Mihai Stepan Cazazian

Cuvântul PS Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Arhiepiscopiei Armene din România, rostit cu prilejul Sărbătorii Intrării Domnului în Ierusalim

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

  În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin

 

  ,,Osana Fiului lui David.Binecuvântat      

  este  Cel ce vine întru numele Domnului!                                                                                  

  Osana întru cei de sus!,,(Matei 21,9)

 

Iubiți credincioși,

Aceste frumoase cuvinte de binecuvântare  se făceau auzite în urmă cu aproape două milenii la porțile Ierusalimului, rostite fiind de mulțimea celor strânși acolo spre a-L întâmpina pe Domnul Iisus Hristos la intrarea Sa în Ierusalim.Venea acolo spre a împlini legea,pentru a participa  în  cetatea sfântă  la sărbătoarea  de Paște a poporului evreu. Precum scria  Sf Evanghelist Matei începea ultima săptămână din viața pământeană a Celui venit spre mântuirea oamenilor, iar Iisus, pentru a împlini cele spuse de prooroc, intră în ierusalim așezat pe un asin, umil animal de povară căruia îi fusese dat să-l poarte pe Învățătorul cel iubit și mult așteptat. Împăratul cel ceresc,mântuitorul oamenilor intra în cetate întâmpinat de mulțimea ce purta în suflete bucuria de a-L vedea, de a-L putea atinge și asculta! Trăiau cu toții bucuria prevestită ,,Bucură-te foarte,fiica Sionului,veselește-te, fiica Ierusalimului,căci iată Împăratul tău vine la tine drept și biruitor, smerit și călare pe asin,,(Zaharia 9,9).

Întreg orașul trăia o zi nemaiîntâlnită, o oamenii erau într-oagitație de nedescris. Viața oamenilor era în acele vremuri  nesigură, tulbure, agitată! Teama și nădejdea în mai bine se împleteau în sufltele oamenilor, iar apariția lui Iisus aducea acea rază de speranță pe care o așteptau toți. Evreii vedeau în El pe Mesia cel așteptat, care să-i elibereze de stăpânirea romană și să le lumineze viitorul prin renașterea regatului lui David, prin reînvierea perioadei de glorie a poporului evreu. Multe speranțe se legau de intrarea lui Hristos în cetatea cea sfântă a evreilor, în inima regatului de mult apus. Puțini, prea puțini știau și simțeau atunci că misiunea lui Iisus era alta, că intrarea Sa în Ierusalim va schimba viața intregii omeniri. Venea acolo, în mijlocul lor spre a le aduce lumina Împărăției cerurilor, spre a-i elibera de lanțurile robiei păcatelor și a le conduce sufletele spre veșnicia vieții  în credință. Dar încă o dată neîmplinirea unei așteptări, .a unei dorințe de moment duce la pierderea încrederii și mai mult chiar, la ură, la uitare, la nedreptate. Cel Căruia mulțimile I se închinau aducându-I Osanale îsi va sfârși viața pământeană lovit,umilit, răstignit între tâlhari! Cine-i va mai înțelege frumusețea vieții jertfelnice, cine-i va simți tristețea sufletului dezamăgit de oameni!?

Astăzi însă,iubiți creștini, este zi de sărbătoare, de bucurie! Este o frumoasă coincidență, o potrivire parcă dorită ca întreaga lume creștină să prăznuiască Intrarea Domnului în Ierusalim în aceeași zi! Rememorînd cuvintele de binecuvântare și veselia celor care în urmă cu două milenii  întâmpinau la porțile cetății Ierusalimului  pe Cel venit în numele Domnului  suntem datori a nu uita nici  taina acestei clipe pilda de umilință, de smerenie, pilda jertfei lui Hristos ne-au fost dezvăluite nouă, au fost toate pentru noi,pentru mântuirea noastră. Suntem datori a-I urma calea, a-I urma pilda, trăind la fel ca El pentru luminarea adevăratei fețe a demnității umane prin trăire în dreptate și adevăr.! Datori suntem și noi, cei adunați aici sub cupolele acestei Catedrale în aceste frumoase clipe de închinăciune să ne îndreptăm pașii vieții noastre pe același drum, pe aceeași cale  păzită cu lumina credinței adevărate!

Intrăm de astăzi în ultima săptămână a Postului Paștelui, în zilele pomenirii  evenimentelor din săptămâna  patimilor, a ultimelor zile din viața pământeană a Mântuitorului Hristos. Să privim cu ochii sufletului cele petrecute atunci, pentru a purta în suflet măreție  jertfei Sale și a simți în inimi puterea dătătoare de viață pencare ne-a adus-o prin patimile îndurate. Răstignrea nu va aduce sfârșitul unei vieți  ci ne va arăta puterea lui Dumnezeu prin Învierea  lui Hristos spre a ne dărui nouă,nevrednicilor, darul vieții! Și tot prin Înviere a pus temelia nepieritoare pentru biserica cea veșnică cea călăuzitoare spre mântuire. S-a întărit nedejdea în viață, în trezirea slavei  lui Dumnezeu,  a răsărit lumina mântuirii prin deschiderea porților unei noi lumi, a împărăției cerurilor  binecuvântate de Dumnezeu.Puterea Celui prea Înalt va birui și va dăinui …o întreagă lume se va pleca înaintea strălucirii Sale precum atunci, la porțile Ierusalimului, mulțimea  celor deznădăjduiți se închina în fața Fiului Său Iisus Hristos.

Să înțelegem profund taina acestei zile, a intrării triumfale a Domnului în Ierusalim, dar și urmările acestei zile pentru mântuirea noastră. Domnul Iisus ni s-a arătat în toată splendoarea Sa mesianică pentru ca toți cei credincioși să aibă bucurie mare și prin aceasta să înfrunte săptămâna cea îndurerată a patimilor, să treacă de la durere la fericire, de la tristețe la bucurie, de la întuneric la lumină, de la  păcat la  starea vredniciei pentru a primi harul izbăvirii, înnoiți prin pocăință și împărtășirea  cea aducătoare de mântuire.

Fiți părtași acestei taine din suflet, din convingere, cu vrednicie,spre a nu fi asemeni celor care  ,,mânâncă și beau osândă pentru sufletul lor!,,(I Corint 11-27).

Iubiți credincioși,

Sărbătoarea de astăzi să vă aducă bucurie, veselie, dar și puterea de a vă împotrivi deprinderilor dăunătoare sufletului.

Dovediți-vă vrednici de harul care vi s-a dat și de strălucirea acestui praznic, luminați de adevărul credinței în Dumnezeu.Ne rugăm Bunului Dumnezeu ca să pogoare asupra tuturor darul milostivirii Sale și să vă binecuvânteze pe toți, cu spor de  belșug în dar pentru prunci, copii și adolescenți, cărora le-a fost desemnată această zi ca prilej ales de binecuvântare! Ne dorim a fi asemeni acestora, curați, neprihăniți buni și sinceri, vrednici  primitori ai darurilor cerești și pururi iubiți de Dumnezeu!

Luați ramurile binecuvântate de pe Sfântul Altar,dar împletiți-le cu fapte bune, cu respect față de persoana noastră, cu cinstire față de aproapele și închinare Dumnezeului nostru!

Să-L rugăm pe Împăratul păcii să intre și în Ierusalimul sufletelui nostru întâmpinându-l și grăind ,,Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului!,,

Harul Domnului  nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți! Amin.