Mihai Stepan Cazazian

Cuvântul PS Episcop Datev Hagopian cu prilejul Sfintelor Paști 2019

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Share

            În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin

,,Eu  sânt învierea și viața. Cel ce crede în Mine,
chiar dacă va muri, va trăi.,,(Ioan 11,25)
                                                                                                    

           

Iubiți credincioși

           Ne aflăm astăzi aici, în această minunată catedrală, pentru a sărbători împreună Sfânta Înviere a Domnului nostru Iisus Hristos, ,,Praznicul Praznicelor,, , bucuria cea mare, biruința Domnului asupra morții. Biruință și pentru întreaga omenire, căci  Hristos, Fiul Omului,  s-a făcut om și pentru noi a zdrobit răul, păcatul. Cu puterea dumnezeiască ne-a ridicat din robia  păcatelor  și ne-a întărit spre a fi vrednici ostași ai luptei împotriva păcatelor, ai luptei pentru mântuire. Ne-a dat harul de a fi trup din trupul Său, îndrumându-ne pe calea bineplăcută Dpmnului, pe calea către Hristos Cel Înviat.

Aflăm din scrierile evangheliștilor despre Învierea Sa, despre impactul acetei minuni asupra vieții și faptelor apostolilor și ucenicilor Săi, dar și despre felul în care lumina Învierii a deschis calea generațiilor care au urmat ,  călăuzindu-le spre adevărul suprem și spre frumusețea vieții în credință. Este de netăgăduit faptul că cele descrise de sfinții evangheliști s-au petrecut în urmă cu două milenii, dar nu poate fi negată realitatea că impactul acestei biruințe a vieții  a fost, este și va rămâne esimțit adânc în viața oamenilor..Hristos a înviat și este veșnic viu, prezent permanent în fiecare clipă a vieții oamenilor, iar cel ce crede în El chiar dacă va muri va trăi,(Ioan 11,25).  Iată, au trecut două milenii de la acea zi  , iar cei care cred trăiesc și acum cliipe de mare bucurie și mângâiere, căci prin Învierea Sa Hristos ne-a dat tuturor șansa de a păși din moarte spre viață, din întuneric spre lumină! Este realitatea de necontestat a celor întâmplate, mărturia evanghelistilor, încărcătura tainică a minunii, toate rămânând pildă și îmbold pentru noi, temelie a credinței noastre, căci fără credință în Hristos Cel Înviat este zadarnică toată strădania și dorința spre mântuire, zadarnică este și învățătura sfinților părinți, iar viața va fi înghițită de valurile pierzaniei. Fiecare om trebuie să simtă mereu în el puterea Învierii Domnului, să o trăiască precum un adevăr, ca o luptă și nădejde în biruință! ,,Dacă Hristos n-a înviat…zadarnică este credința noastră,,(I Corint 15,14). Cât de adâncă este această convingere în sufletul ucenicilor Săi, care I-au fost alături până în ultimele  clipe. Da, a fost răstigni și a murit pentru noi, El, Hristos, Fiul  Cel trimis pentru mântuirea oamenilor, și pentru a dovedi că iubirea pe care Dumnezeu a arătat-o oamenilor a fost și este mai puternică decât ura și răutatea celor pentru care s-a jertfit Mântuitorul. Condamnarea și răstignirea lui Hristos nu au fost  decât o mare nedreptate, care nici atunci, nici în alte împrejurări, nu putea decât să încerce a ascunde adevărul. Iubirea lui Dumnezeu este mai puternică decât orice, mai mult chiar decât am putea înțelege! Hristos chiar s-a rugat pentru iertarea celor care L-au supus caznelor, iertare pe care aceștia au ajuns să și-o dorească cel puțin la fel de mult pe cât doresc mântuirea cei care cred în Cel Înviat,, cei care au pătimit alături de El și deopotrivă s-au bucurat de lumina Învierii!

           Iubiți credincioși,  și noi murim alături de Hristos, dar nu la fel ca apostolii și ucenicii care I-au fost alături, căci noi ne amintim că Hristos a înviat după trei zile! Nu putem să uităm vestea minunată a Învierii! Nu doar că sărbătorim anual această minune, dar trăim mereu alături de Hristos Învierea, ca părți a Trupului Său înviat, putând harul botezului , trăind prin puterea învierii spre viața cea veșnică. Purtăm în suflet lumina tainică  cea care ocrotește sâmânța vieții veșnice. Arătându-se apostolilor Hristos le-a zis=,,Pace vouă!,,(Luca 24,36). Le-a dat lo, ne-a dat și nouă pacea, acea pace pe care doar El putea să o dea! Pacea care reclădește viața,pacea care alungă îndoiala…Sărbătorim astăzi Învierea Domnului, dar să nnu uităm caznele,patimile Sale, răstignirea, moartea! A trecut prin toate, dar a biruit,cu moartea pe moarte călcând. Este  biruința lui Dumnezeu, este biruința  

            Fiului  Său Iisus Hristos, Care ne-a dovedit că omul
poate să-și arată puterea asupra răului, asupra păcatelor. Fiecare dintre noi ,
părți din Trupul Său, avem datoria dea dovedi aceeași tărie în lupta contra
răului , împotriva păcatelor,  iar
credința și nădejdea ne vor fi alături,sprijin pentru izbândă,pentru a ne
învrednici de viața veșnică. Hristos Cel Înviat ne este alături, cu pilda
vorbelor și faptelor Salee, cu dovada Învierii Sale.

            Chiar
dacă noi nu am pășit, în urmă cu două milenii, pragul mormântului gol , am
avut, ca popor mult încercat în  trecut,
de-a lungul istoriiei noastre, 
nenumărate momente de răscruce, când am trecut printre morminte,prin
chin și suferințe, dar am reușit mereu,mereu să lăsăm mormintele goale, pășind
mai departe, trebuind parcă să pătimim pentru a învia din morți! Hristos ne-a
fost alături, făcându-ne părtași la bucuria biruinței Sale, la bucuria dăinuirii
noastre prin credință în Cel Înviat. Am urcat alături de El Golgota suferinței
noastre, genocidul din 1915. Dar am și înviat alături de El spre slava
Atotputernicului Dumnezeu și ca răsplată a credinței noastre.Iisus le-a zis
apostolilor săi ,,-fericiți cei care vor 
crede fără a vedea cele ce vedeți voi… Acum, iubiți credincioși ,
sântem fericiți!  Chiar nevăzân, credem,
simțim și știm=Hristos a Înviat, este aici, este lângă noi, este în inimile
noastre!E ziua Sfintei Învieri și ne deschidem inimile,sufletele pentru a-L
primi, cu bucurie, spre împlinirea nădăjduirilor noastre, spre mângâierea
noastră! Vine din nou în lume nu pentru a mai fi supus caznelor, ci primit cu
bucurie,pentru a ne face părtași la libertatea măririi fiiilor lui Dumnezeu.

            În această
zi a Paștilor vă încredințez pe toți, iubiți credincioși,de rugăciunea și
iubirea mea, trimițând spre voi urări de veselie duhovnicească, sărbătoare în
deplină sănătate. Să păstrăm în inimi lumina Învierii, care să biruiască
întunericul păcatului, să alunge ura, neînțelegerile, războaiele, teama și
suferința.

           Dumnezeu să ocrotească această țară, România, să ocrotească Armenia și Arțakh-ul strămoșesc,  iar pe noi toți să ne țină pe calea bineplăcută Lui, în Lumina Învierii Domnului Hristos.

Har vouă și pace !                                                                                                         

Hristos a înviat!                                                                                                 

Binecuvântată este Învierea lui Hristos!                                                                        

Harul Domnului, dragostea și pacea să fie cu voi cu toți! Amin