Mihai Stepan Cazazian

Cuvântul PS Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Arhiepiscopiei Armene din România, rostit cu prilejul săptămânii de rugăciune ecumenică 2017

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

,,Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea

cu Sine însuși,                                                        

nesocotindu-le greșelile lor și punând în noi

cuvântul împăcării,,                                                         

                                     (II Corinteni 5,19)

Ne- am adunat astăzi cu toții, unindu-ne încă o dată  glasurile în rugă către Dumnezeu pentru pacea a toată lumea, pentru unirea tuturor și pentru împăcarea prin Hristos!

Întreaga omenire  trecea, în urmă cu mai puțin de două decenii, pragul intrării în cel de al III-lea mileniu, privind spre viitor cu mare încredere, cu nădejdea dătătoare de bucurie într-o viață liniștită, spre pacea întregii lumi și bunaînțelegere între oameni, într-o lume nouă, în care să domnească iubirea cea dumnezeiască a Mântuitorului Hristos.Vedem însă cu amărăciune că realitatea este alta, chipul lumii este departe de ceea ce am dorit, departe de strălucirea frumuseții vieții, pentru care ne-a creat Dumnezeu. Este departe de ceea ce a dorit Dumnezeu de la noi! Lumea întreagă se transformă pe zi ce trece într-un câmp de luptă aducătoare de sânge, suferință și moarte. În toate colțurile lumii, ni se arată scene de coșmar, războaie, acte teroriste, atentate, toate acestea provocând pierderi de vieți omenești, suferințe, distrugeri, durere și lacrimi! În diverse locuri ale planetei,  oameni de etnii diferite, de religii diferite, de vârste diferite se confruntă  cu groaza nesiguranței zilei de mâine, cu  spaima  inimaginabilelor suferințe, cu teama pentru viața lor și a familiilor lor! Nori negri de furtună le întunecă  visele, valurile destinului îi conduc pe calea pribegiei, a unui adevărat exod spre alte locuri, spre altă lume, spre liniștea  mult dorită. Omenirea plăteșete prețuri uriașe în această luptă! Victime nevinovate, vieți pierdute, bunuri distruse, valori de neînlocuit pierdute pe veci! Pierderi  pentru om ca individ, pierderi pentru întreaga umanitate, povară pentru suflete și pată de rușine pe obrazul omenirii!  Orientul Mijlociu, Siria, Irakul, Afganistanul, dar și țări de pe continentul african sunt  martorii nevorbitori ai unor astfel de tragedii, pe care noi, poporul armean  le simțim și înțelegem mai mult decât alții, neputând uita niciodată faptul că,  în urmă cu un veac, părinții și bunicii noștri s-au confruntat cu ororile unui genocid în care au fost exterminați un milion și jumătate de armeni. Cât sânge trebuie să mai curgă, câtă suferință  trebuie să mai provoace oamenii semenilor lor, fraților lor, ca să înțelegem o dată pentru totdeauna că fiecare om are dreptul la viață, la liniște, la pace?

Datoria noastră, a tuturor bisericilor creștine, dar  și a slujitorilor și conducătorilor acestora  a fost și rămâne aceea de a trudi pentru pacea lumii și pentru binele tuturor celor creați de Dumnezeu. Nu sunt de neglijat  strădaniile pentru ajutorarea celor năpăstuiți, pentru spijinirea și ocrotirea celor care au fost nevoiți a lua calea pribegiei! Ajutorul material și cuvintele de îmbărbătare înseamnă ceva, dar niciodată nu înseamnă totul! Răul trebuie înăbușit în fașă, pericolul trebuie prevenit, iar aici, în acest domeniu, pe acest câmp de luptă,  bisericile, slujitorii lor și întreaga lume creștină trebuie să se unească pentru  ca spiritul iubirii al bunei înțelegeri, al armoniei, al toleranței și împăcării să   devină călăuzitor al gândurilor și faptelor  oamenilor. ,,Pentru pacea a toată lumea!,,

Suntem datori, în numele lui Hristos, a ne înfățișa  ca mijlocitori  pentru pace și împăcare, ca și cum însuși Dumnezeu i-ar  îndemna, prin noi,  pe toți cei tulburați de rău, căzuți în robia unor interese deșarte  și amăgiți de magia înșelătoare a unei puteri trecătoare. Să ne înfățișăm ca adevărați susținători ai făcătorilor de pace, să ne arătăm împreună-lucrători cu Hristos, Care ne-a dat nouă slujirea împăcării.

,,Vă rugăm,în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeuț’’(II Corint.5,20)

,,Să ne îngrijim de cele bune nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor,, (II Corint 8,21)

Mulțumire aducem lui Dumnezeu Care ne-a chemat spre această slujire, rugându-L a spori în noi râvna cea trebuincioasă  lucrătorilor pentru  pace, iubire, pentru bună înțelegere și împăcare. Să sporim în lucrul Domnului, spre slava Lui și spre binele oamenilor. Amin!

 Luni, pe data de 23 ianuarie o seara de rugăciune va avea loc la Catedrala Bisericii Armene din București Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, eveniment ce face parte din octava de rugăciune ecumenică aflată sub patronajul Consiliului Mondial al Bisericilor.

Slujba care va începe la ora 17:00, va fi urmată de un concert de muzică religioasă în interpretarea corului Komitas.

 

Biroul de presă al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România