pururi de slăvita biruință a ridicării Sale din morți. Hristos a înviat! Învierea lui Hristos din morți, evenimentul care a inaugurat vremea harului, a împăcării omului cu Dumnezeu, a deschis porțile Împărăției lui Dumnezeu pntru toți cei care se întorc la Creatorul lor prin Hristos, prin mărturisirea Învierii Sale. Adevărat a înviat!

Datori suntem cu toții, astăzi mai mult ca oricând, a-I aduce slavă și mulțumire Bunului Dumnezeu pentru semnul cel minunat al milostivirii Sale față de noi, cei nevrednici, semna pa care ni l-a arătat prin Învierea lui Hristos. Datori suntem a ne pleca smeriți în fața bunătății Sale, rugându-l să ne facă vrednici  a primi în suflete bucuria copleșitoare a biruinței vieții. Corabia vieții noastre ne poartă și acum pe apele tulburi, învolburate și pline de primejdii ale  vremurilor pe care le trăim. Cu atât mai mult simțim deci nevoia de a trăi o viață nouă, liniștită, în pace și armonie, în certitidinea siguranței pe care o dorim și spre care nădăjduim. Înfruntăm piedicile, opreliștile acestor vremuri doar întăriți prin credință, prin rugăciune și stăruință înspre bine, nădăjduind în puterea reînsuflețitoare a Învierii lui Hristos. Din această taină ne vin tăria, încrederea  și optimismul, De acolo ne vine îndrăzneala …și așa vom birui!

Iubiți credincioși, oare cine nu și-ar dori acest belșug de sprijin,de ajutor! Dar oare câți dintre noi s-au gândit cu adevărat, sincer, nepărtinitor, în ce măsură s-au arătat vrednici de a primi? Să privim în interiorul nostru cu ochi duhovnicești și să acceptăm ce aflăm acolo …și vom afla multe ce trebuie schimbate, înnoite.  Cum și cât l-am primit pe Hristos în sufletele noastre? Cum și cât am trăit asemeni Mântuitorului, cât de mult ne-am străduit a fi la fel ca El? Să privim în sufletele noastreși să schimbăm ce trebuie, alungând  negura și ducând spre lumina bucuriei lui Dumnezeu faptele noastre, astăzi mai mult ca oricând, în această mare zi! Hristos a înviat! ,,El a strălucit în inimile noastre ca să strălucească cunoștința slavei lui Dumnezeu, pe fața lui Hristos,,(2 Corint 4-6) Să privim în sufletele noastre și să ne aflăm zestrea duhovnicească, armele mărturisirii credinței noastre cu care vom porrni lupta cea bună a reînnoirii, a trăirii cu Hristos, pentru Hristos, pentru mărturisirea  bucuriei Învierii Sale. Să ne străduim a împărtăși această bucurie celor din jur, tuturor, spre cunoștința slavei lui Dumnezeu. Iar prin unitatea noastră de credință și de lucrare bineplăcută Tatălui nostru ceresc se va arăta lumina biruinței noastre.

Iubiții mei frați și surori, pășim cu toții pe drumul învierii noastre duhovnicești, al adevărului,al comuniunii și unității în Duh. Ca Arhipăstor al vostru mă rog Bunului Dumnezeu să ne țină tari și stăruitori pe acest drum, în pace, dragoste, nădejde și bunăînțelegere, spre desăvârșirea bucuriei noastre și spre slava Celui Înviat! Dumnezeu să vă țină pururi sub palma ocrotitoare a bunătății Sale spre împlinirea rosturilor pe care Atotțiitorul le-a rânduit pentru noi în realizarea mântuirii lumii. Plecăm frunțile în fața sfintelor altare rugându-ne pentru pacea întregii lumi,pentru fericirea tuturor. Harul Domnului să pogoare asupra întregii omeniri, spre plinirea dorințelor celor care au trebuință de ajutor de la Dumnezeu! Ne unim glasurile în rugăciune pentru pacea și liniștea acestei țări  minunate, România, pentru acest popor iubitor de Dumnezeu, dar și pentru frații noștri  din patria mamă Armenia, din Arțakh-ul strămoșesc și din toate colțurile lumii.  Bucuria pascală să le umple sufletele iar lumina Învierii Domnului să pogoare asupra lor!

Iubiții mei credincioși,

Prin acest cuvânt pastoral mă alătur veseliei duhovnicești a fiecăruia dintre voi, a familiilor voastre, încredințându-vă de rugăciunea Noastră pentru  binele vostru.

Să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos că, iată, a venit prin cruce  bucurie  la

toată lumea! Amin

HRISTOS A ÎNVIAT!

ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

 

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România