Mihai Stepan Cazazian

Cuvântul PS Episcop Datev Hagopian, Întâistătător al Arhiepiscopiei Armene din România, cu prilejul aniversării a 160 ani de la ridicarea  Bisericii armene  Sfânta Maria din Galați

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

 

            Iubiți credincioși, surori și frați,

            Sărbătorim în acest an cu deosebit fast cea  de a 160 a aniversare a Bisericii Sf Maria din Galați. Trăim împreună clipe de mare bucurie,marcând momentul când ,în urmă cu 160 de ani, în Galați era ridicat această biserică,închinată Sfintei Născătoare de Dumnezeu.Biserica a fost construită în 1858  după proiectul întocmit de arhitectul german Herman Maske.  În anii regimului comunist s-a încercat demolarea acestei biserici, însă datorită  implicării directe  a vrednicului de pomenire Arhiepiscop Dirayr Mardighian, biserica a fost salvată rămânând  deschisă și funcțională până astăzi. În anul 2008 în prezența Arhiepiscopului Dirayr și cu participarea numeroșilor credincoși armeni și români a fost marcat cea de a 150 a aniversare  a existenței bisericii..Această aniversare a coincis cu finalizarea amplelor lucrări de restaurare și  reamenajare  efectuate în acest lăcaș, Astăzi, după 10 ani de la acest eveniment, biserica armeană ni se arată mândră și luminoasă, primitoare pentru toți credincioșii.

            Încă din anul 301, în urmă cu 17 secole, din clipa adoptării creștinismului ca religie de stat în regatul armean, strămoșii noștri au făcut un legământ cu Dumnezeu, legământul de a-i fi credincioși cu tot sufletul lor, și astăzi ne putem mândri pentru tot trecutul nostru în care ne-am dovedit demnitatea ,respectând acest legământ.  Vicisitudinile istoriei nu ne-au putut abate de la calea noastră, am trecut peste toate încercările,sfidând parcă destinul,am trecut prin genocid,  am învins   propaganda ateistă și cruzimea regimului stalinist,încăpățânându-ne să trăim, să existăm,să dăinuim.

            Credința noastră  și speranța  către Mântuitorul Hristos ne-au dat tăria de a merge mai departe ,de a trece peste toate piedicile, iar faptul că astăzi existăm,trăind atât în patria mamă cât și în   multe alte locuri de pe acest pământ ne determină să dorim mai mult ca alții unitatea în strădania de a ne atinge împreună idealurile. Noi, armenii  trăitori pe acest pământ binecuvântat al României,în mijlocul poporului  român,frate cu noi prin credința în Hristos, avem datoria sfântă de a ne implica în strădania fraților noștri din întreaga lume dar și de a duce mai departe,cu cinste și mândrie, moștenirea ce ne-a fost lăsată de strămoșii noștri,de cei care au ridicat aici astfel de biserici cum este și biserica din Galați. Orice strădanie a noastră acum   este în fapt un nou pas înainte spre bine,spre buna înțelegere între oameni și  spre slava lui Dumnezeu.

            Ca Arhipăstor al vostru am datoria de a vă adresa sfatul părintesc și îndemnul  de a continua să faceți tot ce vă stă în putință pentru ca generațiile ce vor veni să se poată mândri cu rodul strădaniei voastre de azi, să poată purta cu mândrie numele de armean împreună cu povara dulce  ce ne-a fost lăsată spre păstrare-aceea de a  rămâne strâns uniți în fața altarelor bisericilor noastre, plini de recunoștință față de trecut și conștientizând datoria ce o avem față de viitor. Să ne unim glasurile în rugăciune în fața sfintelor altare ,iar de acolo vom simți venind spre noi lumina cea lină și binecuvântată aducătoare de bucurie. Toate fapte noastre vor fi astfel bineplăcute lui Dumnezeu, iar unitatea dintre noi va  fi sprijinul nostru  pe calea ce ne-a hărăzit-o 

            În acest ceas aniversar al  bisericii armene din Galați am aflat cu mare bucurie și mulțumire părintească despre editarea acestui album precum și despre intenția de a se edita o lucrare având ca subiect  istoria  bisericii armene din galați . Apreciem sincer aceste   împliniri  și cu firească bucurie îi felicităm pe cei care au trudit la realizarea acestora. Dumnezeu să-i binecuvânteze și să le răsplătească strădania!

            Ne rugăm Bunului Dumnezeu ca să păstreze pururi sub Dreapta Sa cea ocrotitoare  și sub lumina iubiirii Sale comunitatea armeană din Galați, biserica cea sărbătorită azi, spre bucuria tuturor și spre mângâierea sufletelor noastre.

            Domnul fie cu voi, călăuzindu-vă pașii spre bucurie și împliniri bineplăcute Lui. Amin